آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : معلم شیمی

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان صالحین تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با بهترین مدرس شیمی کنکور تهران   نمونه سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه صالحین تهران یک نوع سیم لحیم نقره شامل ۶۳ درصد نقره، ۳۰ درصد مس و ۷ درصد روی است. برای تهیه نیم کیلوگرم از این لحیم چند گرم از هر کدام از این …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان کیمیای سعادت تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با برترین دبیر شیمی کنکور تهران   نمونه سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه کیمیای سعادت تهران گشتاور دو قطبی مولکول های H2 و Cl2 و HCl را به دست آورید با شرط اینکه طول پیوند یگانه هیدروژن – کلر برابر با ۱۲۷ پیکومتر باشد.   پاسخ: …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان بهار علم آموزان تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با بهترین دبیر شیمی کنکور تهران   نمونه سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه بهار علم آموزان تهران درصد مولی اتانول در محلول ۳۹ درصد جرمی اتانول چقدر است؟ (H = 1 و C = 12 و O = 16)   پاسخ: دانش آموزان عزیزم، درصد جرمی …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان پیام علم تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با بهترین دبیر شیمی کنکور تهران   نمونه سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه پیام علم تهران چند الکترون جفت نشده در اوربیتال های با عدد کوانتومی فرعی l = 3 در اتم تنگستن وجود دارد؟ (ZW = 74)   پاسخ: دانش آموزان عزیزم برای پاسخ به …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان روشنگران تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با برترین مدرس شیمی کنکور تهران   نمونه سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه روشنگران تهران یک محلول گازی شامل ۲ گرم هلیوم و ۴ گرم اکسیژن است. چند درصد از مول های این محلول گازی مربوط به گاز هلیوم می باشد؟ (He = 4 و O …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی یازدهم دبیرستان علوم نو تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با بهترین مدرس شیمی کنکور تهران   بررسی سوال امتحانی شیمی یازدهم مدرسه دخترانه علوم نو تهران موقع تشکیل کربوهیدرات سلولز از ۲۵۰۰ واحد گلوکز، چند مولکول آب خارج و چند پیوند اتری تشکیل می شود و فرمول شیمیایی آن چیست؟   پاسخ: دانش آموزان عزیزم برای …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان تهذیب تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با بهترین دبیر شیمی کنکور تهران   نمونه سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه تهذیب تهران نقطه جوش ترکیبات شیمیایی CO و HI و HBr و HCl و NH3 و H2O را با یکدیگر مقایسه کنید.   پاسخ: دانش آموزان عزیزم، هر موقع بحث مقایسه نقطه جوش …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان امام صادق تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با بهترین استاد شیمی کنکور تهران   نمونه سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه امام صادق تهران در اثر عبور جریان الکتریکی، ترکیب شیمیایی MnO به یون های پایدار تجزیه می شود. در یون منگنز حاصله چند الکترون در زیرلایه با عدد کوانتومی فرعی ۳ موجود است؟ …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان تزکیه تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

کلاس خصوصی شیمی با بهترین استاد شیمی کنکور تهران   بررسی سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه تزکیه تهران ترکیبات کوالانسی دوتایی N2O و NO و N2O3 و NO2 و N2O4 و N2O5 را نامگذاری کنید و توضیح دهید که این نامگذاری به چه صورت انجام می گیرد؟   پاسخ: …

بیشتر بخوانید »

معلم خصوصی شیمی – سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان مدبران تهران

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با بهترین مدرس شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه مدبران تهران آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصر X به صورت ۴s2 4p2 می باشد. اگر تعداد الکترون های یون دو بار منفی عنصر Y دو برابر تعداد الکترون های عنصر X باشد، تعداد پروتون …

بیشتر بخوانید »