آخرین خبرها

تدریس خصوصی شیمی کنکور و المپیاد شیمی استاد مهدی نباتی

تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

معلم خصوصی درس شیمی دبیرستان از پایه تا کنکور و المپیاد در تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران کلاس خصوصی شیمی کنکور در تهران

شیمی یکی از علوم بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات و تغییرات اتمها و مولکولها می پردازد. شیمی یکی از دو علوم مادر میباشد که تقریبا میتوان گفت زیربنای خیلی از علوم دیگر مثل فیزیک، داروسازی، پزشکی، زیست شناسی، ژنتیک و زمین شناسی و … میباشد. به همین خاطر، علم شیمی یک علم پویایی است که پیوسته در حال گسترش و وارد شدن مباحث جدید به آن میباشد. به همین منظور نیاز اساسی به یادگیری آن حس میشود.

در این راستا پیوسته شاهد تغییرات گسترده ای در تمامی کتابهای شیمی هستیم و در هر نسخه جدید مباحث به روز تری از علم شیمی به کتابها افزوده شده و جای مباحث قدیمی را میگیرد. کتابهای شیمی دبیرستان هم از این قضیه مستثنی نبوده و در سالهای اخیر تغییرات گسترده ای را در آن شاهد بوده ایم و از وارد شدن مباحث جدید مربوطه به شیمی هسته ای، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک به کتابهای درسی روبرو بوده ایم که متاسفانه این امر دبیران و دانش آموزان را با مشکلات عدیده ای دچار نموده است. در حالی که به سادگی میتوان با آموزش به روز شده و همینطور به دور از فرایند حفظ کردن مباحث بر این مشکلات غلبه نمود. لذا تدریس تمامی مطالب و مباحث کتابهای درسی شیمی دوره دبیرستان توسط استاد به دور از فرایند حفظی میباشد.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران استاد خصوصی شیمی کنکور در تهران

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 واتساپ
تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران مدرس خصوصی شیمی کنکور در تهران

کلاس های آموزشی استاد مهدی نباتی:

 • شیمی دهم دوره دوم متوسطه تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی یازدهم دوره دوم متوسطه تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی دوازدهم دوره دوم متوسطه تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی کنکور تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی المپیاد تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی هفتم دوره اول متوسطه تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی هشتم دوره اول متوسطه تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی نهم دوره اول متوسطه تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی تیزهوشان آموزش آنلاین شیمی المپیاد آموزش مجازی شیمی المپیاد تدریس آنلاین شیمی المپیاد کلاس آنلاین شیمی کنکور
 • شیمی آی مت IMAT آزمون ورودی پزشکی ایتالیا
 • آموزش حضوری شیمی (فقط مختص تهران) آموزش آنلاین شیمی کنکور آموزش مجازی شیمی کنکور تدریس آنلاین شیمی کنکور
 • آموزش آنلاین شیمی (همه شهرها) آموزش آنلاین شیمی کنکور آموزش مجازی شیمی کنکور تدریس آنلاین شیمی کنکور

 

تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور

 

تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی شیمی کنکور مخصوص رتبه های برتر
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی شیمی کنکور رتبه های تک رقمی و دو رقمی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس تحلیلی شیمی کنکور مخصوص دانش آموزان تیزهوشان
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور

 

تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس تحلیلی شیمی دوازدهم کنکور استاد نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس تحلیلی شیمی یازدهم کنکور استاد نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس تحلیلی شیمی دهم کنکور استاد نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس تحلیلی شیمی نهم استاد نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس تحلیلی شیمی هشتم استاد نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس تحلیلی شیمی هفتم استاد نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور

برنامه مدون و کامل کلاس های خصوصی و گروهی آموزش جامع شیمی کنکور دکتر نباتی:

 • ترکیب مباحث مرتبط به هم از هر سه پایه شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم
 • آموزش تحلیلی کل مباحث شیمی کنکور در ۴۰ قسمت درسی
 • آزمون منظم ارزیابی بعد از اتمام هر قسمت درسی (۴۰ آزمون ارزیابی با آزمون های ۳۵ سوالی تالیفی)
 • آموزش روش ابتکاری موازنه سریع و دقیق واکنش های شیمیایی
 • آموزش روش ابتکاری حل سریع مسائل استوکیومتری بدون استفاده از هیچ نوع فرمولی
 • آموزش تکنیک ها و فرمول های کلیدی حل سریع مسائل محلول ها و غلظت ها، آنتالپی، سینتیک، اسیدها و بازها، تعادل ها و الکتروشیمی
 • آموزش روش تحلیل سریع و دقیق مباحث و مسائل پیچیده و ترکیبی شیمی کنکور
 • آموزش تکنیک های تست زنی سریع شیمی کنکور
 • آموزش روش افزایش سرعت تست زنی
 • آنالیز و تحلیل تمامی سوالات شیمی کنکور تجربی و ریاضی سال های گذشته
 • حل مسائل بسیار مهم آزمون های المپیاد سال های گذشته
 • اتمام دو کتاب تستی به موازات تدریس و آزمون های ارزیابی تالیفی
 • گزارش کار شبانه و تحویل جدول تکنیک تست زنی و افزایش درصد و سرعت تست زنی
 • دو آزمون ارزیابی نهایی تالیفی ۳۵ سوالی زمان دار قبل آزمون اصلی کنکور برای آماده سازی نهایی

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان و المپیاد شیمی و متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی
دکتر مهدی نباتی – آموزش تحلیلی و تکنیکی شیمی پایه، کنکور و المپیاد در تهران تدریس خصوصی شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم دبیرستان در تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

سرفصلهای کتابهای شیمی دوره دوم متوسطه:

 • کیهان زادگاه الفبای هستی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • ردپای گازها در زندگی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • آب، آهنگ زندگی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • قدر هدایای زمینی را بدانیم تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • در پی غذای سالم تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • پوشاک، نیازی پایان ناپذیر تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • مولکولها در خدمت تندرستی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • آسایش و رفاه در سایه شیمی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی
 • شیمی راهی به سوی آینده روشنتر تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی
 • سینتیک شیمیایی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • تعادل شیمیایی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • اسیدها و بازها تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • الکتروشیمی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان و المپیاد شیمی و متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی
دبیر خصوصی و گروهی شیمی کنکور و المپیاد شیمی – آموزش جامع شیمی کنکور

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

فهرست مباحثی که در سرفصلهای کتابهای درسی دبیرستان آمده و توسط استاد تدریس خواهد شد:

 • مقدمه ای بر علم شیمی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی معدنی (عناصر و خواص ترکیبات) تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی
 • پیوندهای شیمیایی (درون مولکولی و بین مولکولی) تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی ترکیبات یونی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی ترکیبات کوالانسی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی ترکیبات فلزی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی ترکیبات آلی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی پلیمرها (بسپارها) تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی هسته ای تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • شیمی تجزیه تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • ترموشیمی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • ترمودینامیک تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • استوکیومتری، واکنشهای شیمیایی و موازنه واکنشها تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور
 • معادلات شیمیایی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • گازها تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • محلولها تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • جامدات تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • سینتیک شیمیایی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • تعادلهای شیمیایی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • اسیدها و بازها تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • واکنشهای اکسایش کاهش تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران
 • الکتروشیمی تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

مدرس شبیه سازی مولکولی
مدرس شیمی کنکور تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

***سوابق مدرس:

 • دکتر مهدی نباتی با بیش از ۱۶ سال سابقه تدریس شیمی کنکور از سال ۸۵ تا کنون
 • رنکینگ شماره ۱ بهترین دبیران و اساتید شیمی کنکور ایران
 • عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران از سال ۸۹ تا کنون
 • فارغ التحصیل دکتری شیمی آلی از تبریز
 • نمره دفاع از تز دکتری ۲۰
 • نمره دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ۲۰
 • نمره آزمون جامع دوره دکتری ۲۰
 • اتمام دوره دکتری در ۳ سال تحصیلی با معدل ۲۰
 • مؤلف بیش از ۷۰ مقاله علمی بین المللی شیمی دارویی در بهترین مجلات شیمی اروپا و آمریکا
 • داور بین المللی ۱۴ ژورنال علمی شیمی اروپا و آمریکا
 • انتخاب به عنوان پژوهشگر پر استناد با کسب اچ ایندکس بین المللی ۱۷ از بنیاد پژوهشی آمریکایی گوگل اسکالر 
 • فعال در حوزه داروسازی و محصولات آرایشی بهداشتی (سنتز و فرمولاسیون)
 • انجام دهها پروژه آزمایشگاهی و صنعتی (دارویی و آرایشی-بهداشتی)
 • قبولی بیش از صدها دانش آموز در رشته های برتر (پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، شیمی، مکانیک، عمران و برق و …) در دانشگاه های برتر کشور
 • تطبیق ۹۲ درصدی مباحث و نکات طلایی آموزش داده با تست های کنکور تجربی و ریاضی سال ۹۹
 • تطبیق ۹۴ درصدی سوالات شیمی کنکور ریاضی و ۸۵ درصدی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۰ با مطالب جزوه و تست های تالیفی
 • تطبیق ۸۸ درصدی سوالات شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۱ با مطالب جزوه و تست های تالیفی
 • کسب ۲ رتبه تک رقمی و ۱۲ رتبه دو رقمی در کنکور ۱۴۰۰
 • کسب ۴ رتبه دو رقمی و ۸ رتبه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ در کنکور ۱۴۰۱
 • طراح سوالات شیمی آزمون های آزمایشی
 • ادیتور و ارزیابی کننده سطح کیفی کتاب های کمک آموزشی و تستی

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی آلی و طراح دارو در تهران
استاد شیمی پایه و کنکور تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

شماره تماس: ۰۹۰۵۳۱۹۰۴۳۹

پیام رسان IMO ایمو : ۰۹۰۵۳۱۹۰۴۳۹

***پل ارتباطی دوم با دکتر مهدی نباتی از طریق اینستاگرام: ir_chemist

*توجه شود که دوستان عزیز لطفا قبل از هر تماسی از طریق پیام رسان ایمو IMO با استاد در ارتباط باشند.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 واتساپ
تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

نمونه فرمول های کنکوری شیمی دبیرستان دکتر مهدی نباتی

نمونه تحلیل مباحث شیمی دبیرستان دکتر مهدی نباتی

نمونه تست های تالیفی شیمی دبیرستان دکتر مهدی نباتی

نمونه فرمول های طلایی دکتر مهدی نباتی برای حل سریع مسائل شیمی کنکور

جزوه کامل آموزش موازنه واکنش های شیمیایی به روش استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی
تدریس خصوصی شیمی دبیرستان، کنکور و المپیاد در تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

تست های تالیفی، نکته دار و طبقه بندی شده شیمی استاد نباتی

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران معلم خصوصی شیمی کنکور در تهران دبیر خصوصی شیمی کنکور در تهران شیمی نباتی چطوره

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان و المپیاد شیمی و متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی
دبیر خصوصی و گروهی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی در سراسر ایران

 

شرایط ثبت نام کلاس های گروهی آنلاین شیمی کنکور تجربی و ریاضی دکتر مهدی نباتی

 

تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی
نمونه تدریس روش تکنیکی حل مسائل استوکیومتری واکنش های آلی پیچیده
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس تحلیلی و نکته دار شیمی کنکور دکتر مهدی نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
نمونه تدریس فرمول های کنکوری و میانبر شیمی استاد مهدی نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
آموزش روش تکنیکی بی نظیر موازنه انواع واکنش شیمیایی دکتر مهدی نباتی
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور
روش تکنیکی حل سریع مسائل استوکیومتری واکنش های زنجیره ای پیچیده
تدریس خصوصی و تضمینی شیمی کنکور استاد مهدی نباتی استاد برتر شیمی کنکور ایران بهترین استاد شیمی کنکور ایران استاد برتر شیمی کنکور تهران استاد خوب شیمی کنکور ایران استاد خوب شیمی کنکور تهران برترین استاد شیمی کنکور ایران برترین استاد شیمی کنکور تهران استاد رتبه ۱ شیمی کنکور ایران دبیر برتر شیمی کنکور

611 نظر

 1. عاطفه فرهمند

  سلام آقای دکتر
  دخر بنده سال دیگه کنکور داره. آیا وقت دارید که آموزش دخترم را بر عهده بگیرین؟ در ضمن کلا چند جلسه نیاز هست؟

  ممنون میشم اگر در ایمیل جوابم را بدهید.

