آخرین خبرها

تحلیل سوال ۸۴ فصل ۱ جزوه N-Chem – جزوه تستی شیمی آیمت استاد نباتی

کلاس IMAT ایتالیا - دکتر مهدی نباتی - استاد شیمی آیمت ایتالیا

تحلیل سوالات شیمی آیمت جزوه N-Chem

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
دانلود جزوه تستی IMAT ایتالیا – جزوه تست زنی شیمی آیمت – جزوه تستی N-Chem استاد نباتی

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دانلود جزوه سوالات تستی طبقه بندی شده شیمی IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

سوال ۸۴ فصل ۱ جزوه N-Chem

Q84-Chapter1-N-Chem:

The elements X, Y, Z, W and J have the indicated electron configurations starting with the innermost shell. The most metallic element is:

A: X = 2, 8, 3

B: Y = 2, 8 , 8

C: Z = 2, 8, 8, 1

D: W = 2, 8, 8, 7

E: J = 2, 8, 4

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

آدرس صفحه رسمی شیمی آیمت در اینستاگرام: @imat.chem لینک مستقیم ورود به صفحه اینستاگرام شیمی آزمون IMAT ایتالیا: www.instagram.com/imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل سوال ۸۴ فصل ۱ جزوه N-Chem:

دانشجویان عزیزم در این سوال، ۵ آرایش الکترونی داده شده و از ما خواسته شده که تشخیص دهیم که کدام عنصر دارای بیشترین خاصیت فلزی است؟!

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دوستان عزیزم توجه داشته باشید در این نوع نوشتار آرایش الکترونی، تعداد الکترونهای موجود در هر لایه الکترونی (عدد کوانتومی اصلی n) را به صورت مجموع، با یک عدد نشان میدهند. بنابراین برای این ۵ عنصر در حقیقت آرایش های الکترونی زیر را داریم:

X = 2, 8, 3     ۱s2 2s2 2p6 3s2 3p1     ۱۳Al

Y = 2, 8 , 8     ۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6     ۱۸Ar

Z = 2, 8, 8, 1     ۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1     ۱۹K

W = 2, 8, 8, 7    ۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5     wrong electronic configuration

J = 2, 8, 4     ۱s2 2s2 2p6 3s2 3p2     ۱۴Si

نکته اول: آرایش الکترونی عنصر W کاملا اشتباه است چون ظبق اصل آفبا، تا زمانی که زیرلایه ۳d پر نشده، الکترونی در زیرلایه ۴p وارد نمیشود.

نکته دوم: عنصر J هم که همان Si میباشد که یک شبه فلز است پس نمیتواند مدنظر این سوال قرار بگیرد.

نکته سوم: عنصر Y هم که همان Ar میباشد که یک گاز نجیب بوده و نافلز است پس نمیتواند مدنظر این سوال قرار بگیرد.

بنابراین:

با توجه به اینکه خاصیت فلزی در یک دوره از چپ به راست کاهش و از بالا به پایین افزایش می یابد، پس از بین آلومینیوم و پتاسیم، عنصر پتاسیم بیشترین خاصیت فلزی را دارد.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

گزینه صحیح:

با توجه به توضیحات داده شده و تحلیل انجام شده، گزینه C پاسخ صحیح سوال ۸۴ فصل ۱ جزوه تست زنی شیمی آزمون IMAT ایتالیا می باشد.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیزم

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آزمون IMAT

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

آدرس صفحه رسمی شیمی آیمت در اینستاگرام:

@imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

لینک مستقیم ورود به صفحه اینستاگرام شیمی آزمون IMAT ایتالیا:

www.instagram.com/imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

IMAT 2024 – شیمی آیمت استاد نباتی – Solubility and Molarity relationship

روش های تکنیکی پاسخ به سوالات آی مت ایتالیا تدریس خصوصی شیمی آی مت IMAT …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− دو = هشت