یکشنبه , شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
آخرین خبرها

بازه های مطالعاتی برای مطالعه ۶ تا ۱۰ ساعت در دوران کنکور

شیمی کنکور

بازه های مطالعاتی برای مطالعه ۶ تا ۱۰ ساعت در دوران کنکور

 

برنامه ریزی برای ۶ ساعت مطالعه مفید

 

پارت مطالعاتی پارت استراحتی
ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱
ساعت ۱۱ تا ۱۱:۴۵ ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۲
ساعت ۱۲ تا ۱۲:۴۵ ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۵
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۴۵ ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۵ ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹
ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰
ساعت ۲۰ تا ۲۰:۴۵ ساعت ۲۰:۴۵ تا ۱۰

 

برنامه ریزی برای ۷ ساعت مطالعه مفید

 

پارت مطالعاتی پارت استراحتی
ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱
ساعت ۱۱ تا ۱۱:۴۵ ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۲
ساعت ۱۲ تا ۱۲:۴۵ ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۴
ساعت ۱۴ تا ۱۴:۴۵ ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۴۵ ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶
ساعت ۱۶ تا ۱۷ ساعت ۱۷ تا ۱۸
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹
ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰
ساعت ۲۰ تا ۲۰:۴۵ ساعت ۲۰:۴۵ تا ۱۰

 

برنامه ریزی برای ۸ ساعت مطالعه مفید

 

پارت مطالعاتی پارت استراحتی
ساعت ۹ تا ۹:۴۵ ساعت ۹:۴۵ تا ۱۰
ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱
ساعت ۱۱ تا ۱۱:۴۵ ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۲
ساعت ۱۲ تا ۱۳ ساعت ۱۳ تا ۱۴
ساعت ۱۴ تا ۱۴:۴۵ ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۴۵ ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶
ساعت ۱۶ تا ۱۷ ساعت ۱۷ تا ۱۸
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹
ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰
ساعت ۲۰ تا ۲۰:۴۵ ساعت ۲۰:۴۵ تا ۹

 

برنامه ریزی برای ۹ ساعت مطالعه مفید

 

پارت مطالعاتی پارت استراحتی
ساعت ۹ تا ۹:۴۵ ساعت ۹:۴۵ تا ۱۰
ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱
ساعت ۱۱ تا ۱۱:۴۵ ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۲
ساعت ۱۲ تا ۱۳ ساعت ۱۳ تا ۱۴
ساعت ۱۴ تا ۱۴:۴۵ ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۴۵ ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۵ ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵ ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹
ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰
ساعت ۲۰ تا ۲۱ ساعت ۲۱ تا ۲۲
ساعت ۲۲ تا ۲۲:۴۵ ساعت ۲۲:۴۵ تا ۹

 

برنامه ریزی برای ۱۰ ساعت مطالعه مفید

 

پارت مطالعاتی پارت استراحتی
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۴۵ ساعت ۹:۴۵ تا ۱۰
ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱
ساعت ۱۱ تا ۱۱:۴۵ ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۲
ساعت ۱۲ تا ۱۳ ساعت ۱۳ تا ۱۴
ساعت ۱۴ تا ۱۴:۴۵ ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۴۵ ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶
ساعت ۱۶ تا ۱۷ ساعت ۱۷ تا ۱۸
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹
ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰
ساعت ۲۰ تا ۲۱ ساعت ۲۱ تا ۲۲
ساعت ۲۲ تا ۲۳ ساعت ۲۳ تا ۸:۴۵

 

دکتر مهدی نباتی

 

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی
تدریس خصوصی شیمی دهم دبیرستان در تهران

 

 

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

چرا اینقدر برای مطالعه کنکور امروز فردا می کنی

چرا اینقدر برای مطالعه کنکور امروز فردا می کنی   درس خوندن برای یه عده …

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x