  • درود بانو فرهمند عزیز

   در این رابطه با استاد از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   شیمی هر سال تحصیلی حدودا در ۱۰ جلسه یعنی در مجموع ۳۰ جلسه آموزش داده میشود. بسته به میزان و توان یادگیری دانش آموز چند جلسه کمتر یا بیشتر می شود.

   موفق باشید

  • سعیده پرواری

   سلام دختر ما هم سال دیگه کنکور داره اگر مایل بودید مشترک با استاد نباتی کلاس بگیریم که هم هزینه هامون کم بشه و هم اینکه حس رقابت بین بچه ها هم باشه تا بتونن بهتر از کلاس های استاد استفاده ببرند

   • Iranian Chemist

    سلام خانم پرواری عزیز
    این پیام قدیمیه و خوشبختانه نرگس جان پزشکی شیراز قبول شدند.
    با آرزوی موفقیت برای دخترخانم شما

    • سعیده پرواری

     سلام آها اصلا توجه نکرده بودم.
     ممنونم از پاسخگوییتون.
     خوش به حالشون. منم تنها آرزومه که دخترم پزشکی بخونه. امیدوارم که هم گروهی های خوب برای دخترم پیدا کنیم تا با اساتید بزرگوار کلاس ها رو تشکیل بدیم.

 2. مانی حیدری

  با سلام
  تجربه کاری مدرس رو چه جوری میشه فهمید؟

 3. فریده آریانژاد

  سلام
  استاد محترم
  دختر من در درس شیمی مشکل دارد و من نگرانی جدی در این موضوع دارم. از شما درخواست آموزش فرزندم را دارم. چگونه می توانیم کلاسهای شما را هماهنگ کنیم

  با آرزوی موفقیت برای شما

  • درود فریده جان

   لطفا از طریق واتساپ با استاد در ارتباط باشید.

   تشکر از لطف شما

  • مامان ماهان

   ما از کلاسهای استاد نباتی بسیار راضی بودیم و پسرم پیشرفت بسیار قابل توجهی در درس شیمی داشت به خاطر تدریس درست و دانش بالا و شیوه بیان خوب استاد. پیشنهاد می کنم حتما با استاد کلاس بردارین عزیزم حتما نگرانی و استرستون رفع میشه

 4. آقای دکتر از چه کتابی تدریس میکنین؟

  • درود کیانای عزیز
   مبنای کنکور و یا امتحانات داخلی مدارس، خود کتابهای تحصیلی هست لذا تدریس بر مبنای همین کتابها ولی با تمرکز بر روی نکات و حل مسائل متفاوت صورت میگیرد.

   موفق باشید.

 5. سمیه کامیار

  سلام
  استاد عزیز شیمی رو چند درصد بزنم توی دانشگاههای تهران قبول میشم؟

  • درود سمیه جان
   نمیشه دقیقا گفت. چون اولا تراز مهمه. ثانیا رشته های مختلف در دانشگاههای مختلف رتبه های متفاوتی رو قبولی میده. ولی در کل برای اینکه یه رشته خوب در یه دانشکاه خوب قبول بشی باید در کنار اینکه بقیه درسارو هم بالا بزنی شیمی رو هم سعی کنی که بالای ۷۰ درصد بزنی

   موفق باشید

 6. نوید ارحامی

  استاد اگه میشه سوالای کنکور امسال رو با راه حل توی سایت قرار بدین

  • درود نوید جان
   بله حتما. سعی خواهد شد که به زودی در سایت قرار بگیره.
   موفق باشید

 7. آزیتا جهانگیری

  سلام

  شروع کلاسای کنکورتون از چه تاریخیه؟

  • درود آزیتا جان

   کلاسها به صورت خصوصی در منزل خود دانش پذیر انجام می گیرد.

   موفق باشید

 8. سلام

  استاد از کی شروع کنم به خوندن خوبه برای کنکور؟ من توی شیمی و فیزیک و ریاضی خیلی ضعیفم

  • درود الناز عزیز

   اولا استرسی بابت درساتون نداشته باشین چون وضعیت دانش آموزان قبل از شروع مطالعات کنکوری تقریبا به یک صورته.
   ثانیا هر چه زودتر شروع کنین بهتره.

   موفق باشید

 9. دکتر نباتی بهترین استاد شیمی ایران هستش.

  • دنیا ربیعیان از تهران

   نباتی توی شیمی یک غول به تمام معناست. تنها ایرادش اینه که فقط خصوصی درس میده اونم نهایتش سالی چند نفر بیشتر نمیگیره که خواهر من خوشبختانه تونست باهاش کلاس بگیره و خودمم برا سال آینده میخوام باهاش کلاس بگیرم.

 10. چه استاد جیگری. کاش منم تهران بودم میشدین استادم

 11. استاد ما زعفرانیه هستیم میتونین زحمت بکشین این ترم برای من تدریس کنین؟ اصلا از شیمی سر در نمیارم

 12. استاد نباتی خیلی خوشحالم که شیمی رو با شما میخونم. دستتون درد نکنه

 13. مهسا هوشمند

  با سلام
  آقای دکتر متاسفانه معلم دخترمان خیلی ضعیفه و بد تدریس میکنه. خواهشا اگر یه زمانی را برای تدریس دختر ما در نظر بگبرید ممنون میشویم. نمیخواهیم پایه دخترمان ضعیف باشد. هزینه اش هر چقدر باشد تقبل میکنیم.

 14. استاد عاشقت شدم

 15. ملیکا مقنیان

  آقای دکتر مهدی نباتی حرف نداره امکان نداره باهاش درصد کمی بزنیم من فوق العاده راضیم و پیشنهاد میکنم برای شیمی حتما با ایشون بخونید ، چون خودش دکترا شیمی داره

 16. تینا رجبی

  ب نظرم تو شهر تهران ی استاد شیمی حرف اولو میزنه ک اونم استاد مهدی نباتی ما همه موفقیت و رتبه های خودمونو مدیونش هستیم طوری درس میده ک بعد چندین سال هم از یاد ادم نمیره

  • واقعا استاد بی نظیر و باسوادی هستن خیلی هم خوش اخلاق و صبور هستن ولی خیلی سختگیرن به حل تمرین و زدن تست خیلی تاکید میکنن

 17. مهرسا صفری

  تو بحث شیمی کنکور کسی رو مثل استاد مهدی نباتی ندیدم. به نظر من اسم ایشون باید بین برترین اساتید شیمی کنکور باشه

 18. شیمی دکتر نباتی عالیه

 19. علی اقبال

  سلام. تو بحث شیمی من خودمو مدیون استاد نباتی میدونم. ایشون باعث شدن همه بچه های ما چندین پله نسبت به چیزی که بودن بالاتر بیان تو شیمی و خیالمونو از بابت شیمی کنکور راحت کردن. خدا روشکر همه مون از نتایج شیمی کنکورمون راضی بودیم. استاد نباتی کارشون حرف نداره

 20. آقای مهدی نباتی بهترین و خوش اخلاق ترین و انرژیک ترین استادیه که تا حال داشتم. استاد شیمی که با ایشون از شیمی لذت میبردم و شیمی کنکور ۹۶ رو ۸۳ درصد زدم. بی نظیرن. از همینجا ازشون خیلی خیلی تشکر میکنم.

 21. رقیه بمانی

  هزینه کلاسهای استاد نباتی چقدره؟

  • درود رقیه جان
   هزینه کلاسهای استاد در بالا نوشته شده
   موفق باشید

 22. سلام من امسال چند تا کلاس میرفتم که سه تاش اینا بود : ۱_فیزیک استاد فرید شهریاری. ۲_ شیمی دکتر مهدی نباتی. ۳_ ریاضی مهندس راد ملک نیازی. یعنی در جه یک و پرفکتن..فوق العاده ان

 23. آقا کی گفته که مسائل شیمی سخت هس ؟ باور کنید خیلی آسونه فقط کافیه یکی باشه که خوب یادت بده

 24. اگه بخوایم از عید با استاد نباتی کلاس بگیریم از الان باید تماس بگیریم و هماهنگ کنیم یا همون موقع تماس بگیریم؟

  • درود ملیحه جان
   بهتره در این رابطه با خود استاد نباتی صحبت کنید
   موفق باشید

 25. کاشکی در شیرازم چنین استادایی بودند یک مشت پسر جوون ۲۵ ۲۶ ساله با هم یک باند تشکیل دادند که مشاور باند رتبه ۲۶۰۰۰ اخراجی دانشگاه آزاد بوشهر مشاوره میده ۳ روز از ۵ روز را نرو مدرسه و ۱۷ ساعت بخون دو روزی هم که می ری با کلاس بیرونت ۷و نیم ساعت باید بخونی. دبیر زبانشون شاگرد کتاب فروشی بوده. زیستشونم خودش میگه n سال پیش برنز المپیاد شده بوده (الله اعلم) شیمیشونم آخر با یکی از شاگردای کنکورش ازدواج کرد .این اوضاع خراب شهر منه.

  • درود نگین جان
   مسلما توی شیراز هم اساتید خوبی هستند. پیشنهاد میکنم به سمت اساتید و دکتراهای با تجربه برین چون کتابها عوض شدن و خیلی از مباحث دانشگاهی جدید وارد کتابهای شیمی شده اند به همین خاطر اساتید کمی تسلط دارند به مباحث.
   موفق باشید

  • دقیقا نگین خانوم راست میگین. شهر ما دقیقا همین وضعه. نمیدونم چرا استادای قوی همشون میرن تهران. اینجا هم یه عده پیر و پاتال مونده با یه مشت دلال

 26. از استاد نباتی که بهشون مدیون هستم
  و واقعا انقلابی در سال کنکور من ایجاد کردن وظیفه میدوم نام ببرم و دستششونو از همینجا به گرمی میفشارم
  تا عمر دارم مدیونتونم

 27. با سلام و ممنون از سایت عالی شما.
  من از طریق سایت شما بود که با دکتر نباتی آشنا شدم و الانم دانشجوی سال دوم پزشکی هستم. خیلی مدیون استاد هستم و براشون آرزوی موفقیت دارم.
  با تشکر

  • درود آیداجان
   خوشحالیم که تونستین به رشته مورد علاقتون راه پیدا کنین.
   همچنان موفق باشید

 28. راسته که میگن استاد نباتی فقط تو مناطق بالاشهر مثل زعفرانیه، قیطریه یا سعادت آباد و اینجور جاها تدریس میکنه

  • نه خیر شهرزاد جان.
   ایشان همه مناطق تهران تدریس میکنند فقط بستگی به این داره که برنامه روزانشون به کدوم مناطق میخوره که کلاسهای دیگشونو هم همون دور و بر تنظیم میکنند.

   موفق باشید

 29. ناصر قلیپور

  دوستان تو این ۴ ماه باقیمونده به نظرتون میشه شیمی رو جمعش کرد؟

  • نازنین بانو

   بله آقای قلیپور میشه. منم یه ماهه که شروع کردم و الانم میخونم. پیشنهاد میکنم یا با یه استاد شیمی خوب شروع کنین یا یه جزوه خوب گیر بیارین و تمام سوالات کنکور رو حل کنین

 30. فرزانه علمداری

  من مشهد هستم چه جوری میتونم جزوه کنکوری دکتر مهدی نباتی رو پیدا کنم. هر چه گشتم تو اینترنت نبود شما تهرانیا چقد خسیسین

  • خانوم محترم ما خسیس نیستیم. اولا ممکنه خود استاد نباتی راضی نباشه دوما هرکسی هزینه میکنه که از رقباش بزنه جلو نه که بیاد خیلی راحت داشته هاشو بهشون بده سوما مگه تو مشهد استاد شیمی نیست

 31. سیما زنده دل

  قربونتون برم استاد. مرسی که قبول کردین بهم درس بدین. قول میدم دانش آموز خوبی براتون باشم و ازم راضی باشین

 32. منصور سلیمانی

  بچه ها من از رشته ریاضی اومدم تجربی، زیست رو هم با دادگستری خوندم. عالی کار کرد واقعاً من که ازش راضی هستم.
  اشتباه کردم شیمی و فیزیک رو گذاشتم که آخر سر بخونم ولی الان وقت کم آوردم. دوستام دکتر نباتی و آقای ذکایی و آقای فرزانه رو میگن واسه شیمی خوبه. واسه فیزیک هم استاد گنجی و آقای بنکدار رو میگن. به نظرتون کدوم یکی از این استادا برای شیمی و فیزیک خوبه

  • این استادا همشون خوبن ولی فیزیک گنجی خیلی بد درس میده بجاش پیشنهاد میکنم با استاد جواد شریفی کلاس بگیرین

