آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : روشهای نیمه تجربی

انرژی؛ اولین اصل بنیادین در شیمی محاسباتی

تدریس خصوصی شیمی آلی محاسباتی توسط دکتر مهدی نباتی در تهران

انرژی یکی از مفیدترین مفاهیم در علم است. تحلیل انرژی پدیده ها میتواند فرایندهای مولکولی را پیش بینی کند. در تمام روشهای شیمی محاسباتی، انرژی به گونه ای تعریف میشود که سیستم با کمترین انرژی، پایدارترین سیستم است. بنابراین یافتن شکل یک مولکول، متناظر با یافتن آرایشی از آن با …

بیشتر بخوانید »

روشهای نیمه تجربی در علم شیمی محاسباتی

محاسبات نیمه تجربی با همان ساختارهایی که از محاسبات هارتری فاک (HF) به دست می‌آیند و دارای یک عملگر هامیلتونی و یک تابع موجی است، راه‌اندازی می‌شوند.در این چارچوب، یک سری از اطلاعات تقریب خورده و یا به طور کامل حذف می‌شوند. معمولأ، الکترونهای هسته در محاسبات شرکت نمی‌کنند و …

بیشتر بخوانید »