آخرین خبرها

تدریس آی مت | شیمی | پاسخ سوال ۴۲ آزمون IMAT HUMANITAS 2019

تدریس خصوصی درس شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا - آموزش شیمی آی مت

تحلیل سوالات آزمون IMAT HUMANITAS ایتالیا ۲۰۱۹

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آی مت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ۴۲ آزمون IMAT HUMANITAS ایتالیا ۲۰۱۹

Q42:

The boiling point of hydrogen, H2, is -253 °C.

The boiling point of hydrogen chloride, HCl, -85 °C.

Which statement explains the difference in boiling point of these two substances?

A: The H-H bond is weaker than the H-Cl bond.

B: Hydrogen chloride has stronger intermolecular forces of attraction

C: The two substances have different chemical properties.

D: Hydrogen is an element but hydrogen chloride is a compound.

E: Hydrogen has hydrogen bonds between molecules.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال ۴۲ آزمون IMAT HUMANITAS ایتالیا ۲۰۱۹:

تحلیل گزینه A:

این مطلب گفته که پیوند هیدروژن-هیدروژن ضعیف تر از پیوند هیدروژن-کلر می باشد.

اولا این مطلب از لحاظ علمی غلط است چون طول پیوند هیدروژن-هیدروژن کوچکتر است پس قدرت پیوندی آن بیشتر است.

ثانیا نقطه جوش به نیروهای بین مولکولی مربوط می شود نه نیروهای درون مولکولی.

پس کلا این مطلب غلط است.

تحلیل گزینه B:

این مطلب گفته که هیدروژن کلرید نیروهای بین مولکولی قویتری نسبت به گاز هیدروژن دارد.

بله این مطلب کاملا صحیح است چون هیدروژن کلرید مولکولی قطبی است و گاز هیدروژن مولکولی غیر قطبی.

بنابراین هیدروژن کلرید که قطبی است دارای نیروهای بین مولکولی قویتری است پس نقطه جوش بیشتری هم دارد.

پس این مطلب درست است.

تحلیل گزینه C:

این مطلب گفته که هر دو ماده دارای خواص و ویژگی های شیمیایی متفاوتی هستند.

اینکه این مطلب کاملا صحیح بوده و یکی از بدیهیات است شکی نیست ولی هیچ ربطی به چرایی بیشتر بودن نقطه جوش هیدروژن کلرید ندارد.

پس این گزینه غلط است.

تحلیل گزینه D:

این مطلب گفته که هیدروژن عنصر ولی هیدروژن کلرید یک ترکیب است.

این مطلب هم دقیقا مثل مطلب گزینه C از لحاظ علمی درست است ولی دلیلی بر بیشتر بودن نقطه جوش هیدروژن کلرید نیست.

پس این گزینه غلط است.

تحلیل گزینه E:

این مطلب گفته که در گاز هیدروژن، نیروهای بین مولکولی از نوع پیوند هیدروژنی در بین مولکول های هیدروژن برقرار است.

این مطلب از لحاظ علمی غلط است چون پیوند هیدروژنی در ترکیباتی دیده می شود که اتم هیدروژن به اتم های فلوئور، اکسیژن یا نیتروژن متصل باشد و هم اینکه حداقل دارای یک جفت الکترون ناپیوندی باشند.

پس کلا این مطلب غلط است.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل های انجام شده، گزینه B پاسخ صحیح سوال ۴۲ آزمون IMAT HUMANITAS سال ۲۰۱۹ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آزمون آی مت IMAT ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − = نه