  • من به جای شما بودم یکی از درسارو کنار میذاشتم و اون یکی را خوب میخواندم تا درصد بالایی بزنم. فکر نکنم در ۴ ماه بتونید هر۲ تا درس را تسلط پیدا کنید

  • به نظر من که شیمی رو با دکتر نباتی بخونین چون دکترای شیمی دارند و شنیدم که برای فوق لیسانسا و دکتراها هم تدریس میکنن. من فقط جزوشو از دوستم گرفتم و خوندم. واقعا عالی درس داده. فیزیک هم استاد گنجی خوبه که البته باز من فقط جزوشو خوندم

   • Shaghayegh Soltani

    سلام…. منم با ثمین موافقم. منکه پارسال امتحان شیمی داشتم و هیچی نخونده بودم (البته درطول سال همه دروسو خونده بودم) در هر صورت رو یه مبحث بقول استاد نباتی ذهنم قفل کرده بود…..توی سایتای مختلف گشتم ببینم حداقل کلیپی چیزی از اون مبحث هست که من بتونم یادش بگیرم یا نه ….خلاصه با سایت شیمیدان ایرانی آشنا شدم و دیدم علاوه بر شیمی دبیرستان کل دروس شیمی دانشگاه و مطالب علمی دیگه ای هم داره…….. اینجوری شد که با استاد نباتی آشنا شدم… خداییش این سایت بهترین سایت شیمیه که تا حالا دیدم….امتحان شیمیمو هم عاااالی دادم (البته به کمک دکتر نباتی) ….یه تصویر هم از دکتر گذاشتم رو استوری برای تبلیغ ایشون

 33. وحید ترکمن

  به نظر من کتابهای درسیتونو بخونید کافیه. سوالات هم از همین کتابها میاد

  • سیما زنده دل

   اصلن هم اینجوری نیس کتابهای درسی خیلی گنگن و نمیشه فهمید. سوالات کنکور رو هم نیگا کنی میبینی که خیلی پیچیدن

  • یاسر امامی

   حاجی اگه کلاسهای کنکور خوب نبودن که امسال شهرهای بزرگ که بچه ها همشون کلاس خصوصی گرفته بودن رتبه های خوب نمیاوردن

  • الهام (مامان النا و محمدایلیا)

   آره بعضی ها خودشون بخونن راحتترن ولی دختر من حتما باید کلاس کنکوری بره چون دو سال آخر رو تو مدرسه شون بد درس دادن باید کلاسای کنکور رو بره تا بتونه مسلط بشه به سوالات کنکور

 34. بچه ها کسی میدونه شیوه تدریس استاد نباتی به چه صورتیه

  • سیما زنده دل

   عزیزم استاد نباتی هر مبحثی رو اول توضیح میده بعد تمام نکات کنکوری و تستی اون مبحث رو با مثالهایی از سوالات کنکور سالهای گذشته میگه و در آخر هم یک سوال کنکوری تلفیقی رو میگه و بررسیش میکنه. روشش فوق العادس. خیلی عالی درس میده

 35. هر روز چند ساعت واسه کنکور بخونیم کافیه؟ من هر کاری میکنم بیشتر از ۴ ساعت نمیتونم بخونم خسته میشم

  • پارسا خلفی

   به طور معمول در روز های تعطیل ۱۰ ساعت و در روزهای غیر تعطیل ۶ ساعت برای مطالعه کنکور اختصاص بدین به نظرم کافی باشه. رو درسای با ضرایب بالا خیلی وقت بذار. درسته بعضی ها توصیه میکنن که روزی ۱۵ تا ۱۶ ساعت برای کنکور درس بخونین! این ها کسانی هستن که از برنامه ریزی واقعی آموزشی اطلاعی ندارن و اصلا اعتقادی به این جمله ندارن: رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود/ رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود. سنگ بزرگ نشانه نزدنه. اگه هفته قبل ۱۵ ساعت درس خوندید یکدفعه تصمیم نگیرید هفته آینده ۹۰ ساعت بخونید! یواش یواش و هفته به هفته ساعت مطالعه رو بالا ببرید.

  • عزیزم ۴ ساعت کمه. اگه میخوای که جای خوبی قبول بشی باید بیشتر بخونی

 36. پری جباری

  استاد نباتی استاد خیلی خوبی هستند و با برگزاری منظم کلاسها در ترم قبل و پیگیریشان باعث پیشرفت دخترم نازنین شدند. برای همین وظیفه خودم دانستم که از ایشان تشکر و قدردانی کنم و به بقیه والدین نیز توصیه کنم

  • هستی آقابراتی

   ایشان واقعا استاد عالی و مسلطی هستن. جدا از مسائل درسی واقعا خوش اخلاق هستن و از لحاظ روانشناسی هم روی انگیزه و اخلاق و تلاش گروه ما کار میکنن. پیشرفت درسی دخترم رو واقعا مدیون آقای دکتر هستم. خدا سایه استاد رو از سر ما کم نکنه.

 37. اینقد گند زدن به کتابهای درسی مخصوصا شیمی که هیچی نمیشه متوجه شد معلمای مدرسه هم که خودشون چیزی بارشون نیست. حالا مجبوریم در به در دنبال یه مدرس خوب باشیم برای هر درسی

  • شیوا ضمیری

   کاملا باهاتون موافقم. معلم های ما که فقط واسه خنده خوبن مخصوصا دبیر شیمیمون

  • شیمی رو که کلا داغون کردن. هر مبحثش تو یه فصله

  • آزیتا کریمی

   همه درسا مخصوصا زیست و شیمی رو اگه با یه استاد خوب نخونی اصلا نمیتونی تو کنکور سوالارو جواب بدی. شیمی کتابا انگار داستان گفتن ولی وقتی میری سر سوالات کنکور یه چیز دیگه میبینی

 38. میشه به من کمک کنید؟ معلم شیمی مون خیلی خرابه. بعد تا حالا ۲ فصل درس خوندیم و من هیچی بلد نیستم. معلم ما جوونه و خیلی پرحرفه. میاد مسئله حل کنه یه سول از کنکور پارسال می نویسه رو تخته خودش حل میکنه میشینه سر جاش

  • خانمی الان همه معلما اینجورین. آخه با این حقوقای پایین کدوم استاد باسوادی راضی میشه که بره معلمی کنه

  • ناصر آقازاده

   خوش بحالتون که شما فقط معلم شیمیتان خوب نیست. ما که همه معلمهامان داغون هستند

 39. سلام ببخشید سه نفزی هم میتونیم کلاس تشکیل بدیم. من با دوتا از دوستام چون اونا هم میخوان کلاس بگیرن

  • درود سوداجان
   بله تا ۴ نفر میتونید کلاس تشکیل بدین

   موفق باشید

 40. نایسان امیری

  سلام خدمت دوستان عزیزم.من در کنکور ۹۷ شیمیمو زدم ۹۴ درصد الانم دانشجو دندان دانشگاه شیرازم .استاد من آقای دکتر نباتی بودن که باهاشون کلاس خصوصی گرفته بودم نمیدونم چطور ایشونو توصیف کنم چطور سوادشونو توصیف کنم فقط همینو میگم که به جرات تمام ایشون نابغه ای بی رقیب در شیمی کنکور هستن من از ابان ماه با ایشون کلاس گرفتم وفروردین هم تموم شد واقعا ایشون بی رقیبه .ایشون تا حالا شاگردی نداشتن که شیمیو کمتر از ۸۶ زده باشن خودم کارنامه شاگردای سال قبلشونو دیدم و با چن نفرشم پارسال حرف زدم و بعد تصمیم نهایی گرفتم که باهاشون کلاس خصوصی بگیرم واقعا بی نظیره.

 41. محمدرضا امامی

  با سلام خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر نباتی
  آقای دکتر به خاطر این بیماری کرونا کلاسهای دخترم به صورت آنلاین برگزار شد قبل عید و اینجوری هم که دیده میشه فکر نکنم که بعد از تعطیلات نیز کلاسها برگزار شود. به همین خاطر دخترم در درسهایش کمی دچار مشکل شده است. لذا میخواستم اگر وقت داشته باشید و مشکلات دخترم را رفع کنید ممنونتان میشوم

  • درود جناب امامی

   بله به نظر این چنین میرسد که کلاسها باز به صورت آنلاین ادامه پیدا کنه در مدارس و دانشگاهها.
   در خصوص هماهنگی کلاسها و اینکه دکتر تایم دارد یا نه، لطفا از طریق واتساپ با خود استاد در ارتباط باشید.

 42. شاه محمدی

  سلام کلاسای آنلاین آقای دکتر نباتی بالاخره تشکیل خاهد شد یا نه؟؟؟ چون فرموده بودین که به زودی شرایط برگزاری کلاسهای آنلاین هم فراهم خواهد شد

  • درود
   نه هنوز. اگر کلاس آنلاینی بخواد برگزار بشه یا شرایطش فراهم بشه حتما اطلاع رسانی میشه

 43. nothingtosayhd

  چقدر مطالعه بکنیم که بتونیم تست زنی رو شروع کنیم؟

  • Iranian Chemist

   درود بر شما

   شیمی درسیه که با حل سوال و تست جا میوفته. سعی کنید هر فصل رو دوبار مطالعه کنید و سپس اقدام به حل تستای همون فصل بکنید. اصلا ترسی نداشته باشید که چندتا سوالو بتونین درست پاسخ بدین. مهم اینه که با نوع سوالات آشنا بشین و دستتون راه بیوفته.

   موفق باشید.

 44. سلام ببخشین آقای دکتر نباتی در کدوم آموزشگاه تدریس میکنن؟

  • Iranian Chemist

   درود بر شما
   آقای دکتر کلاسهایشان را به صورت خصوصی تک نفره یا چند نفره برگزار می کنند. دکتر نباتی اعتقادی به تشکیل کلاسهای پرجمعیت در آموزشگاه ها یا تدریس آنلاین ندارند.

   برای اطلاعات بیشتر بهتر است با خود ایشان از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

   موفق باشید

 45. با سلام
  جناب دکتر دخترم سال دیگه کنکور داره و امسال هم به خاطر شرایط کرونا میترسیم که در آموزشگاهها ثبت نام کنیم آیا امکانش هست که شما استاد محترم زحمت آموزش شیمی دخترم رو قبول کنید؟ در ضمن ما طرفای زعفرانیه میشینیم. آیا شما این منطقه نیز تدریس میکنید؟

  • Iranian Chemist

   درود بر شما
   بله حتما. بله آقای دکتر در تمام مناطق تهران از جمله زعفرانیه نیز تدریس می کنند.
   در رابطه با هماهنگی کلاسها لطفا با خود ایشان از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

   موفق باشید

 46. قربونتون برم استاد که اینقد ماهین و پرانرژی. امیدوارم که بتونم خوب تلاش کنم تا زحمات شمارو جبران کنم

 47. سلام خسته نباشید
  استاد نباتی من برای شیمی دهم دخترم مزاحم میشم. میخوام از الان با پایه قوی جلو بره و تو کنکور درصد بالا بزنه. برا هزینشم مشکلی ندارم

  • Iranian Chemist

   سلام پوری جان
   کار خوبی میکنید که از الان به فکر کنکور هستید و مخصوصا امسال با این وضعیت کرونا و کلاسهای آنلاین!!! واقعا وضع درسی بچه ها مطلوب نیست و باید دوباره پایه درسیشون بازسازی بشه.
   مسلمه اگر خوب جزوه کنکوری رو بخونه و تموم تستهای آزمایشی رو بزنه و قدم به قدم با کلاس کنکور پیش بره حتما در کنکور درصد بالایی هم خواهد زد به امید خدا.
   در رابطه با نحوه تشکیل کلاسهای کنکوری بهتره با استاد از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

   شاد باشید

 48. سلام میشه راهنماییم کنین که تو آزمونهای آزمایشی کنکور کدوم موسسه شرکت کنم؟ گاج یا قلمچی

  • Iranian Chemist

   سلام سحر عزیز
   در این رابطه یه مقاله کامل نوشته شده و در سایت تو بخش کنکوریها به اسم “مقایسه آزمون های آزمایشی کنکور” بارگذاری شده است.
   میتونین کامل بخونین و به جواب سوالتون برسین و با دید باز آزمون آزمایشی مورد نظر رو انتخاب کنید.

