آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : پتانسیل الکتروستاتیک

آشنایی با نرم افزار شیمی محاسباتی گمس (Gamess)

تدریس خصوصی نرم افزارهای شیمی آلی محاسباتی در تهران

گمس یک برنامه برای محاسبات آغازین و نیمه تجربی است که جنبه آغازین آن گسترش بیشتری یافته است. فایل ورودی این نرم افزار از نوع ASCII است و به قالبهای دیگر نیز قابل استفاده است. محققان مراکز آموزشی و علمی از آن بیشتر استفاده میکنند. روشهای آغازین در دسترس عبارتند …

بیشتر بخوانید »

مروری بر کاربردهای نرم افزار شیمی آلی محاسباتی اسپارتان (Spartan)

تدریس خصوصی نرم افزارهای شیمی آلی در تهران

اسپارتان یک کد کامپیوتری برای اجرای محاسبات آغازین، DFT، نیمه تجربی و مکانیک مولکولی است که به راحتی با یک رابط گرافیکی استفاده میشود. این برنامه برای هر دو گروه شیمیدانان تجربی و موسسه های آموزشی مطلوب میباشد. این برنامه قابلیتهای زیر را دارد: به راحتی حالات واسطه، جستجوهای کنفورماسیونی، …

بیشتر بخوانید »

الکتروستاتیک؛ دومین اصل بنیادین در شیمی محاسباتی

تدریس خصوصی نرم افزار شیمی آلی محاسباتی گوسین توسط دکتر مهدی نباتی در تهران

الکترواستاتیک، مطالعه برهمکنشها بین اجسام باردار است. الکترواستاتیک فقط سیستم مولکولی را تشریح نمیکند، بلکه برای درک برهمکنشهای الکترونها که با تابع موج یا چگالی الکترونی تشریح میشوند بسیار مهم است. ستون مرکزی الکتروستاتیک، قانون کولن است. دیگر تابع بسیار مفید در الکتروستاتیک، پتانسیل الکتروستاتیک است که تابعی تعریف شده …

بیشتر بخوانید »