دوشنبه , مهر ۵ ۱۴۰۰
آخرین خبرها

شیمی دبیرستان

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان ندای بعثت تهران – استاد خصوصی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین معلم خصوصی شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه ندای بعثت تهران اگر در لایه تروپوسفر (تا ۱۱ کیلومتر از سطح زمین) به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاع، دما به اندازه ۶ درجه سلسیوس افت کند و در لایه استراتوسفر (بعد از ۱۱ …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان فرشتگان تهران – استاد خصوصی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با برترین معلم شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه فرشتگان تهران هواپیمای A در فاصله ۱۰ کیلومتری و هواپیمای B در فاصله ۵ کیلومتری از سطح زمین در حال پروازند. اگر دما در سطح زمین ۱۶ درجه سانتی گراد باشد، نسبت دمای هوای اطراف …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان راه هدی تهران – استاد خصوصی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین معلم خصوصی شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه راه هدی تهران دمای اتمسفر در یک سیاره فرضی از رابطه θ = -۱۲ + h2 پیروی می کند. دمای هوا را در ارتفاع ۴ کیلومتری از سطح سیاره بر حسب کلوین به دست …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان سرای دانش تهران – استاد خصوصی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین مدرس خصوصی شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه سرای دانش تهران دمای یک بالون هواشناسی در سطح زمین ۱۵ درجه سانتی گراد است. با صعود این بالون تا چه ارتفاعی بر حسب کیلومتر، دمای آن ۵ درصد در مقیاس کلوین کاهش می …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان ممتاز حنان تهران – استاد خصوصی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین معلم خصوصی شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه ممتاز حنان تهران عدد اتمی و عدد جرمی یون +Ti2 به ترتیب برابر ۲۲ و ۴۸ می باشد. مجموع جرم الکترون های این یون را به تقریب بر حسب گرم به دست آورید.   …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان حنانه تهران – استاد خصوصی شیمی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین معلم خصوصی شیمی کنکور و المپیاد   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه حنانه تهران اگر مس دارای دو ایزوتوپ طبیعی ۶۳Cu و ۶۵Cu و جرم اتمی میانگین آن ۶۳٫۵۴ باشد، در ۰٫۰۰۱ مول مس تقریبا چند ایزوتوپ ۶۵Cu وجود دارد؟   پاسخ: دانش آموزان عزیزم …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان فرهنگ تهران – استاد خصوصی شیمی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین معلم خصوصی شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه فرهنگ تهران کلر دارای دو ایزوتوپ ۳۵Cl و ۳۷Cl به ترتیب با فراوانی های ۷۵ و ۲۵ است. جرم مولکولی ترکیب پایدار حاصل از آنیون کلر و کاتیون +۵۲X3 را به دست آورید.   …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان بهشت تهران – استاد خصوصی شیمی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین معلم خصوصی شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه بهشت تهران کدام آرایش های الکترونی را هم می توان به یک اتم خنثی، هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون پایدار نسبت داد؟   پاسخ: دانش آموزان عزیزم همیشه یادتان باشد …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان امام سجاد تهران – استاد خصوصی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین معلم خصوصی شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه امام سجاد تهران تعداد الکترون های یون +M از تعدا الکترون های یون +Q3 ده تا بیشتر بوده و تعداد نوترون های آن نیز ۱٫۵ برابر می باشد. عدد جرمی عنصر M چه مقدار …

بیشتر بخوانید »

سوال امتحانی شیمی دهم دبیرستان نوشیروان جی تاتا تهران – استاد خصوصی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی با بهترین معلم خصوصی شیمی کنکور تهران   سوال امتحانی شیمی دهم مدرسه دخترانه نوشیروان جی تاتا تهران در ۷٫۵ گرم از ترکیب CnH2nO2 به تعداد عدد آووگادرو، اتم وجود دارد. یک مولکول از این ترکیب چه تعداد اتم دارد؟ (H = 1 و C = 12 و …

بیشتر بخوانید »