   موفق باشید

 49. mahd.yeh.8314

  سلام من امسال میرم یازدهم تجربی. الان فقط با برنامه مدرسه که کلاسهای آنلاین تابستانی هست پیش میرم. تو شهرمونم که کلا استاد خوب برای کلاسهای خصوصی نیست. حالا موندم چه جوری برنامه ریزی کنم تا به طور جدی شروع کنم. در ضمن موقع مطالعه خیلی کسل هستم. لطفا اگر امکانش باشه راهنمایی بقرمایید. آخه تو شهرمون اصلا هیچ امکانات و مشاوری نیست. استاد خوب هم نیست. تورو خدا کمکم کنید. خیلی انگیزه دارم که بتونم خوب بخونم. ممنونم

  • Iranian Chemist

   با سلام
   مهدیه عزیز درسته داشتن استاد خوب و یه کلاس کنکوری خوب میتونه خیلی کمک به موفقیت یه دانش آموز بکنه ولی مهم تر از همه، داشتن هدف مشخص و انگیزه بالا هستش که خدارو شکر تو داری.
   در مورد روش های برنامه ریزی کنکور و آموزش روش های تست زنی و صد ها مطلب مهم کنکوری دیگر، در همین وبسایت در بخش کنکوریها به طور کامل توضیح داده شده است. لطفا به بخش کنکوریهای وبسایت برید و از مطالب کنکوری کاملا کاربردی استفاده کنید.
   باز اگر سوالی براتون مطرح بود توی انجمن ها بپرسین هم ما جواب میدیم و هم دانش آموزان و دوستان دیگر. انجمن ها هم در همون بخش کنکوریها هست.

   موفق باشید

 50. بابک تسلیمی

  دکتر نباتی خودمونو عشقه

 51. mahsaafshari90

  سلام بچه ها کسی هست نظام جدید باشه و بعد کنکور کتابهای تجربیشو بده به من
  من امسال به دلیل مشکل مالی نتونستم منبع تهیه کنم و موندم سال دیگه

 52. فریده صالحی

  آقای دکتر نباتی سلام
  دختر من سال دیگه کنکور تجربی داره و تصمیم داریم برای درس های زیست و فیزیک و شیمی و ریاضی اش استاد خصوصی بگیریم. دوستان دخترم از شما تعریف میکردن و شمارو معرفی کردن. میخواستیم لطف کنین شیمی را به صورت کنکوری برای ما تدریس کنید. ما قیطریه هستیم آیا در اینجا هم تدریس میکنید؟ مشکلی بابت هزینه ها نداریم فقط میخواهیم آرزو در کنکور درصد بالا بزنه.
  ضمنا کلاساتون یک و نیم ساعته هست؟ هر هفته چند جلسه کلاس تشکیل میدهید؟ چون برای درسهای دیگر نیز باید برنامه ریزی کنیم.
  پیشاپیش ممنون هستیم از لطف و توجه شما استاد گرامی

  • Iranian Chemist

   درود سرکار خانم صالحی عزیز
   بله دروس تخصصی (شیمی و ریاضی و زیست شناسی و فیزیک) در کنکور بسیار مهم هستند و برای قبولی در رشته های خوب در دانشگاه های برتر بسیار تاثیرگذار هستند.
   شیمی هم با ضریب ۹ بعد درس زیست شناسی بالاترین ضریب رو در دروس کنکور تجربی دارد.
   انشالا که دختر گلتون آرزو خانوم هم موفق باشه و بتواند زحمتهای شما را جبران کند.
   اما در رابطه با تدریس شیمی که تدریس در تمامی نقاط تهران انجام میگیرد. هزینه های کلاس ها هم که مشخص و البته توافقی است.
   کلاسها دو ساعته می باشد و هفته ای ۲ جلسه تشکیل می شود.
   در رابطه با کم و کیف کلاسهای خصوصی و نحوه تشکیل کلاسها و هماهنگی برای شروع لطفا از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

   شاد باشید

 53. آقای دکتر به نظرتون کنکور امسال برگزار میشه؟ به خدا مردیم از استرس

  • Iranian Chemist

   بله واقعا امسال در حق کنکوری ها اجحاف شد. کنکور به اندازه کافی خودش استرس دارد، تمدید کردن چند باره آن به خاطر شرایط کرونا هم بر میزان استرس آن اضافه کرده است.
   شاید هیچ کس به اندازه خود شما نتواند این مساله را درک کند.
   کنکور دکتری روز گذشته برگزار شد ولی در خیلی از جاها پروتکل های بهداشتی رعایت نشد. حال آنکه تعداد شرکت کننده ها در کنکور سراسری به مراتب بیشتر از کنکوری دکتری است.
   شاید به همین خاطر، یه احتمال جزئی وجود داشته باشد که دوباره تمدید شود ولی از طرف دیگر فرصت و زمان دیگری برای برگزاری کنکور نمانده است. به هر حال اگر بخواهد برگزار شود بایستی تا آخر تابستان برگزار شود.
   البته اگر کنکور به تعویق بیفتد ممکن است حتی راهکارهای دیگری برای قبولی دانشگاه ها امتحان شود.

   در کل شما همچنان به مطالعه دروس و جمع بندی ادامه بدهید. چون هر نوع تصمیمی گرفته بشود و هرگونه اتفاقی بیفتد شرایط برای همه دانش آموزان یکی است.

   به امید موفقیت همه شما دانش آموزان عزیز

 54. سلام خسته نباشید استاد نباتی در کدوم منطقه تهران کلاس خصوصی شیمی تشکیل میدهند؟

  • Iranian Chemist

   با سلام
   تشکیل کلاس های خصوصی بستگی به بقیه کلاس ها دارد. معمولا کلاس های یه روز سعی می شود که برای جلوگیری از اتلاف وقت و ترافیک در یک منطقه تشکیل بشود. ولی در کل تدریس تقریبا در تمامی نقاط تهران (سعادت آباد – تجریش – اندرزگو – اوین – سعد آباد – کامرانیه – زعفرانیه – قیطریه – فرمانیه – دروس – مینی سیتی – محمودیه – ولیعصر – شرق تهران – غرب تهران – شمال تهران – جنوب تهران – مرکز تهران – نوبنیاد – فردوسی – کاشانک – پیروزی – پاسداران – افسریه – نیروی هوایی – شهید کلاهدوز – بلوار ارتش – درکه – الهیه – فرشته – جمشیدیه – پارک وی – صاحبقرانیه – دیباجی – بخارست – مقدس اردبیلی – قیام – وزرا – احمد قصیر – امیر آباد – آرژانتین – میدان سپاه – نامجو – میدان انقلاب – میدان امام حسین – رشتچی – جمالزاده – میدان جمهوری – آذربایجان – شهرک نفت – اقدسیه – باغ فردوس – دارآباد – حکمت – چیذر – سوهانک – ازگل – اتوبان امام علی – شهید محلاتی – نواب صفوی – اتوبان صدر – مالک اشتر – شادمان – کاوه – گلشن – توحید – گیشا – هاشمی – قصر دشت – آجودانیه – دامپزشکی – جماران – گلابدره – دزاشیب – پاستور – اراج – طرشت – باقرخان – نیاوران – ولنجک – رستم آباد – ابوذر – دربند – امامزاده قاسم – سید خندان – ستار خان – میدان آزادی – شهرک دانشگاه – هروی – شهرک غرب) امکان انجام شدن را دارد ولی همان طور که اشاره کردیم بستگی به بقیه کلاسها دارد.

   موفق باشید

 55. narmil_chokran

  سلام ببخشید مزاحمتون میشم. من تبریز هستم یک سوالی داشتم میخواستم راهنماییم کنید. من امسال یازدهم رو تمام کردم و سال دیگه دوازدهم خواهم خواند. به نظر شما برای کنکور از پکیج های کنکوری استفاده کنم یا آموزشگاه برم یا کلاس خصوصی بگیرم؟ تشکر میکنم اگر جوابم را بدهید

  • Iranian Chemist

   با سلام
   قبلا در این مورد به طور کامل در بخش کنکوریها توضیح دادیم. در کل پکیج های کنکوری توصیه نمی شود به دلیل اینکه تعداد ساعات فیلم ها بالا بوده و نگه داشتن و جلو عقب بردن ویدیوها زمان زیادی رو از دانش آموزان می گیرند اما چنانچه باز مایل بودید از این بسته ها استفاده کنید سعی کنید فقط برای هر مبحثی که واقعا نیاز دارید استفاده کنید نه اینکه از تمامی فایل ها. در مورد آموزشگاه ها و کلاس های خصوصی هم باز هم همین مورد صدق می کند. برای بعضی درس ها آموزشگاه ها خوبند مثل دروس عمومی ولی تا حد ممکن برای دروس اختصاصی از کلاسهای خصوصی یا گروهی چند نفره استفاده کنید.

   موفق باشید

 56. سیده زیبا مومنی

  سلام شما مشاوره کنکوری هم میدین؟؟؟

 57. براتی خانم دکتر آینده

  این روزا وقت جا زدن نیست!!
  جا زدن کار بازنده هاست…
  فکر میکنی کسایی که بازنده ان تلاش نمیکنن؟؟
  چرا اتفاقا زیاد تلاش میکنن
  ولی زمانی که باید وایسن و موقعیتشون رو حفظ کنن جا میزنن!!
  توام دوست من !!
  تویی که این همه تلاش کردی…
  این مدت هر سختی ای داشت رو به جون خریدی…
  درس خوندی وقتی خیلیا داشتن تفریح میکردن …
  قوی موندی …
  الان دیگه حیفه جا بزنی !
  الان باید خودت رو به همه ثابت کنی…
  باید به همه اونایی که میگفتن تو نمیتونی ، نشون بدی که من میتونم !!
  نشون دادن به حرف نیست …
  باید با نتیجه خوبت به همه نشون بدی …
  حالا بازم میخوای ناامید بمونی و جا بزنی؟

  • دقیقا همینطوره کسایی کنکور موفقن که ماه آخرو خوب بخونند و خسته نشوند ???

 58. سلام ببخشید دو سوال داشتم
  شرایط تشکیل کلاس خصوصی شیمی با دکتر چیه؟؟؟
  کلاس آنلاین هم تشکیل میدن؟

  • Iranian Chemist

   درود شادی جان
   در رابطه با کم و کیف کلاس ها و شرایط تشکیل کلاس ها و هماهنگی ها از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   در ضمن همه کلاس های خصوصی (چه تک نفره و چه چند نفره و گروهی) به صورت حضوری تشکیل می شود.

   موفق باشید

 59. مریم صادقی

  سلام کلاس های گروهی شیمی رو چند نفره میشه تشکیل داد؟ برای دخترم و چندتا از دوستانش میخوایم کلاس خصوصی بگیریم. میخوایم کلاسا بازدهی خوبی داشته باشن
  تشکر

  • Iranian Chemist

   سلام خانم صادقی عزیز
   معمولا کلاسهای خصوصی امکان تشکیلشون تا ۶ نفر هستولی خب هر چقدر تعداد زیاد میشه میزان پاسخ دهی و تمرکز بر سوالات تک تک بچه ها و قدرت یادگیریشون هم کم میشه. تجربه نشون داده ماکزیمم کلاسای ۴ نفره بهتر جواب میده.
   شاد باشید

 60. سلام استاد من دهم را تموم کردم و امسال میخوام یازدهم بخونم آیا از امسال باید کنکور بخونم یا بذارم واسه سال بعد خوبه؟؟

  • Iranian Chemist

   سلام فائزه جان. حواب این سوالتون اینه که باید کنکوری خوندن رو از همین الان و همین امروز شروع کنید. کنکور در حقیقت یک مسابقه علمی کشوریه و شما هر چه زودتر شروع کنید و بیشتر مطالعه کنید به همون اندازه از رقبایتان جلوتر هستید.
   قبلا در بخش مشاوره کنکوریها در مقاله “چالش های پیش روی دهمی ها و یازدهمی ها در دوران کنکور” به این سوال کامل جواب داده شده و لطفا آن مقاله را کامل بخوانید.
   موفق باشید.

