آخرین خبرها

المپیاد شیمی استاد نباتی – حل سوال ۳۶ المپیاد شیمی ۱۴۰۱ مرحله اول – ایزومرها

استاد نباتی - مدرس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

سوال ۳۶ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱

چه تعداد از ایزومرهای C6H14 بیشتر از ۳ ایزومر ساختاری منوکلره دارد؟

الف: صفر

ب: دو

ج: یک

د: سه

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ:

دانش آموزان عزیزم ۵ ترکیب آلی دارای فرمول C6H14 می باشد که ساختار آن ها به صورت زیر است:

۱٫        CH3CH2CH2CH2CH2CH3

۲٫        (CH3)2CHCH2CH2CH3

۳٫        CH3CH2CH(CH3)CH2CH3

۴٫        (CH3)3CCH2CH3

۵٫        (CH3)2CHCH(CH3)2

ایزومرهای منوکلره هگزان

ترکیب شماره ۱ یعنی هگزان می تواند ۳ ایزوتوپ منوکلره با جایگزین کردن یک اتم هیدروژن با یک اتم کلر داشته باشد.

CH2ClCH2CH2CH2CH2CH3

CH3CHClCH2CH2CH2CH3

CH3CH2CHClCH2CH2CH3

ایزومرهای منوکلره ۲-متیل پنتان

ترکیب شماره ۲ یعنی ۲-متیل پنتان می تواند ۵ ایزوتوپ منوکلره با جایگزین کردن یک اتم هیدروژن با یک اتم کلر داشته باشد.

CH3CH(CH2Cl)CH2CH2CH3

(CH3)2CClCH2CH2CH3

(CH3)2CHCHClCH2CH3

(CH3)2CHCH2CHClCH3

(CH3)2CHCH2CH2CH2Cl

ایزومرهای منوکلره ۳-متیل پنتان

ترکیب شماره ۳ یعنی ۳-متیل پنتان می تواند ۴ ایزوتوپ منوکلره با جایگزین کردن یک اتم هیدروژن با یک اتم کلر داشته باشد.

CH2ClCH2CH(CH3)CH2CH3

CH3CHClCH(CH3)CH2CH3

CH3CH2CCl(CH3)CH2CH3

CH3CH2CH(CH2Cl)CH2CH3

ایزومرهای منوکلره ۲و۲-دی متیل بوتان

ترکیب شماره ۴ یعنی ۲و۲-دی متیل بوتان می تواند ۳ ایزوتوپ منوکلره با جایگزین کردن یک اتم هیدروژن با یک اتم کلر داشته باشد.

(CH3)2C(CH2Cl)CH2CH3

(CH3)3CCHClCH3

(CH3)3CCH2CH2Cl

ایزومرهای منوکلره ۲و۳-دی متیل بوتان

ترکیب شماره ۵ یعنی ۲و۲-دی متیل بوتان می تواند ۲ ایزوتوپ منوکلره با جایگزین کردن یک اتم هیدروژن با یک اتم کلر داشته باشد.

CH3CH(CH2Cl)CH(CH3)2

(CH3)2CClCH(CH3)2

تدریس تضمینی المپیاد شیمی مرحله اول و دوم استاد مهدی نباتی

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل های انجام شده، فقط ۲ تا از ایزومرهای C6H14 بیشتر از ۳ ایزومر ساختاری منوکلره دارد. بنابراین گزینه ب پاسخ صحیح سوال ۳۶ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ می باشد.

المپیاد شیمی استاد نباتی

المپیاد شیمی استاد نباتی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول پاسخ سوال ۱۶ – مقایسه شعاع یونهای دوره دوم و سوم

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شصت هفت + = 72