آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : شیمی المپیاد

تبدیلات دمایی – سلسیوس، کلوین و فارنهایت – معلم خصوصی المپیاد شیمی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تدریس خصوصی شیمی المپیاد دکتر مهدی نباتی استاد برند المپیاد شیمی ایران اساتید المپیاد شیمی المپیادی شو المپیاد طلایی ها کافه تدریس المپیاد شیمی تدریس آنلاین المپیاد شیمی جزوه المپیاد شیمی هزینه کلاس های المپیاد شیمی آموزش شیمی المپیاد دانش آموزان المپیادی عزیزم، مبحث دما و گرما یکی از مباحث …

بیشتر بخوانید »

تحلیل سوال المپیاد شیمی مرحله اول ۸۲ – تدریس آنلاین شیمی المپیاد

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش آنلاین المپیاد شیمی دکتر مهدی نباتی تدریس آنلاین شیمی المپیاد آموزش آنلاین شیمی المپیاد کلاس آنلاین شیمی المپیاد استاد آنلاین شیمی المپیاد معلم آنلاین شیمی المپیاد دبیر آنلاین شیمی المپیاد سوال المپیاد شیمی مرحله اول سال ۸۳-۸۲ چنانچه از اکسیژن ۱۶O و ۱۷O و از کربن، ایزوتوپ های ۱۲C …

بیشتر بخوانید »

روش تعیین فرمول مولکولی گازهای ایده آل – آموزش آنلاین شیمی المپیاد

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تدریس آنلاین (آموزش مجازی) شیمی المپیاد دکتر نباتی آموزش مجازی رایگان بهترین استاد شیمی المپیاد ایران استاد دکتر مهدی نباتی المپیاد شیمی دانش آموزان المپیادی عزیزم، مبحث گازهای ایده آل یکی از مباحث بسیار مهم و سوال خیز در المپیاد شیمی است که هر دوره چند سوال از سوالات المپیاد …

بیشتر بخوانید »

فرمول محاسبه فشار بخار محلول ها – فرمول بسیار مهم در آزمون المپیاد شیمی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تدریس خصوصی جامع المپیاد شیمی دکتر مهدی نباتی آموزش آنلاین المپیاد شیمی آموزش حضوری المپیاد شیمی آموزش مجازی المپیاد شیمی دانش آموزان المپیادی عزیزم، یکی از مباحث بسیار مهم در شیمی المپیاد، مبحث فشار بخار محلول ها است که تقریبا می توان گفت در هر دوره المپیاد از آن سوال …

بیشتر بخوانید »

فرمول تعیین بار قراردادی اتم در مولکول – فرمول بسیار مهم در المپیاد شیمی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

تدریس خصوصی المپیاد شیمی دکتر مهدی نباتی تدریس خصوصی المپیاد شیمی معلم خصوصی المپیاد شیمی آموزش خصوصی المپیاد شیمی مدرس خصوصی المپیاد شیمی دبیر خصوصی المپیاد شیمی استاد خصوصی المپیاد شیمی دانش آموزان المپیادی عزیزم، یکی از مباحث بسیار مهم در شیمی المپیاد که هر دوره بدون استثنا از آن …

بیشتر بخوانید »

فرمول های بسیار کاربردی در شیمی المپیاد – محاسبه فرکانس و انرژی نور

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش جامع شیمی المپیاد دکتر مهدی نباتی صفر تا صد شیمی المپیاد استاد دکتر مهدی نباتی دانش آموزان المپیادی عزیزم، یکی از مباحث بسیار مهمی که تقریبا هر سال در شیمی المپیاد، از آن سوال طرح می شود مبحث فرکانس، طول موج و انرژی انتقالات الکترونی در نور و طیف …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۴ المپیاد شیمی ۹۲ – انرژی یونش عناصر شیمیایی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با بهترین معلم شیمی کنکور تهران   سوال ۴ المپیاد شیمی ۹۲ انرژی های یونش متوالی چهار عنصر از تناوب دوم بر حسب مگاژول بر مول داده شده است. کدام فرمول نادرست است؟ (هر مگاژول ۱۰۶ ژول است) A : 1.09 – 2.35 – 4.62 – …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۹ المپیاد شیمی ۸۹ – بررسی خواص تناوبی جدول مندلیف

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با بهترین مدرس کنکور تهران   سوال ۹ المپیاد شیمی ۸۹ نمودار زیر، تغییر کدام ویژگی عنصرهای جدول تناوبی را بر حسب عدد اتمی آن ها نشان می دهد؟   الف: واکنش پذیری       ب: انرژی نخستین یونش       ج: الکترونگاتیوی       د: …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۳ المپیاد شیمی ۸۹ – بررسی الکترون های جفت نشده یون ها

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

آموزش خصوصی شیمی المپیاد با بهترین معلم شیمی کنکور تهران   سوال ۳ المپیاد شیمی ۸۹ تعداد الکترون های جفت نشده در کدام یون واسطه از همه بیشتر است؟ الف: +۲۴Cr2 ب: +۲۶Fe2 ج: +۲۵Mn2 د: +۲۳V2   پاسخ: دانش آموزان عزیزم ابتدا باید آرایش الکترونی این یون ها را …

بیشتر بخوانید »

بررسی سوال ۸ المپیاد شیمی ۸۹ – بررسی ساختار هندسی مولکول ها

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

کلاس خصوصی شیمی المپیاد با بهترین مدرس شیمی تهران   سوال ۸ المپیاد شیمی ۸۹ در فرمول شیمیایی زیر چه تعداد از اتم ها با توجه به آرایش الکترونی آن ها با اتم های مجاور، آرایش هندسی مسطح سه ضلعی دارند؟   الف: ۲       ب: ۴      …

بیشتر بخوانید »