 61. هزینه کلاسهای خصوصی شیمی استاد نباتی چقدره؟

  • Iranian Chemist

   سلام مهشیدجان لطفا در رابطه با هزینه و زمان کلاسها با خود استاد از طریق واتساپ هماهنگ کنید. هزینه ها و زمان کلاسای خصوصی شیمی دکتر نباتی توافقیه و باید با خودشون صحبت کنین. موفق باشید

 62. غزاله رستمی

  باسوادترین و بهترین استاد شیمی ایران

 63. عباس خسروی

  سلام کلاس آنلاین شیمی استاد رو چطور باید ثبت نام کنیم؟

  • Iranian Chemist

   سلام عباس جان
   دکتر فعلا همه کلاسهاشون حضوریه و کلاس آنلاین ندارند.
   موفق باشید

 64. درسته که میگن کنکور ۱۴۰۰ برداشته میشه؟

  • Iranian Chemist

   نرگس جان این موضوع حذف کنکور همیشه مطرح بوده لااقل از زمان کنکور خودم (کنکور تجربی ۸۵) همین موضوع مطرح بوده تا الان. اینکه کنکور یه روزی حذف خواهد شد شکی درش نیست ولی به این زودی ها بعید میدانم چون هیچ مکانیسم دقیقی برای پذیرش دانشجو در کشور برای جایگزینی با روش کنکور فعلا مطرح نشده. پس با خیال راحت بشینین درستونو بخونین چون فعلا خبری نیست!
   موفق باشید

 65. سلام ببخشین قیمت هر جلسه کلاس خصوصی شیمی کنکور با استاد نباتی چقدر است؟

  • Iranian Chemist

   سلام منیژه جان هزینه کلاسها و زمان تشکیل کلاسها به صورت توافقی بین استاد و دانش آموز انجام میگیرد.
   موفق باشید

 66. سلام. صادقی هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. تابستان سال گذشته کلاس شیمی آلی و فضایی باهاتون داشتم. من هر دو درس را پاس کردم. بازم خواستم از زحمتاتون تشکر کنم. ممنونم. امیدوارم سلامت باشید.

 67. Shakiba Samadi

  سلام ببخشید آقای دکتر جزوه تدریس شیمی کنکور دارند که تهیه کنیم و خودمون بخونیم؟

  • Iranian Chemist

   سلام. نه متاسفانه. ولی می توانید جزوات کنکور و تست های تالیفی استاد رو از دانش آموزان قبلی تهیه کنید. موفق باشید

 68. فرشته اوصانلو

  سلام استاد نظرتون راجب سختی سوالای شیمی کنکور ۹۹ چیه؟ ممکنه امسال هم کنکور سخت بیاد؟ اینقد در مورد سختی سوالا این روزا شنیدم که استرس گرفتم

  • Iranian Chemist

   درود فرشته جان
   سوالات شیمی کنکور ۹۹ بله نسبت به سال های قبل سخت تر و مفهومی تر بود. اما نکته ای که باید به آن توجه کنید اتفاقا سوالات هر چقدر سخت تر باشد بیشتر به نفع دانش آموزانی است که خوب درس خوانده اند. شاید بپرسید چرا؟؟!! دلیلش واضحه. وقتی سوالات آسون باشه همه توانایی خواهند داشت که تا یه حدی به سوالات جواب بدن بنابراین شما اگر بخواهید رتبه خوبی بیاورید مجبورید که حتما تعداد زیادی از سوالات را درست جواب بدهید. حال آنکه وقتی سوالات سخت باشه قضیه فرق میکنه و شما با پاسخ دادن به هر سوال میبینید که یهو از صدها نفر یا حتی هزاران نفر جلو میوفتین. به همین خاطر کسانی که اصولی و خوب خوانده اند بیشتر سود می کنند.
   از طرف دیگر سوالات شیمی کنکور سال ۹۹ یه تفاوت دیگه ای که با سوالات کنکورهای سال قبل داشت این بود که تقریبا در سال های قبل تیپ سوالات مشخص بود و دانش آموزان با روش های کنکوری که یاد گرفته بودند به سوالات جواب میدادند یعنی هر کسی که فرمول بیشتر بلد بود و ذهن قوی ای داشت میتونست به سوالات بیشتری جواب بدهد ولی امسال برای اولین بار در طراحی سوالات به هوش هیجانی (ای کیو) دانش آموزان نیز توجه شده بود. یعنی مثلا بعضی از سوالات جوری طراحی شده بود که مشخصا خیلی از دانش آموزان روش پاسخگویی به آنها را بلد بودند ولی حل آن ها زمان زیادی میبرد. اینجا بود که دانش آموزان تیزهوش میدونستند که باید از خیر این سوالات بگذرند و در دام زمان نیوفتند و وقتشونو به خاطر یه سوال از دست ندهند.
   برای همین بود که من همیشه در کلاسهایم به یادگیری اصولی و به دور از حفظ فرمول ها تاکید می کردم و می کنم. مطمئن هستم که امسال هم تیپ سوالات به همین نحو خواهد بود و دیگر روش های به اصطلاح کنکوری جواب نخواهد داد (به همین خاطره که داد خیلی از موسسات و مدرسان در اومده، چون دیگه این فرمولها جوابگو نخواهند بود) و از این به بعد به احتمال قوی سوالات مفهومی و ترکیبی خواهد بود. لذا توصیه میکنم که به صورت مفهومی یاد بگیرید و اگر در هر شهری که هستید و می خواهید کلاس کنکوری بردارید حتما با اساتیدی صحبت کنید که روش تدریسشان مفهومی است نه حفظی و فرمولی…
   موفق باشید

   • توضیحات کامل و جامعی بود. بله همانطور که توضیح دادید که کنکور سخت برای آوردن رتبه های خوب خیلی عالیه. موفق باشید همکار عزیز

 69. استاد چه کتابهای تستی رو برای شیمی پیشنهاد میکنید بخریم

  • Iranian Chemist

   با سلام
   کتابای زیادی برای تست زنی درس شیمی کنکور وجود داره. همیشه گفته ام که یه کتاب رو چند بار خوندن بهتر از اینه که چند کتاب رو فقط یه بار بخونین. دقیقا مثل دیدن یه فیلم که تو بار اول از دیدنش لذت میبرین ولی اگه همون فیلم رو برای بار دوم یا سوم ببینین این دفعه به جزئیات فیلم توجه میکنین و حتی متوجه سوتیها و یا نقاط ضعف و قوت فیلم میشین و اگر بخواین فیلم رو برای کسی تعریف یا پیشنهاد کنین خیلی راحت با جزئیات فیلم رو تعریف میکنین در حالی که اگه فقط یه بار فیلمو دیده باشین فقط کلیات داستان رو تعریف خواهین کرد.
   از طرف دیگه دانش آموزان ربات نیستند که بخواهیم برای همه یه نسخه بپیچیم و بگیم که اگر یه کتاب فلان رو بخونین حتما همتون مفوق میشین (دقیقا مثل کاری که متاسفانه خیلی از موسسات و همکاران میکنن و یه جزوه واحد و آماده رو به همه دانش آموزان میدن در حالی که مشخصه نوع یادگیری دانش آموز با دانش آموز دیگه کاملا متفاوته). به هر حال با این وجود به نظر ما یکی از کتابای تستی درس شیمی رو انتخاب کنید و چندین بار همه تستارو حل کنین تا کاملا ملکه ذهنتون بشه.
   کتب آموزشی شیمی پیشنهادی برای دانش آموزان عزیز با پایه ضعیف = ماجرای من و درسام – سیر تا پیاز
   کتب آموزشی شیمی پیشنهادی برای دانش آموزان عزیز با پایه متوسط = میکروطبقه بندی گاج – خیلی سبز
   کتب آموزشی شیمی پیشنهادی برای دانش آموزان عزیز با پایه قوی = مبتکران – ماز

   موفق باشید

 70. سینا کلانتری

  بهترین استاد شیمی کنکور ایران هستید. استاد برای همیشه مدیونتون هستم.

 71. استاد راست میگن که چندتا از سوالات کنکور تجربی ۹۹ اشتباهه؟؟؟

  • Iranian Chemist

   سلام
   بقیه درس هارو نمیدونم ولی سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۹ همه درست بودند ولی چون سوالات پیچیده و تحلیلی هستند متاسفانه حتی خیلی از مدرسین هم خودشون اشتباه کردند و فکر کردند که سوالات اشتباه است. بارها گفته ام که درس شیمی مثل فیزیک و ریاضی نیست که همیشه روش های کنکوری جواب بدهد و باید به صورت مفهومی یاد گرفت. و مطمئنا از امسال تمامی سوالات مفهومی خواهد بود. تحلیل و پاسخ تشریحی تمامی سوالات شیمی کنکورهای تجربی و ریاضی سال ۹۹ را در سایت قرار داده ایم. حتما با دقت بخوانید و روش تحلیل درست مباحث شیمی را یاد بگیرید.

   موفق باشید

 72. هزینه کلاس های شیمی کنکور استاد نباتی چقدره؟

  • Iranian Chemist

   درود بر شما
   لطفا از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   موفق باشید

 73. سلام استاد شما از حذف کنکور ۱۴۰۰ خبر دارید؟ توی پیجای زیادی تو اینستاگرام خبر حذف کنکور رو زدند

  • Iranian Chemist

   سلام مهساجان
   نه حذف کنکور ۱۴۰۰ امکان نداره. به حرفایی که توی صفحات مجازی زده میشه و یا بعضی از موسسات و مدرسین میگن توجه نکنید چون اینجور کارارو برای تبلیغات میکنند.
   دلیل اینکه امکان نداره اینه که هیچ آلترناتیوی برای کنکور وجود نداره. بالاخره باید یه جایگزینی برای قبولی دانش آموزان و ورود به دانشگاه ها باشه که تا الان چنین جایگزینی ارائه نشده. بهترین جایگزین هم میانگین نمرات نهایی سه سال دهم و یازدهم و دوازدهم دانش آموزان است به شرطی که امتحانات به صورت کشوری برگزار بشه. ولی چون تا حالا چنین کاری رو انجام ندادند مطمئنا کنکور همچنان باقی خواهد ماند.
   پس بدون توجه کردن به چنین شایعاتی، درس خوندنتونو شروع کنین و با قدرت پیش برید.
   موفق باشید

 74. آقای دکتر شیمی کنکور امسال رو چرا اینقدر سخت داده بودن

  • Iranian Chemist

   صبا جان قبلا هم گفتم که شیمی کنکور ۹۹ سخت نبود بلکه تحلیلی بود. و اینکه خیلی از دانش آموزان متاسفانه سر درس شیمی دچار مشکل شدن دلیلش همینه.
   چندتا دلیل داره. یکی اینکه کتاب های شیمی عوض شده اند و خیلی از مباحث دانشگاهی وارد شده اند به همین خاطر متاسفانه بسیاری از دبیران خودشان تسلطی به موضوعات ندارند. دلیل دومش هم اینه که متاسفانه بسیاری از اساتید و موسسات فقط روش های کنکوری می گفتند که تا پارسال هم جواب میداد این روشها. در حالی که بارها گفتم که شیمی نه علم حفظی است مثل زیست شناسی و نه علم فرمولی است مثل فیزیک و ریاضی. بلکه شیمی علم مفاهیم است و تحلیلی. دانش آموزانی که مفهومی یاد گرفته بودند و روش تحلیل کردن رو بلد بودن امسال شیمی رو مثل آب خوردن زدند.
   دلیل سوم هم اینه که شاید شنیده این که میگن فلان مدرسی سوالات کنکور رو پیشبینی کرد و درست از آب در اومد. ولی واقعیتش اینه که پیشبینی نیست بلکه سوالات نخ نما شده بودند و تکراری. و طیف سوالات کنکور تقریبا مشخص بود. ولی سال ۹۹ یهو ورق برگشت و طراحان رو آوردن به شیوه تحلیلی. به همین خاطر بود که نوع سوالات عوض شد و همه پیش بینی های (!!!) مدرسان آب شد…
   و مطمئن باشید که از این به بعد نیز شیوه سوالات شیمی تحلیل خواهد بود. پس بهتره که روش های کنکوری رو بذارین کنار و با مدرسینی کار کنین که روش تحلیل مطالب و مسائل شیمی رو بهتون یاد بدن.

   موفق باشید

 75. سلام استاد اگه امسال رتبه ام خوب بیاد دوست دارم شیمی بخونم. یه سوال داشتم اینکه شیمی کاربردی خوبه یا شیمی محض؟ آخه میگن شیمی کاربردی بازار کارش بهتره.
  ممنون

  • Iranian Chemist

   سلام زهراجان
   شیمی یک رشته صنعتیه و تقریبا میشه گفت بعد از پزشکی و دندان پزشکی رشته شیمی بیشترین بازار کار را دارد. در سطح کارشناسی دو گرایش شیمی کاربردی و شیمی محض هست که تقریبا یکی هستند فقط در دانشگاه در ۵ درس با هم تفاوت دارند که البته این درس ها را می توان به صورت دروس اختیاری برداشت. به همین خاطر زیاد با هم فرقی ندارند. در مورد بازار کار باز زیاد تفاوتی ندارند فقط ممکنه در بعضی جاهای خاص مثل آبکاری فلزات و تولیدی کاتالیزورها و اینجور جاها شیمی کاربردی یه خرده اولویت داشته باشه به شیمی محض. ولی در کل در شرایط امروز ایران از نظر میزان کار تقاضا برای فوق لیسانس بیشتر از لیسانس و لیسانس هم بیشتر از دکتری هست. ولی خب با فوق لیسانس و دکتری میتونی راحتتر برای خودت کار کنی ولی با لیسانس تنها می توانی در کارخانجات کار کنی. پیشنهاد می کنم اگر خواستی شیمی بخونی حداقل تا مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) ادامه بده.

