آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست تالیفی شیمی دبیرستان

تست تالیفی شیمی دبیرستان – فرمول های کنکوری آلکن ها

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست تالیفی شیمی دبیرستان – فرمول های کنکوری آلکن ها   سوال: تعداد پیوندهای کوالانسی، پیوندهای C-C و پیوندهای C-H ترکیب نونن به ترتیت از راست به چپ چند تا است؟ الف) ۱۸ و ۹ و ۹ ب) ۲۰ و ۱۰ و ۱۰ ج) ۲۷ و ۸ و ۱۹ د) …

بیشتر بخوانید »

تست تالیفی شیمی دبیرستان – رنگ ترکیبات

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست تالیفی شیمی دبیرستان – رنگ ترکیبات   سوال: در کدام گزینه، رنگ تمامی موارد زرد است؟ الف) محلول نقره کلرید – محلول سدیم هیدروکسید – شعله بنزن – شعله سدیم ب) آب کلم سرخ در محیط بازی – شعله سدیم – محلول آمونیاک – محلول مس (II) سولفات ج) …

بیشتر بخوانید »