آخرین خبرها
خانه / آموزش / نوآرایی کورتیوس

نوآرایی کورتیوس

واکنش نوآرایی کورتیوس

نوآرایی کورتیوس

نوآرایی کورتیوس توسط دکتر مهدی نباتی
نوآرایی کورتیوس

نوآرایی کورتیوس، تجزیه گرمایی کربوکسیلیک آزیدها میباشد که ایزوسیاناتها را تولید میکنند. این ترکیبات حد واسط میتوانند جداسازی شوند یا اینکه هیدرولیز شده و محصولات حاصل از هیدرولیز را بدهند یا اینکه میتوانند وارد واکنشهای دیگر نیز بشوند.

ادامه واکنش با آب، تولید آمین ها را میکند که به واکنش کورتیوس معروف است. این واکنش مشابه واکنش اشمیت با اسیدها است که تنها تفاوت آن در آسیل آزید هست که از واکنش آسیل هالید با نمک آزید به دست می آید.

نوآرایی کورتیوس توسط دکتر مهدی نباتی
نوآرایی کورتیوس و تولید ایزوسیاناتها

مکانیسم نوآرایی کورتیوس

تهیه آزیدها:

تهیه آزیدها توسط دکتر مهدی نباتی
تهیه آسیل آزیدها

تجزیه گرمایی:

تجزیه آسیل آزیدها توسط دکتر مهدی نباتی
تجزیه گرمایی آسیل آزیدها

واکنش با آب و تولید کربامیک اسید ناپایدار که در ادامه متحمل کربوکسیل زدایی میشود:

تهیه آمین از ایزوسیانات توسط دکتر مهدی نباتی
تهیه آمین ها از ایزوسیانات ها

ایزوسیاناتها مواد آغازی خوبی برای خیلی از واکنشها هستند:

واکنش ایزوسیاناتها توسط دکتر مهدی نباتی
واکنش ایزوسیاناتها با الکلها و آمینها

همچنین ایزوسیاناتها مونومرهای خیلی خوبی برای پلیمریزاسیون و مشتق سازی بیوماکرومولکولها میباشند.

 

دکتر مهدی نباتی متخصص طراحی، سنتز و فرمولاسیون داروهای نوین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *