آخرین خبرها

شیمی تجزیه

روش های جذب سنجی

اسپتروفتومتر UV-Vis توسط دکتر مهدی نباتی

روش های جذب سنجی روش های جذب سنجی یکی از قدرتمندترین و رایج ترین روش های اندازه گیری طیف وسیعی از آنالیت ها محسوب می شوند. بسیاری از دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاههای تشخیصی بر پایه اندازه گیری میزان جذب یا عبور انرژی تشعشعی ساخته شده اند. اسپکتروفتومتر یا …

بیشتر بخوانید »