آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شیمی المپیاد

بررسی سوال ۴ المپیاد شیمی ۸۹ – محاسبه تعداد اتم ها در مولکول ها

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با بهترین استاد شیمی ایران   سوال ۴ المپیاد شیمی ۸۹ کدام ترکیب تعداد اتم های بیشتری دارد؟ الف: آمونیوم هیدروژن فسفات ب: آمونیوم دی کرومات ج: روی استات د: آمونیوم هیدروژن کربنات   پاسخ: دانش آموزان عزیزم برای پاسخ به این سوال شیمی المپیاد باید …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۱۲ المپیاد شیمی ۹۱ – محاسبه تعداد الکترون ها در یون ها

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با بهترین مدرس شیمی تهران   سوال ۱۲ المپیاد شیمی ۹۱ عدد جرمی عنصر X برابر ۲۰۶ است و تعداد نوترون های آن ۱٫۵۱ برابر تعداد پروتون ها می باشد. تعداد الکترون های یون این عنصر در ترکیب XO کدام است؟ الف: ۸۰ ب: ۸۲ ج: …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۳ المپیاد شیمی ۹۱ – بررسی زاویه پیوندی در ترکیبات شیمیایی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با بهترین استاد شیمی کشور   سوال ۳ المپیاد شیمی ۹۱ کدام فرمول ساختاری، زاویه های پیوند ترکیب پروکسی نیترو اسید ONOOH را با رعایت قاعده اوکتت درست نشان می دهد؟   پاسخ: دانش آموزان عزیزم برای حل این سوال کافی است که دو نکته را …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۶ المپیاد شیمی ۸۸ – محاسبه تعداد پروتون ها – شیمی دهم

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصصوصی شیمی المپیاد با بهترین مدرس شیمی کنکور تهران   سوال ۶ المپیاد شیمی ۸۸ عنصر A در گروه یک و تناوب سوم و عنصر B در گروه سیزدهم و تناوب چهارم قرار دارد. تفاوت عده پروتون های این دو عنصر کدام است؟ الف: ۲۵ ب: ۲۰ ج: ۱۵ …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۲ المپیاد شیمی ۸۸ – خاصیت فلزی و نافلزی شیمی دهم

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با برترین مدرس شیمی کشور   سوال ۲ المپیاد شیمی ۸۸ خاصیت نافلزی کدام عنصر از همه بیشتر است؟ الف: ۵B ب: ۴Be ج: ۳۱Ga د: ۵۰Sn   پاسخ: دانش آموزان عزیزم این دو نکته را به یاد داشته باشید: نکته اول: در جدول تناوبی، از …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۱۳ المپیاد شیمی ۹۳ – مبحث انحلال پذیری نمک ها شیمی دهم

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با بهترین استاد شیمی تهران   سوال ۱۳ المپیاد شیمی ۹۳ انحلال پذیری یک نمک در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد برابر ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ گرم آب و در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد برابر ۲۵۰ گرم در ۱۰۰ گرم آب است. اگر ۱۴ گرم …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۲ المپیاد شیمی ۹۲ – مبحث عدد اکسایش اتم ها در ترکیبات

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با بهترین استاد شیمی تهران   سوال ۲ المپیاد شیمی ۹۲ عدد اکسایش اکسیژن در کدام گونه بزرگتر است؟ الف: OF2 ب: O2 ج: KO2 د: H2O2   پاسخ: دانش آموزان عزیزم، موقع محاسبه عدد اکسایش اتم ها باید توجه کنیم که بار کلی مولکول ها …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۱۴ المپیاد شیمی ۹۶ – بحث عدد اکسایش در ترکیبات شیمی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی با بهترین استاد شیمی المپیاد کشور   سوال ۱۴ المپیاد شیمی ۹۶ عدد اکسایش کروم در CrO5 کدام است؟ (عدد اتمی کروم ۲۴ است) الف: ۲ ب: ۳ ج: ۶ د: ۱۰   پاسخ: دانش اموزان عزیزم این سوال که به راحتی می توان جواب داد ولی …

بیشتر بخوانید »