آخرین خبرها

حل نمونه سوالات آزمون آیمت ایتالیا | شیمی IMAT | پاسخ سوال ۵۰ آی مت ۲۰۲۲

تدریس خصوصی شیمی آزمون آی مت IMAT ایتالیا

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آی مت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ۵۰ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲

Q50:

Which of the following lists the given elements in order of decreasing first ionization energies?

[Atomic numbers: Li = 3; Be = 4; Na = 11]

A: Be, Li, Na

B: Li, Be, Na

C: Li, Na, Be

D: Be, Na, Li

E: Na, Be, Li

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال ۵۰ آزمون IMAT ایتالیا ۲۰۲۲:

دانشجویان عزیزم ترتیب سه عنصر لیتیم، بریلیم و سدیم را بر اساس کاهش انرژی یونیزاسیون خواسته است. برای پاسخ به این سوال ابتدا بایستی آرایش الکترونی این سه اتم را بدانیم:

Li : 1s2 2s1

Be : 1s2 2s2

Na : 1s2 2s2 2p6 3s1

همانطور که مشاهده می کنیم موقع یونیزاسیون، الکترون از لایه سوم سدیم جدا می شود در حالی که در اتم های لیتیم و بریلیم از لایه دوم جدا می شود. بنابراین انرژی یونیزاسیون سدیم کمتر از انرژی یونیزاسیون لیتیم و بریلیم خواهد بود.

از طرفی انرژی یونیزاسیون برای بریلیم بیشتر از لیتیم است. چون در بریلیم با کندن آخرین الکترون، آرایش پایدار نیمه پر ۲s از بین می رود. و هم اینکه با از دست دادن آخرین الکترون، اتم لیتیم به آرایش کاملا پایدار گاز نجیب ماقبل خود (یعنی هلیم) می رسد.

بنابراین از لحاظ انرژی یونیزاسیون خواهیم داشت:

Be > Li > Na

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به محاسبات انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۵۰ آزمون ورودی رشته های پزشکی دانشگاه های ایتالیا سال ۲۰۲۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

دوره آزمون آیمت در ایران | آمادگی آزمون پزشکی ایتالیا | دوره چهارم شیمی IMAT 2024

چهارمین دوره شیمی IMAT 2024 ایتالیا دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آیمت از سال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× پنج = بیست