آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تست تالیفی شیمی

تست تالیفی شیمی یازدهم – مبحث پلی اترها از فصل سوم – معلم خصوصی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی یازدهم با بهترین مدرس شیمی کنکور تهران   تست تالیفی شیمی یازدهم درشت مولکولی از اتصال ۲۰۰۰ واحد گلوکز به یکدیگر ایجاد شده است. کدام یک از جمله های زیر در ارتباط با این درشت مولکول نادرست است؟ الف: در فرایند ساخت این درشت مولکول ۱۹۹۹ مولکول …

بیشتر بخوانید »

تست تالیفی شیمی کنکور – بررسی تعداد پیوند هیدروژنی ترکیبات

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی کنکور با بهترین استاد شیمی تهران   تست تالیفی شیمی کنکور – استاد مهدی نباتی از نظر تعداد پیوند هیدروژنی قابل تشکیل، کدام گزینه برای ترکیبات خالص آب، اتانول، آمونیاک و هیدروفلوئوریک اسید صحیح است؟ الف: H2O = NH3 = C2H5OH = HF ب: H2O = NH3 …

بیشتر بخوانید »

تست تالیفی شیمی دهم – نکته کنکوری رابطه دما و فشار گازها – قانون گیلوساک

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی دهم با بررسی مهمترین نکات شیمی کنکور   تست تالیفی شیمی دهم نمونه ای گاز هیدروژن در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد دارای فشار ۱۲۵ کیلوپاسکال است. در دمای ۱۱ درجه سانتی گراد، این نمونه گاز چه فشاری خواهد داشت؟ الف: ۲۵۰ کیلوپاسکال ب: ۱۰۰ کیلوپاسکال ج: ۱۲۰ …

بیشتر بخوانید »

نکات شیمی دهم – یون ها و ترکیبات یونی موجود در آب آشامیدنی – معلم شیمی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش شیمی دهم با بهترین معلم شیمی کنکور تهران   تست تالیفی شیمی دهم فصل سوم احتمال حضور (هر چند کم و بسیار ناچیز) کدام دسته از ترکیبات یونی زیر در آب آشامیدنی شهری وجود دارد؟ الف: لیتیوم کلرید – منیزیم هیدروکسید – آمونیوم سولفات – کلسیم فلوئورید ب: سدیم …

بیشتر بخوانید »

بررسی تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول آب و یون کلر – تدریس شیمی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

بررسی نکات کنکوری شیمی دهم با بهترین معلم خصوصی شیمی تهران   تست تالیفی شیمی دهم در اثر آبپوشی کامل هیدروکلریک اسید (HCl) در آب، چه تعداد پیوند هیدروژنی بین کلر و آب تشکیل می شود؟ الف: ۰ ب: ۴ ج: ۱ د: با نوجه به غلظت محلول، می تواند …

بیشتر بخوانید »

نکات شیمی دهم – ساختار لوئیس اکسی اسیدهای فسفر – تدریس شیمی کنکور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش و تدریس نکات شیمی دهم – ساختار لوئیس اکسی اسیدهای فسفر   تست تالیفی شیمی دهم فصل دوم کدام گزینه از راست به چپ، تعداد هیدروژن اسیدی اکسی اسیدهای H3PO2 و H3PO3 و H3PO4 را به درستی نشان می دهد؟ الف: ۳ – ۳ – ۳ ب: ۲ – …

بیشتر بخوانید »

تست تالیفی شیمی دهم – نکته کنکوری رابطه دما و حجم گازها – قانون شارل

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست تالیفی شیمی دهم – نکته کنکوری رابطه دما و حجم گازهای ایده آل – قانون شارل   تست تالیفی و نکته دار شیمی دهم فصل دوم برای آنکه حجم نمونه ای از گاز کامل در ۳۵ درجه سانتیگراد از ۵۰۰ میلی لیتر به ۱۵۰ سانتی متر مکعب کاهش یابد، …

بیشتر بخوانید »

تست تالیفی شیمی دهم – رابطه فشار و حجم گازهای ایده آل – قانون بویل

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست تالیفی شیمی دهم – رابطه فشار و حجم گازهای ایده آل – قانون بویل   تست تالیفی شیمی دهم فصل دوم نمونه ای از هوا در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر ۱ لیتر حجم دارد. در این دما، چه فشاری برای متراکم کردن آن تا ۱۰۰ …

بیشتر بخوانید »

تست تالیفی شیمی یازدهم فصل دوم – رابطه دماهای سلسیوس و کلوین

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست تالیفی شیمی یازدهم فصل دوم – رابطه دماهای سلسیوس و کلوین   تست تالیفی از مبحث دما بر حسب سلسیوس و کلوین در چه دمایی بر حسب کلوین، دمای یک ماده بر حسب کلوین دو برابر دمای آن بر حسب درجه سلسیوس است؟ الف: ۵۴۶ ب: ۲۷۳ ج: ۱۳۶٫۵ …

بیشتر بخوانید »

تست تالیفی شیمی دهم فصل دوم – ترکیبات هواکره در ارتفاع ۸۰ کیلومتری

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تست تالیفی شیمی دهم فصل دوم – ترکیبات هواکره در ارتفاع ۸۰ کیلومتری   تست تالیفی فصل دوم شیمی دهم ترکیبات موجود در کدام گزینه در ارتفاع ۸۰ کیلومتری از سطح زمین وجود دارند؟ الف: H2O و O2 و N2 و CO2 ب: N2 و O2 و CO2 و O3 …

بیشتر بخوانید »