آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : دی کلرومتان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دی کلرومتان

اکسایش دس مارتین

واکنش دس مارتین توسط دکتر مهدی نباتی

اکسایش دس مارتین پرآیودینان دس مارتین (DMP)، یک ترکیب یددار، امکان اکسایش آرام و گزینشی الکلها به آلدئیدها یا کتونها را فراهم میکند. اکسایش در دمای اتاق در کلروفرم یا دی کلرومتان انجام میگیرد و معمولا نیم ساعت تا ۲ ساعت زمان نیاز دارد. محصولات به آسانی با روش ورکاپِ …

بیشتر بخوانید »

مکانیسم ازونولیز کریگ

ازونولیز توسط دکتر مهدی نباتی

مکانیسم ازونولیز کریگ ازونولیز گسست پیوندهای دوگانه آلکنی در واکنش با ازون هست. بسته به نوع ورکاپ، محصولات متفاوتی میتواند به دست آید: ورکاپ کاهشی ترکیبات کربونیلی یا الکلها را میدهد، در حالی که ورکاپ اکسایشی کتونها یا کربوکسیلیک اسیدها را میدهد. مکانیسم ازونولیز مکانیسمی که در ادامه توضیح داده …

بیشتر بخوانید »

پیریدینیوم کلرو کرومات

واکنشهای اکسایشی توسط دکتر مهدی نباتی

پیریدینیوم کلرو کرومات (معرف کوری ساگز) Corey Suggs Reagent کلرو کرومیک اسید میتواند از تفکیک کرومیوم تری اکسید در هیدروکریک اسید ۶ مولار به دست آید. افزودن پیریدین به آن، کریستالهای نارنجی رنگ پیریدینیوم کلرو کرومات را می دهد. در مقایسه خواص ترکیب PCC با ترکیب PDC میتوان گفت که: …

بیشتر بخوانید »

واکنش مانیچ برونیک اسید (Boronic Acid Mannich Reaction)

مشاور صنعتی پروژه های شیمی و گوسین و آموزش کسب و کارهای خانگی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

واکنش پتاسیس (Petasis Reaction) واکنش پتاسیس یک واکنش مولتی کامپوننت میباشد که موجب تولید آمینها و مشتقاتشان از قبیل آلفا آمینو اسیدها میشود. این واکنش همچنین اشاره به واکنش مانیچ برونیک اسید دارد، از طریق واکنش یک ایمین با لیگاند آلی فعال شده برونیک اسید به عنوان نوکلئوفیل پیش میرود، …

بیشتر بخوانید »