آخرین خبرها

المپیاد شیمی

فرمول محاسبه درصد یونی پیوندها – تدریس خصوصی المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

روش تعیین درصد یونی بودن پیوندها دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی المپیاد و کنکور تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم کلاس المپیاد شیمی مرحله اول کلاس المپیاد شیمی مرحله دوم درصد یونی پیوندها درصد یونی پیوندها از فرمول تکنیکی زیر قابل محاسبه است: Ionic Character …

بیشتر بخوانید »

دسته بندی کامل انواع انرژی ها – المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

دسته بندی انواع انرژی ها دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی المپیاد و کنکور تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم کلاس المپیاد شیمی مرحله اول کلاس المپیاد شیمی مرحله دوم انواع انرژی: همه اشکال انرژی در دو دسته جای می گیرند: انرژی پتانسیل: انرژی پتانسیل، انرژی …

بیشتر بخوانید »

بودجه بندی سوالات مرحله اول المپیاد شیمی ۱۴۰۲ چگونه بود؟

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

بودجه بندی سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی المپیاد و کنکور تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم کلاس المپیاد شیمی مرحله اول کلاس المپیاد شیمی مرحله دوم المپیاد شیمی مرحله اول یک آزمون ملی و کشوری است که هر سال …

بیشتر بخوانید »

واکنش نقره با نیتریک اسید – سوال ۴ المپیاد شیمی آمریکا ۲۰۰۰ – سوال نکته دار از واکنش فلزات با اسیدها

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

نکات تحلیلی و تکنیکی المپیاد شیمی مرحله اول و دوم دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی طلایی های المپیاد تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هفتم دبیرستان متوسطه اول استاد نباتی تدریس خصوصی المپیاد شیمی پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول استاد نباتی واکنش فلزات با اسیدها دانش آموزان عزیزم فلزات گروه …

بیشتر بخوانید »

جزوه المپیاد شیمی – دانلود جزوات طلایی المپیاد شیمی استاد نباتی – جزوه های المپیاد شیمی مرحله اول و دوم

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

دانلود جزوه های المپیاد شیمی مرحله اول و دوم جزوه های طلایی المپیاد شیمی استاد مهدی نباتی جزوات مباحث دوره تابستانه المپیاد شیمی – کتاب و جزوه المپیاد شیمی – جزوه المپیاد شیمی – جزوه های المپیاد شیمی – جزوات و کتاب های دیجیتال شیمی المپیاد جزوه المپیاد شیمی دانش …

بیشتر بخوانید »

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی ۱۴۰۲ تحلیل سوال ۱۹ – خواص شیمیایی عناصر

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تدریس شیمی کنکور و المپیاد شیمی استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد …

بیشتر بخوانید »

پاسخ سوال ۱۱ از سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول – استوکیومتری المپیاد

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی …

بیشتر بخوانید »

پاسخ سوال ۸ المپیاد شیمی آمریکا ۲۰۱۹ – مقایسه قدرت اسیدی محلول نمک ها با غظت یکسان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تدریس شیمی کنکور و المپیاد شیمی استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد …

بیشتر بخوانید »

المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول پاسخ سوال ۱۷ – مقایسه نقطه ذوب جامدات یونی، مولکولی و کوالانسی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی …

بیشتر بخوانید »

المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول پاسخ سوال ۱۶ – مقایسه شعاع یونهای دوره دوم و سوم

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی …

بیشتر بخوانید »