   موفق باشید

 76. اسما رنگینی

  سلام آقای دکتر یکی از معلمامون میگه که توی شیمی یه رشته ای هست که میشه بعد از خوندنش داروخونه زد. آیا واقعا راست میگن؟

  • Iranian Chemist

   سلام اسماجان. نه چنین چیزی نیست. فقط فارغ التحصیلان رشته داروسازی می توانند مجوز تاسیس داروخانه دریافت کنند.
   یکی از گرایش های شیمی، شیمی دارویی هست ولی کلا با داروسازی متفاوته و حوزه فعالیتش در کارخانجات داروسازی، آرایشی-بهداشتی و صنایع غذایی است.

   موفق باشید

 77. سلام استاد ببخشین یه سوال داشتم. از شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم به صورت جدا هر کدوم چندتا سوال تو کنکور میاد؟

 78. Omolbanin.shahriari

  استاد پرانرژی و فوق العاده???

 79. الهام ذکریا

  سلام استاد عزیزم با اینکه صبح باهاتون تماس گرفتم ولی خواستم اینجا هم ازتون تشکر کنم بابت زحمتهایی که در این مدت برایم کشیدین. اگر تدریس فوق العاده شما نبود اگر راهنماییهای دلسوزانه شما نبود مطمئنم که من امسال قبول نمی شدم چه برسه به این رتبه باور نکردنی. امیدوارم که اگر اذیتتون کردم منو ببخشید. قربونتون برم که مهربونترین و باسوادترین استاد کشور هستین. با تمام وجود ممنونم ازتون ??

  • Iranian Chemist

   سلام الهام جان
   البته از این به بعد باید بهتون بگم خانوم دکتر.
   واقعا خوشحال شدم از موفقیتتون. باعث سربلندی من و خانواده محترمتون شدید. مطمئن هستم که در ادامه مسیر نیز موفق خواهید بود.

 80. سلام استاد نمیدونم واقعا چجوری ازتون تشکر کنم. شما بهترین مدرس شیمی هستید. هیچوقت یادم نمیره روزهایی که خودم هیچ امیدی نداشتم ولی شما میگفتین که حتما قبول میشم. از خدا میخوام که به هرچی میخواین برسین. من هرچی دارم از شماست. هیچوقت فراموشتون نخواهم کرد استاد مهربانم

  • Iranian Chemist

   سلام راحله جان
   واقعا خوشحال شدم از موفقیتتون. باعث سربلندی من و خانواده محترمتون شدید. مطمئن هستم که در ادامه مسیر نیز موفق خواهید بود.

 81. صلواتی نیا

  با سلام
  آقای دکتر تشکر بابت زحمتی که برای بهاره کشیدید. انشالا بتوانیم جبران کنیم. از صبر و حوصله ای که در این یک سال داشتید صمیمانه تشکر می کنم و موفقیت بهاره را در کنکور مدیون زحمات اساتید گرانبهایی چون شما هستیم.

  • Iranian Chemist

   سلام خانم صلواتی
   بنده فقط به وظیفه ام عمل کردم و این نظر لطف شماست. بهاره دختر تیزهوشی هست و تازه اولین قدم رو در مسیر موفقیت برداشته و مطمئنم که در آینده نیز موفقیت های بیشتری خواهد داشت و باعث سربلندی ما خواهد شد.
   شاد باشید همیشه

 82. سلام استاد خوشحالم که تونستم جلوی شما روسفید بشم. مرسی که بهم درس دادین و باعث شدین که خانوادم رو خوشحال کنم. به قول خودتون استاد شاد باشید همیشه

  • Iranian Chemist

   سلام الهه جان
   شما یکی از بهترین دانش آموزانم بودی و از این به بعد یکی از بهترین دوستانم.
   امیدوارم که الان که داری خانوم دکتر میشی بیشتر از قبل درس بخونی و با موفقیتهات مارو بیشتر خوشحال کنی.
   من همیشه به داشتن دانش آموزانی مثل شما افتخار کردم و می کنم. امسال هم که همتون سنگ تمام گذاشتین و با قبولیاتون حسابی خستگیهامونو گرفتین.
   شاد باشید دوست من

 83. سلام و درود بر استاد شرافتمند و باخدای عزیز ، ای کاش منم استاد شیمیم شما بودین در این سال کنکور ، خواهشا لطف کنید این رو در حق بنده ، استثنا بگیرید من رو چون دورم از شهر تهران ، کلاس آنلاین برای من ارائه دهید خواهش ازتون دارم لطفا استاد نباتی محترم و دلسوز ، خیلی خیلی احتیاج دارم و فقط میخوام شما استاد من باشید این رو در حقم کنید واقعا ، بسیار ممنونم بهترین و عشق ترین استاد شیمی دنیا

  • Iranian Chemist

   سلام آقا احسان گل
   احسان جان فکر کنم که همون کاکوی خوش مشرب شیرازی هستی که دیشب پیام دادی بهم و با هم صحبت کردیم.
   دیشب هم گفتم من متاسفانه کلاس آنلاین ندارم. چون واقعیتش شیمی تنها درسیه که نمیشه تو کلاسهای پرجمعیت و آنلاین و … یاد گرفت. شیمی رو باور کنین فقط به صورت فیس تو فیس میشه یاد گرفت.
   من مطمئنم که در شیراز هم حتما مدرس خوبی هست.
   باور کنید از دیشب که گفتی حال مادر عزیزت خوب نیست خیلی دلم گرفت و برای سلامتیش دعا کردم. مطمئنم که حتما با پشتکارت قبول میشی و خوشحالش میکنی و حتما سال دیگه این موقع مثل بچه های دیگه پیام میذاری و خبر قبول شدنتو بهم میدی و خوشحالم میکنی.
   ولی دیشب بهتونم گفتم که شما همیشه میتونید سوالاتتونو چه تو سایت و چه تو واتساپ بهم بفرستین به محض اینکه وقت کردم حتما جوابگو خواهم بود.

   موفق و شاد باشید دوست من

 84. میثم حسینی

  مردی به خدا دکترجون
  تا ابد مدیونتم بدون تاریخ انقضا???

  • Iranian Chemist

   میثم جان نظر لطفته.
   واقعا خوشحال شدم از قبولیت و مخصوصا اینکه شیمی رو ترکوندی. مطمئن هستم که در ادامه مسیر هم موفق خواهی شد.

   شاد باشید همیشه

 85. عاطفه ترابی

  استاد هیچ موقع خاطرات کلاسهای شما یادم نمیره. از اینکه استاد خوبی مثل شما نصیبم شد خدارو شکر میکنم. کاش میتونستم کمی از زحمتهایی که کشیدین رو جبران کنم. از خدا براتون سلامتی و سربلندی میخوام

  • Iranian Chemist

   سلام عاطفه جان. اولا شما با قبولیتون همه چی رو جبران کردید و شما باعث افتخار و سربلندی هستید.
   مطمئنم که در ادامه مسیر نیز موفق خواهی بود.
   شاد باشید

 86. ناصر آقاپور

  سلام استاد شما پیشنهاد میدین شیمی رو قبل از کشاورزی انتخاب رشته کنم یا بعد از اون؟ تشکر

  • Iranian Chemist

   سلام ناصرجان
   بدون شک شیمی رو قبل از کشاورزی بزنید چون رشته صنعتیه و بازار کارش بهتر از کشاورزی هست.
   در شیمی ها هم شیمی کاربردی رو قبل از شیمی محض بزنید.

   موفق باشید

 87. سلام صبح بخیر استاد. من دهم میخونم. امروز کوئیز شیمی دارم ولی معلممون بد درس داده‌ بلد نیستم برای همین تو گوگل که زدم به صفحه شما خوردم خوشحال شدم. شمارتونو به مامانم میدم که باهاتون صحبت کنه که شیمی رو بهم یاد بدین لطفا. یه سوالی داشتم بچه هاتون که کنکور پزشکی قبول شدن فقط دوازدهم با شما خونده بودن یا از اولش با شما خونده بودن؟

  • Iranian Chemist

   سلام آتنه عزیز
   من همه جور دانش آموزی داشتم که یا از همون دهم باهم خوندیم یا اینکه سال آخر کلا کلاسهای کنکوری رو داشتیم.
   ببین آتنه جان کنکور مثل یه رقابت ورزشی هست درست برای برنده شدن در یک رقابت ورزشی باید کیفیت تمرینی بالایی داشت ولی به همان میزان نیز باید کمیت یعنی میزان ساعت بالایی تمرین کنند. خیلی از وقت ها آگهی های تبلیغاتی برخی از مدرسین و موسسات را می بینم که نوشتند دو ماهه شما رو از صفر به صد میرسونن. باید بگم که چنین چیزی از محالاته. مگر اینکه دانش آموز پایه قوی داشته باشه و در اون دو سه ماه بخواد فقط جمع بندی کنه. پس اگر به پزشکی فکر می کنین باید از همین پایه دهم که هستین شروع کنین. خوب درساتونو بخونین تا اشکالی براتون نمونه. سال آخر دیگه کارتون آسون خواهد بود چون فقط مرور و جمع بندی و تست کار می کنین. اینجوری حتما رشته های تاپی رو تو دانشگاه های تاپ قبول میشین.
   شیمی هم یکی از تاثیرگذارترین درس ها در رتبه های کنکور است. یک جواب صحیح میتونه هزاران نفر رتبه را جابجا کنه. چیزی که شیمی رو سخت می کنه اینه که نه مثل زیست شناسی حفظیه و نه مثل فیزیک و ریاضی فرمولی محضه. شیمی علم تحلیلیه. پس اگر می خواهی در کنکور دو سال دیگه پزشکی بیاری، باید از همین الان پایه ات رو قوی بسازی و درس شیمی رو هم تحلیلی یاد بگیری.

   موفق باشید

 88. سلام استاد نباتی به نظرتون کنکور ۱۴۰۰ راحتتر از کنکور ۹۹ خواهد بود یا سختتر؟ آخه کنکور ۹۹ که میگن وحشتناک سخت بوده. میترسم کنکور ۱۴۰۰ هم سخت باشه و نتونم قبول بشم مخصوصا با این معلمای عتیقه ای که امسال داریم

  • Iranian Chemist

   سلام معین جان
   اول از همه اینکه هیچ کسی پیشگو نیست و نمیتونه بگه که سوالات کنکور سراسری ریاضی و تجربی ۱۴۰۰ چطور خواهد بود. ولی با کنار هم گذاشتن یه سری شواهد و دلایلی میتوان یه نتیجه گیری احتمالی کرد:
   سال ۹۹ بسیاری از داوطلبین به خاطر بیماری کرونا در کنکور شرکت نکردند و یک سری از دانش آموزان نیز به خاطر هی عقب افتادن کنکور، برنامه ریزیشان به هم ریخت و به همین خاطر اگر چه در کنکور ۹۹ شرکت کردند ولی رتبه مد نظرشان را نیاوردند پس این دو دسته از دانش آموزان امسال در کنکور ۱۴۰۰ شرکت خواهند کرد. دوم اینکه تیپ سوالات کنکور تغییر کرد و از تیپ فرمولی و حفظی به تیپ تحلیلی تغییر کرد مخصوصا که در درس شیمی کلا تیپ سوالات تغییر کرد. سوم اینکه بسیاری از مدرسان کنکور که متاسفانه تا حالا شیوه تدریسشان فرمولی بود مجبورند که تغییراتی در جزوات خود بدهند که خود این بسیار زمانبر است. چهارم اینکه تیپ کتاب های تستی هم باید تغییر کند که بعید می دانم مولفان بتوانند این تغییرات را امسال بتوانند انجام بدهند و تازه اگر این کار انجام هم بشود تا برسد به دست شما و یا اینکه فهمید کدام کتبها توانسته اند شیوه تحلیلی را خوب جا بیندازند زمانبر است. پنجم اینکه بسیاری از مدارس مجازی است و خود این کیفیت آموزش را پایین می آورد. و البته چندین مورد دیگر…
   اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم می توان اینجور نتیجه گیری کرد که داوطلبین کنکور ۱۴۰۰ کار سختتری را نسبت به داوطلبین کنکور ۹۹ خواهند داشت.
   پس شما بدون استرس یک برنامه ریزی خوب انجام دهید و با انگیزه بالا به درس خواندنتان ادامه بدهید البته به صورت تحلیلی نه حفظی.

