آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : روشهای مکانیک مولکولی

انرژی؛ اولین اصل بنیادین در شیمی محاسباتی

تدریس خصوصی شیمی آلی محاسباتی توسط دکتر مهدی نباتی در تهران

انرژی یکی از مفیدترین مفاهیم در علم است. تحلیل انرژی پدیده ها میتواند فرایندهای مولکولی را پیش بینی کند. در تمام روشهای شیمی محاسباتی، انرژی به گونه ای تعریف میشود که سیستم با کمترین انرژی، پایدارترین سیستم است. بنابراین یافتن شکل یک مولکول، متناظر با یافتن آرایشی از آن با …

بیشتر بخوانید »