آخرین خبرها

شیمی دبیرستان های خارج از کشور

نمونه سوال Inorganic Compounds – تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های آمریکا

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های آمریکا دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی دبیرستان های خارج از کشور تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های آمریکا تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های آمریکا تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های آمریکا Question: Without consulting a text, give the formulas for the following compounds. ۱٫ Aluminium bromate …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوال E/Z geometric isomers – تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های کانادا

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های کانادا دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی دبیرستان های خارج از کشور تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های کانادا تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های کانادا تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های کانادا Question: Name the following organic structures. تدریس خصوصی شیمی دبیرستان های کانادا تدریس خصوصی شیمی …

بیشتر بخوانید »