   موفق باشید

 89. سلام وقت بخیر جناب دکتر دخترم یازدهم است و متاسفانه پارسال به خاطر شرایط کرونا و کلاس های مجازی پایه درسی اش ضعیف شکل گرفت و امسال هم وضع به همین صورت است و از معلمینش هم رضایت نداریم. میخواستم بدانم شرایط همکاری با شما چطور است؟ میخواهیم هم امسال را خوب پشت سر بگذارد و هم پایه اش قوی بشود برای سال بعد. ممنون

  • Iranian Chemist

   با سلام
   بله متاسفانه خیلی از دانش آموزان به خاطر شرایط کرونا و برگزاری مجازی کلاس ها و همچنین تعویق پی در پی کنکور پارسال دچار مشکل شدند. ولی ای کاش کلاس های خصوصی شیمی و فیزیک و ریاضی رو از تابستان شروع می کردید. ولی خب هنوز هم دیر نشده. بهترین کار این است که فعلا روی شیمی یازدهم دخترتان متمرکز بشیم تا هم امسال بهترین نتیجه رو بگیرد و هم اینکه خیالمان از بابت شیمی یازدهم برای کنکور راحت شود. شیمی دهم را در اسفند و فروردین پیش ببریم تا مشکل پایه شیمی دهم دخترتان نیز رفع شود و دوباره برگردیم به ادامه مباحث شیمی یازدهم. و از تابستان سال بعد برای شیمی دوازدهم و شیمی کنکور استارت زده شود.
   برای هماهنگی و توافق زمانی و هزینه ها لطفا از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

   شاد باشید.

 90. سلام جناب آقای نباتی دخترم می گوید در حل مسائل شیمی و یک سری مباحث به نام موازنه و استوکیومتری مشکل دارد و متاسفانه دبیر مربوطه در انتقال مفاهیم قدرت پایینی دارد. مادر یکی از دوستان ساحل شما را معرفی کردند. خیلی ممنون میشویم که این مباحث را با ساحل کار کنید. متشکرم

 91. Parisima akrami

  استاد نباتی بهترین استاد شیمی ایران هست که علاوه بر درس بهتون نوع درست فکر کردن و مهربانی و انسانیت هم یاد میده. باید تو کلاسشون باشین که ببینید چقدر انرژی میذاره و با جون و دل درس میده.
  انشالا که استاد سایتون همیشه بالاسرمون باشه.
  ممنونم که تو این مدت برای من و خاطره زحمت کشیدین. مرسی استاد

 92. ترانه مصداقی

  سلام آقای دکتر خواهش می کنم برای ما دانش آموزان که تهرانی نیستیم هم یه فکری بکنید. چند بار توی واتساپ مزاحمتون شدم. تو رو خدا یه کلاس آنلاین برای ما بذارید. به خدا قول میدم که خوب درس بخونم و رتبه خوبی بیارم.
  بقیه بچه ها که دارین پیاممو میخونین لطفا شما هم به استاد بگین که یه کلاس آنلاین برامون تشکیل بده.
  استاد میدونم که تو این چند روز خیلی مزاحمتون شدیم ولی به خدا اگه تو شهرمون یه معلم خوبی پیدا میشد اینقدر مزاحمتون نمیشدم.

  • Iranian Chemist

   سلام ترانه جان
   ممنون از این همه پیگیریت و همینطور مصمم بودنت برای موفقیت در کنکور.
   دیشب توی واتساپ هم گفتم که انشالا یک یا دو کلاس آنلاین به زودی برگزار خواهم کرد که بر خلاف کلاس های خصوصیم این کلاس ها گروهی خواهد بود و همه بچه ها چه تهرانی و چه غیر تهرانی بتوانند در کلاس ها شرکت کنند. حتما توی وبسایت اطلاع رسانی خواهیم کرد.
   اما خب امسال برای اولین بار جزوه های شیمی کنکوری را هم در سایت قرار می دهیم. تمکام نکات و روش ها و فرمول های کنکوری و روش های تحلیلی را مو به مو در جزوه ها نوشته ام. که هر هفته بر اساس برنامه یه جزوه برای دانلود قرار می دهیم. می توانید از جزوه ها هم استفاده کنید چون کامله.

   با آرزوی موفقیت شما دختر و خواهر عزیزم

 93. مرضیه کرمی

  سلام استاد نباتی جزوه موازنه تون خیلی عالیه. باورم نمیشه که میتونم همه واکنشهارو سریع موازنه کنم. تورو خدا بقیه جزوه هاتون رو هم بذارین. ای کاش ما هم تهران بودیم و میتونستیم تو کلاساتون شرکت کنیم.

  • Iranian Chemist

   درود مرضیه عزیز
   خدا رو شکر که مشکلتون تو این مبحث حل شده.
   انشالا تمامی جزوات کنکوری مخصوصا مباحث سوال خیز در سایت قرار داده خواهد شد.
   موفق باشید

 94. با سلام و وقت بخیر
  استاد عزیز برای همه زحمت هایی که در این مدت برای بچه هایمان کشیدید تشکر میکنم. برای خودم وظیف دانستم که در اینجا نیز از شما تشکر کنم. مطمئن هستم که امسال دخترم بهترین نتیجه راخواهد گرفت و قبولی دخترم جوابی برای جبران زحمت های شما باشد.
  از خداوند میخواهم که برای شما سلامتی بدهد و موفقیت و شادکامی شما را آرزومندم. تشکر

 95. ندا منزوی

  سلام استاد
  ممنونم بابت حضور دیشبتون واقعا خوشحال شدم. افتخار دادین. دلم برای کلاسهاتون تنگ شده ولی همیشه خودم رو شاگرد شما میدونم. هیچ وقت صحبت های باارزشتون از یادم نخواهد رفت. برای همیشه مدیونتون هستم. بدون شک بهترین استاد دوران تحصیلم بودین. امیدوارم همیشه موفقیتهاتونو بشنوم و باافتخار بگم که دانش آموزتون بودم.
  زندگیتون سرشار از عشق و خوبی باشد.

  • Iranian Chemist

   سلام ندای عزیز
   باعث افتخار بنده بود که تو جشن قبولیت شرکت کنم. همیشه مطمئن یودم که پزشکی قبول خواهی شد چون لیاقت و استحقاق بیشتر از این ها رو داری. باور کن موفقیت شما دانش آموزان عزیزم خستگی رو ازمون دور میکنه. تا الان یه دانش آموز خوب برای من بودی و از این به بعد یه دوست خوب. مطمئن هستم که تازه این قدم اولت تو مسیر موفقیته و از این به بعد بیشتر خواهی درخشید.
   انشالا که هر روز خبرهای خوش از شما دانش آموزان عزیز بشنویم.
   سربلند باشی خانوم دکتر عزیز

 96. سلام استاد. الان تست زنی شیمیم تموم شد و با اینکه دو هفتس کلاسامون تموم شده ولی دلم برای کلاساتون تنگ شده. بهترین استاد زندگیم هستین خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم. مرسی که درس رو هم خوب یادمون دادین مطمئن هستم که حتما قبول میشم. گفتم هم ازتون تشکر کنم دوباره و هم اینکه کامنتم اینجا بمونه تا یادتون باشه که از الان گفتم که حتما قبول میشم.
  ممنونم از محبتاتون استاد عزیزم.

  • Iranian Chemist

   سلام رمیساجان شما یکی از بهترین دانش آموزانم هستید. من به گروه شما ایمان دارم و انشالا که همه شما در کنکور موفق خواهید شد و باعث خوشحالی ما می شوید.
   موفق باشی عزیزم

 97. سلام استاد، صبح بخیر. من کارشناسی مهندسی گیاهپزشکی ۹۲ دارم، اما باتوجه به سختی کار که باید تو هر شرایطی بری سر زمینهای کشاورزی مهندس ناظر باشیم این دوران که حمایت نمیکنه بچه هارو
  تصمیم گرفتم کنکور ۱۴۰۱ بدم تا شاید پزشکی بیارم البته به کمک شما استادان اگه خوب بخونم تا قبولشم. به همین خاطر ممنون میشم اگر تاریخ ثبت نام و تشکیل کلاسهای جدید رو اطلاع رسانی کنید

  • Iranian Chemist

   سلام منیره جان تمامی کلاس ها به صورت حضوری و خصوصی یا گروهی برگزار می شود. در رابطه با هماهنگی و تشکیل کلاسه از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   موفق باشید

 98. سلام استاد نباتی دوست من دانش آموز شماست. من در درس شیمی دهم مشکل دارم مخصوصا مسائل استوکیومتری و انحلال پذیری ها رو. می خواستم که در ایام عید با شما کلاس بردارم. ممنون

  • Iranian Chemist

   سلام باران جان
   در ارتباط با تشکیل و هماهنگی کلاس ها از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   موفق باشید

 99. آیدا سخندان

  باسوادترین و بهترین استاد شیمی تهران. باانگیزه و مثبت اندیش و نکته بین. مگه میشه دانش آموز استاد نباتی باشی و عاشقش نباشی. خلاصه هرچی بگم از استاد کم گفتم. ممنون استاد عزیزم بابت همه زحمتهایی که برای ما میکشید

 100. رویا هاشمی طبا

  سلام خسته نباشید میشه ازتون خواهش کنم جزوه های شیمی استاد نباتی رو بذارین تا استفاده کنیم. من کنکوری ۱۴۰۱ ام و تهران نیستم که با استاد کلاس بگیرم. تشکر

  • Iranian Chemist

   درود بر شما رویاجان

   تمامی جزوه ها در بخش کتابخانه طلایی موجود است. ضمن اینکه آنالیز سوالات مهم کنکور و المپیاد و همچنین سوالات مهم شیمی امتحان های فاینال مدارس تهران در بخش شیمی دبیرستان سایت قرار داده می شود. مقالات مشاوره ای کنکوری هم در بخش کنکوری ها در سایت شیمیدان ایرانی بارگذاری شده است.

   موفق باشید عزیزم

 101. عرفان محمدی

  استاد بی نظیرن تو تحلیل سوالات. جوری مسائل شیمی رو از طریق معادلات ریاضی حل کردنشو یاد میده که اصلا آدم باورش نمیشه که یه مسئله سنگین شیمی رو اینقدر راحت بشه از طریق معادله ریاضی حل کرد. به نظرم تکرارنشدنی ترین استاد شیمی ایران هستند

 102. فاطمه پورعلی

  با سلام خسته نباشید استاد دخترم امسال دهم است و کنکورش بدجوری فکرمان را مشغول کرده است به همین خاطر دنبال اساتید مجرب کنکور در تهران میگشتم که دیدم دانش آموزان زیادی با شما موفق بوده اند و نتیجه گرفته اند. دو سوال از خدمتتان داشتم اول اینکه آیا کلاسهای کنکور را از همین امسال شروع کنیم یا بگذاریم برای سال دوازدهم؟ و سوال دوم اینکه اگر بخواهیم زحمت شیمی دخترمان را شما تقبل کنید شرایط تشکیل کلاسهایتان چطوری است؟
  با تشکر و سپاس

  • Iranian Chemist

   سلام خانم پورعلی عزیز
   بله هر چقدر زودتر شروع کنید به همان میزان، زمان زیادی برای تست زنی و جمع بندی خواهد داشت. خیلی از دانش آموزان موفق در کنکور حتی از همان سال های پایه دوره اول شروع به سرمایه گذاری روی کنکور می کنند. پس نه تنها شیمی بلکه بقیه دروس اختصاصی ریاضی و فیزیک و زیست شناسی (که اگر رشته دخترخانمتون تجربی هست) را از همین الان برایش برنامه ریزی کنید تا در آخر، زمان زیادی برای جمع بندی و تست زنی داشته باشند.
   اما در رابطه با تشکیل کلاس و هماهنگی ها و صحبت درباره وضعیت تحصیلی دخترتون از طریق واتساپ در ارتباط باشید.

