دوشنبه , مهر ۵ ۱۴۰۰
آخرین خبرها

برنامه مطالعاتی دانش آموزان در دوران مدرسه – بازه های مطالعه کنکور

شیمی کنکور - کنکوری ها

برنامه مطالعاتی دانش آموزان در دوران مدرسه – بازه های مطالعه کنکور

۶ ساعت مطالعه مفید (تایم کلاس ۸ تا ۱۲)

 

بازه مطالعاتی بازه استراحتی
ساعت ۱۴ تا ۱۴:۴۵ ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۵ 
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۴۵ ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶ 
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۵ ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷ 
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵ ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸ 
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹ 
ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰ 
ساعت ۲۰ تا ۲۰:۴۵ ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۳۰ 
ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۱۵ ساعت ۲۲:۱۵ تا ۲۲:۳۰ 
ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳ ساعت ۲۳ تا صبح روز بعد 

 

۶ ساعت مطالعه مفید (تایم کلاس ۸ تا ۱۴)

 

بازه مطالعاتی بازه استراحتی
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۴۵ ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶ 
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۵ ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷ 
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵ ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸ 
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹ 
ساعت ۱۹ تا ۱۹:۴۵ ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۰ 
ساعت ۲۰ تا ۲۰:۴۵ ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۳۰ 
ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۱۵ ساعت ۲۲:۱۵ تا ۲۲:۳۰ 
ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۱۵ ساعت ۲۳:۱۵ تا صبح روز بعد 

 

۷ ساعت مطالعه مفید (تایم کلاس ۸ تا ۱۲)

 

بازه مطالعاتی بازه استراحتی
ساعت ۱۴ تا ۱۵ ساعت ۱۵ تا ۱۵:۱۵ 
ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۱۵ ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۳۰ 
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۴۵ 
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹ 
ساعت ۱۹ تا ۲۰ ساعت ۲۰ تا ۲۰:۱۵ 
ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۱۵ ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۲ 
ساعت ۲۲ تا ۲۳ ساعت ۲۳ تا ۲۳:۱۰ 
ساعت ۲۳:۱۰ تا ۲۳:۴۰ ساعت ۲۳:۴۰ تا صبح روز بعد 

 

۷ ساعت مطالعه مفید (تایم کلاس ۸ تا ۱۴)

 

بازه مطالعاتی بازه استراحتی
ساعت ۱۵ تا ۱۶:۱۵ ساعت ۱۶:۱۵ تا ۱۶:۳۰ 
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۴۵ 
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۴۵ ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹ 
ساعت ۱۹ تا ۲۰ ساعت ۲۰ تا ۲۰:۱۵ 
ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۱۵ ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۲ 
ساعت ۲۲ تا ۲۳ ساعت ۲۳ تا ۲۳:۱۵
ساعت ۲۳:۱۵ تا ۲۴ ساعت ۲۴ تا صبح روز بعد 

 

۸ ساعت مطالعه مفید (تایم کلاس ۸ تا ۱۲)

 

بازه مطالعاتی بازه استراحتی
ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۵:۴۵ 
ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵ ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۷:۳۰ 
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ ساعت ۱۹ تا ۱۹:۱۵ 
ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۰:۴۵ ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۳۰ 
ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ ساعت ۲۳ تا ۲۳:۱۵ 
ساعت ۲۳:۱۵ تا ۲۳:۴۵ ساعت ۲۳:۴۵ تا صبح روز بعد 

 

۸ ساعت مطالعه مفید (تایم کلاس ۸ تا ۱۴)

 

بازه مطالعاتی بازه استراحتی
ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۴۵ 
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸:۱۵ ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۳۰ 
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ ساعت ۲۰ تا ۲۰:۱۵ 
ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱ ساعت ۲۱ تا ۲۱:۳۰ 
ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ ساعت ۲۳ تا ۲۳:۱۵ 
ساعت ۲۳:۱۵ تا ۰۰:۳۰ ساعت ۰۰:۳۰ تا صبح روز بعد 

 

 

دکتر مهدی نباتی

 

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی
تدریس خصوصی شیمی در تهران

 

 

 

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

64 + = 67