آخرین خبرها

تست هوش

تست هوش – تست IQ1041 – سوال اطلاعات عمومی تیزهوشان

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1041 سوالات اطلاعات عمومی استخدامی تیزهوشان دانش آموزان سوال هوش اطلاعات عمومی آزمون استخدامی کاریابی شهرداری استانداری دانش آموزان نخبه تست هوش IQ1041 قراردادی که بنابر آن، اتباع یک کشور در زمان زندگی در کشوری دیگر تابع قوانین کشور خود باقی می مانند، ………. نامیده می …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1040 – سوال ساده ای که هوش شما را به چالش می کشد

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1040 سوالات هوش پایه ششم تیزهوشان سولات هوش پایه نهم تیزهوشان سوالات هوش مدارس تیزهوشان سوالات هوش مدارس سمپاد مدرس سوالات هوش تهران تست هوش IQ1040 با توجه به رابطه بین اعداد داده شده در جدول، کدام گزینه به جای علامت سوال قرار می گیرد؟   …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1039 – سوال هوش تصویری برای افراد نابغه با آی کیو بالا

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

سوال هوش – سوال IQ1039 سوال هوشی که فقط افراد نابغه و با آی کیوی بالا می توانند جواب دهند سوالات هوش تصویری نابغه ها منبع سوالات هوش تصویری تیزهوشان سول هوش تصویری برای نوابغ و نخبه ها آزمون ورودی تیزهوشان سوالات هوش بزرگسالان سوال هوش IQ1039 فردی در این …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1038 – منبع کامل و اصلی سوالات هوش نوجوانان

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1038 تدریس خصوصی سوالات هوش آزمون تیزهوشان مدارس سمپاد تهران آموزش جامع تیزهوشان مدرس برتر شیمی کنکور آزمون تیزهوشان مدارس فرزانگان تهران تست هوش IQ1038 «گازی شکل» به «اکسیژن»، مثل نسبت کدام گزینه است؟   الف: پر است به سبک ب: مایع است به جیوه ج: …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1037 – نمونه سوالات هوش برای آمادگی آزمون تیزهوشان

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1037 سوال هوش آزمون ورودی تیزهوشان مدارس استعدادهای درخشان تست هوش پیشرفته آزمون هوش آنلاین ریاضیات تکمیلی شیمی کنکور کلاس تدریس معلم تست هوش تست هوش IQ1037 کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیاری دارد؟   الف: گفتن ب: نشستن ج: نوشتن د: شستن   …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1036 – نمونه سوال آزمون هوش تیزهوشان

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1036 سوال هوش آزمون ورودی تیزهوشان مدارس استعدادهای درخشان تست هوش پیشرفته آزمون هوش آنلاین ریاضیات تکمیلی شیمی کنکور کلاس تدریس معلم تست هوش تست هوش IQ1036 در جدول زیر به جای علامت سوال، چه عددی را باید نوشت؟   ۲۵ ۳۰ ۵ ؟ ۲۰ ۴۰ …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1035 – نمونه تست های هوش سمپاد – تیزهوشان

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1035 سوال هوش آزمون ورودی تیزهوشان مدارس استعدادهای درخشان تست هوش پیشرفته آزمون هوش آنلاین ریاضیات تکمیلی شیمی کنکور کلاس تدریس معلم تست هوش تست هوش IQ1035 بعضی از افراد ساده لوح، حقیقت گو هستند و هر کس حقیقت می گوید درخور تقلید است. بنابراین: الف: …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1034 – نمونه سوالات آزمون تیزهوشان

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1034 سوال هوش آزمون ورودی تیزهوشان مدارس استعدادهای درخشان تست هوش پیشرفته آزمون هوش آنلاین ریاضیات تکمیلی شیمی کنکور کلاس تدریس معلم تست هوش تست هوش IQ1034 اگر به طول اضلاع مربعی ده درصد اندازه خودش افزوده گردد، به مساحت مربع چند درصد اضافه می شود؟ …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1033 – منبع کامل سوالات هوش تیزهوشان

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1033 سوال هوش آزمون ورودی تیزهوشان مدارس استعدادهای درخشان تست هوش پیشرفته آزمون هوش آنلاین ریاضیات تکمیلی شیمی کنکور کلاس تدریس معلم تست هوش تست هوش IQ1033 در یک سری اعداد، مجموع K جمله اول، ۲K+1 می باشد. جمله پنجم کدام است؟ الف: ۲ ب: ۱۱ …

بیشتر بخوانید »

تست هوش – تست IQ1032 – هوش برتر – تقویت استعداد تحصیلی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست هوش – تست IQ1032 سوال هوش آزمون ورودی تیزهوشان مدارس استعدادهای درخشان تست هوش پیشرفته آزمون هوش آنلاین ریاضیات تکمیلی شیمی کنکور کلاس تدریس معلم تست هوش تست هوش IQ1032 کدام کلمه با سه کلمه دیگر تفاوت دارد؟ الف: خندان ب: گریان ج: حیران د: جویان       …

بیشتر بخوانید »