آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتونها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : کتونها

اکسایش دس مارتین

واکنش دس مارتین توسط دکتر مهدی نباتی

اکسایش دس مارتین پرآیودینان دس مارتین (DMP)، یک ترکیب یددار، امکان اکسایش آرام و گزینشی الکلها به آلدئیدها یا کتونها را فراهم میکند. اکسایش در دمای اتاق در کلروفرم یا دی کلرومتان انجام میگیرد و معمولا نیم ساعت تا ۲ ساعت زمان نیاز دارد. محصولات به آسانی با روش ورکاپِ …

بیشتر بخوانید »

واکنش تراکم دارزن

مکانیسم واکنش دارزن توسط دکتر مهدی نباتی

واکنش تراکم دارزن واکنش دارزن واکنش تراکمی یک ترکیب کربونیلی با یک آلفا هالو استر در حضور یک باز است که تشکیل آلفا و بتا اپوکسی استر میدهد. مکانیسم واکنش دارزن بعد از پروتون زدایی، آلفا هالو استر به ترکیب کربونیل دار اضافه شده و دیاسترومرهای سین و آنتی را …

بیشتر بخوانید »

مکانیسم ازونولیز کریگ

ازونولیز توسط دکتر مهدی نباتی

مکانیسم ازونولیز کریگ ازونولیز گسست پیوندهای دوگانه آلکنی در واکنش با ازون هست. بسته به نوع ورکاپ، محصولات متفاوتی میتواند به دست آید: ورکاپ کاهشی ترکیبات کربونیلی یا الکلها را میدهد، در حالی که ورکاپ اکسایشی کتونها یا کربوکسیلیک اسیدها را میدهد. مکانیسم ازونولیز مکانیسمی که در ادامه توضیح داده …

بیشتر بخوانید »

واکنش کوری سیباچ

واکنشهای مختلف دی تیان های لیتیوم دار شده توسط دکتر مهدی نباتی

واکنش کوری سیباچ Corey Seebach واکنش کوری سیباچ از ۱ و ۳- دی تیان های لیتیوم دار شده به عنوان معرفهای آسیله کننده نوکئوفیلی استفاده می کند. مکانیسم واکنش کوری سیباچ واکنش کوری سیباچ، برگشت پذیری فعالیت نرمال اتم های کربن آسیل را که فقط با نوکلئوفیلها ترکیب میشوند را …

بیشتر بخوانید »

واکنش اکسایش بایر ویلیگر (Baeyer Villiger)

تدریس خصوصی شیمی آلی رشته داروسازی عمومی در تهران

اکسایش بایر-ویلیگر اکسیداسیون بایر-ویلیگر شکست اکسایشی پیوند کربن-کربن مجاور یک گروه کربونیل است که کتونها را به استرها و کتونهای حلقوی را به لاکتونها تبدیل میکند. بایر-ویلیگر میتواند با پراسیدهایی همچون MCPBA، یا با هیدروژن پراکسید و یک اسید لوئیس انجام گیرد.   جهت گزینی خاص واکنش به توانایی مهاجرت …

بیشتر بخوانید »