   موفق و شاد باشید

 103. سلام استاد نباتی من ۱۴۰۲ کنکور دارم نمیدونم که مباحث شیمی درس های علوم هفتم و هشتم و نهم را هم بخونم یا نه؟ خواهش می کنم جوابم رو بدید. چون معلممون که پرسیدم گفت نیازی نیست و فقط باید شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم رو بخونم ولی دلیلی نگفت. چون شما استاد شیمی کنکور هستید می خواستم شما جوابمو بدید. مرسی

  • Iranian Chemist

   سلام نازیلاجان
   عزیزم صددرصد باید بخونین چون شیمی برخلاف بقیه درس ها مثل ریاضی و فیزیک و زیست شناسی و زمین شناسی و یا در های عمومی، مباحثش به صورت پیوسته است. درسته که به طور مستقیم از شیمی هفتم و هشتم و نهم در کنکور سوالی نمیاد ولی مباحث این دوره ها، پایه درس شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم است. و برای بهتر فهمیدن مفاهیم شیمی، شما حتما باید پایتون قوی باشه. ما هم در کلاسهای کنکوری و المپیادمان تمامی این مباحث را درس می دهیم.
   کنکور یک امتحان درون مدرسه ای نیست که فقط از اون کتاب درسی سوال بیاد. کنکور یه مسابقه است که هر کسی بیشتر بلد باشه و بیشتر مفاهیم رو بفهمه راحت تر میتونه سوالات رو آنالیز و تحیلیل کنه و به سوالای شیمی کنکور پاسخ درست بده.
   موفق باشید عزیزم

 104. مجید قمصری

  من چندین ساله که تو آموزشگاههای مختلف کار میکنم و اساتید زیادی رو دیده ام که به نظرم آقای دکتر بهترین و قویترین استاد شیمی ایران هستند فکر کنم که توی تهران تنها استادی باشند که به غیر شیمی به فیزیک و ریاضی و هندسه هم تسلط کامل رو دارند. کلمه استادی واقعا برازنده دکتر نباتی هست. به همین خاطره که دانش آموزای ایشون مسائل رو خوب حل می کنند چون کلا از طریق معادلات ریاضی یادشون میده. افتخار میکنم که یک سال با چنین استاد ارزشمندی در مجموعه مان همکاری داشتیم.

 105. faezehebrahimi

  توی تلگرام کانال ندارین که بذاره تدریساتونو استاد؟؟

  • Iranian Chemist

   سلام فائزه جان تحلیل و آنالیز و پاسخ تشریحی سوالات بسیار مهم و نکته دار مدارس برتر تهران و سوالات کنکور و المپیاد در سایت قرار می گیرند حتما به قسمت شیمی دبیرستان مراجعه کنید و از مقالات استفاده کنید.
   موفق باشید

 106. بدون اغراق یکی از پرانرژیترین و مسلط ترین اساتید شیمی ایران?? واقعا بمب انرژی و انگیزه هستند استاد. افتخار میکنم که دانش آموز استاد نباتی بودم. حیف که کلاسامون تموم شد و دیگه نمیتونم از وجود استاد بهره ببرم ولی خب خوشحال هستم که زودتر تموم کردیم و الان با خیال راحت دارم تست میزنم. انشالا که امسال نتیجه خواهم گرفت تا بتونم جواب زحمات شما استاد عزیزم رو تا حدی بدم.

 107. میلاد شیرمرد

  سلام وقت بخیر استاد کلاساتون آنلاینه؟ ثبت نامش چه جوریه؟

  • Iranian Chemist

   سلام میلاد جان فعلا کلاس ها همه حضوری و به صورت خصوصی برگزار می شود. اما ممکن است که برای سال آینده شاید کلاس آنلاین گروهی هم تشکیل بدهیم که در آن صورت حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
   موفق باشید عزیزم

 108. ترابی زاده

  با سلام
  استاد عزیز شما را معلم ریاضی دخترم معرفی کرده است و می خواهیم که آموزش شیمی دخترمان را شما لطف کنید. دخترم سال دهم است. از الان بهتر است که کلاسها را شروع کنیم یا از تابستان؟ لطفا ما را راهنمایی بفرمایید تا هرجور که صلاح است آنطور در خدمت شما باشیم.
  متشکرم استاد

  • Iranian Chemist

   با سلام
   این سوال شما کاملا به میزان دانش شیمی دخترخانومتان و نوع برنامه ای که دارید مربوط است. در ارتباط با نحوه تشکیل کلاس و هماهنگی فقط از طریق واتساپ لطفا در ارتباط باشید.
   شاد باشید

 109. شیوا گل محمدزاده

  سلام استاد کتاب تستی مبتکران برای تست زنی درس شیمی خوبه؟

  • Iranian Chemist

   سلام شیواجان بله کتاب های مبتکران جزو کتاب های خوب برای تست زنی است ولی شما باید بر اساس سطحتون، کتاب تست زنی انتخاب کنید که قبلا در یک مقاله ای به طور کامل انواع کتاب های تستی مناسب رو برای درس شیمی معرفی کردم که می تونید در قسمت “کنکوری ها” در سایت آن مقاله را مطالعه کرده و بر اساس سطحتون کتاب مد نظر رو انتخاب کنید و استفاده کنید.
   موفق باشید

 110. سلام استاد از کجا میتونم جزوه ها و تست های تالیفیتونو تهیه کنم؟ از کدوم موسسه باید سفارش بدم؟ جزوه های موازنه تونو تهیه کردم خیلی خوب بود الان میتونم همه تست هارو بزنم. میخوام برای شیمی فقط جزوه های شمارو بخونم.

  • Iranian Chemist

   سلام مامک جان
   تمامی جزوه ها کنکوری و المپیاد و تست های تالیفی و نکته دار و جمع بندی در همین سایت موجود است.
   موفق باشید

 111. رضا سرمدی

  درود به استاد تکرار نشدنی و خستگی ناپذیر شیمی ایران

 112. علی علوی

  سلام استاد از شیمی سال نهم در کنکور سراسری چندتا سوال میاد؟ اگر بخواهم المپیاد شیمی شرکت کنم چکار باید بکنم؟ من از شیمی خیلی خوشم می آید میخواهم روزی استادی مثل شما بشوم. اگر لطف کنید جواب سوالاتم را بدهید خیلی خوشحال می شوم

  • Iranian Chemist

   سلام علی جان
   نه عزیزم توی کنکور فقط از شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم سوال میاد ولی شیمی سال های پایینتر پایه شیمی سالهای بالاترن. واسه همین باید خوب یاد بگیرین تا در سالهای بالاتر دچار مشکل نشین.
   المپیاد شیمی هم تو سال دهم و یازدهمتون میتونین شرکت کنین. پس اگه قصد شرکت تو المپیاد شیمی رو داری باید از همین الان برنامه بریزی. منابعشم به غیر کتاب های درسی شیمی سال های دهم و یازدهم و دوازدهم، کتاب های شیمی عمومی مورتیمر و همین طور مباحث آلیفاتیک و آروماتیک از درس شیمی آلی هست.
   انشالا که موفق باشی عزیزم

 113. ManzarBaradaran

  سلام استاد سال نو مبارک. استاد من بوشهر هستم و تازه با شما آشنا شدم. من فقط کتاب درسی میخوانم و بعد از آن تست های شما را میزنم. کافیه برای کنکور؟ لطفا من را راهنمایی کنید استاد

  • Iranian Chemist

   سلام دوست عزیز
   نه فقط کتاب درسی برای کنکور کافی نیست. تو همون شهرتون یا کلاس برو یا حداقل جزوه کنکوری یا کتاب کمک آموزشی بخونین بعد برین سراغ تست زنی. در آخرین مرحله هم تست های کنکور سال های اخیر مخصوصا سال ۹۳ به بعد رو کار کن عزیزم.
   موفق باشی دوست من

 114. سلام استاد وقت بخیر و خسته نباشید.
  استاد دخترم امسال سال دهم رو تموم میکنه برای تشکیل کلاسهای شیمی با حضرتعالی از چه موقعی باید اقدام کنیم؟ هدفمان اینه که امسال تموم بشه و از تابستون با شما کلاس برداریم.
  پیشاپیش از پاسخگویی شما استاد فرهیخته نهایت تشکر را دارم.

  • Iranian Chemist

   سلام وقت شما هم به شادی.
   عزیز برای هماهنگی کلاس ها فقط از طریق واتساپ در ارتباط باشید. ضمن اینکه برای مشخص شدن تایم خالی، حتما حداقل یکی دو ماه قبل تابستون در ارتباط باشید.

   با آرزوی موفقیت برای دخترخانومتان در سال جدید. شاد باشید

 115. Behzad____aminipor

  فعال ترین و باسوادترین مدرس شیمی کنکور کشور. فکر کنم استاد نباتی تنها مدرسی هست که سایت تخصصی داره و همه مطالب و سوالات کنکوری رو آموزش میده. به شدت جای استاد در شبکه تلویزیونی خالیه… اونجوری همه دانش آموزان میتونن از استاد استفاده کنند

 116. کلاسهای شیمی کنکوری استاد آنلاین برگزار میشه؟

  • Iranian Chemist

   سلام بهاره جان فعلا همه کلاسها حضوری هست. شاید در تابستان یک یا دو گروه آنلاین تشکیل بشه.
   موفق باشید

 117. ای کاش سال کنکورمون استادایی مثل شما رو داشتیم❤❤❤ استاد تورو خدا به ما ها که شهرستان هستیم هم فکر کنید خواهش میکنم کلاسهای مجازی برگزار کنید یا لااقل فیلم های ویدیویی آماده کنید. به خدا خرم آباد برای هیچ درسی استاد خوبی نیست. استاد چند هفتس توی اینترنت و تلگرام گشتم فقط جزوه های چند جلستونو گیر آوردم. استاد شما رو قسم میدم که برای ما هم فکری بکنید. ممنونم استاد

  • Iranian Chemist

   درود رضاجان. حتما در شهر شما هم مدرس شیمی خوب هست. احتمالا در تابستان یک یا دو گروه به صورت اینترنتی تشکیل بشه که اگر قرار بر تشکیل باشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
   موفق باشید عزیزم

 118. سلام استاد تو اینستا و اینترنت از چندتا استاد سوال کردم ولی جوابمو ندادند ممنونتون میشم که شما جوابمو بدین. حذفیاتی که برای شیمی کنکور اعلام شده رو کلا نباید بخونیم؟ موندم که چیکار کنم

  • Iranian Chemist

   سلام حدیث جان. اصلا این اشتباه رو نکن و همه مطالب رو که تو کتاب درسی هست رو بخون. در تمامی سال های گذشته دیده شده که از مباحث حذف شده هم سوال اومده. چون مطالب شیمی کاملا به هم مرتبطه عزیزم. شاید به طور مستقیم ازشون سوال نیاد ولی مطمئن باش که حتما غیر مستقیم توی تست ها خواهند اومد. پس واو به واو کتاب رو بخون و تست کار کن.
   موفق باشید

 119. سپیده چراغ زاده

  واقعا انرژی استاد موقع تدریس ستودنیه. من شیمی صفره صفر بودم الان دو ماهه که استاد بهم درس میده و دو فصلی که باهام کار کرده رو همه تستاشو زدم. واقعا استاد معجزه میکنه ???

 120. سلام
  من دانشجوی پزشکی هستم و رتبه کنکورم ۳۰۸ شد
  استادان من در کنکور
  فیزیک استاد یحیوی
  شیمی دکتر نباتی
  ریاضی استاد کاظمی
  زیست دکتر میوه چی و دکتر آرامفر
  یعنی اول دکتر آرامفر بودم بعد رفتم دکتر میوه چی
  عربی استاد فلاح
  از همشون یک دنیا ممنونم و دوستشون دارم

 121. سلام من کلاس یازدهم تجربیم دروس فیزیک و ریاضی کاملا صفرم و دروس شیمی و زیستم متوسط رو به پایینم میخواستم اگه میشه کمکم کنین

  • Iranian Chemist

   سلام صدف جان برای درس شیمی می توانی از مقالات شیمی در سایت و یا تست ها و جزوه های تالیفی استفاده کنی.
   با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموز عزیز

  • جزوه های استاد رو خوب بخون و تست هاشو بادقت بزن و نکته هاشو تو یه دفتر بنویس. مطمئن باش شیمیت خوب میشه. منم شیمیم خوب نبود ولی همین کارو کردم الان خوب شده

 122. عشق من نباتیه با شخصیت و با سواد…

 123. استاد نباتی نفر اول شیمی ایران هستن. جدا از تدریس قشنگشون اخلاق خوب و انرژی زیادشون سر کلاس بهمون خیلی انگیزه میدن.

 124. مهدیه مرادی

  سلام متاسفانه امسال مدرسه دخترم مدرسه قوی ای نیست. از برخوردها، سطح تجربه و سطح علمی مدرسه اصلا راضی نیستم. متاسفانه فقط بزرگی مدرسه توجه ما را جلب کرد ولی از شانس بد ما ضعیف ترین و بداخلاق ترین معلمان را داشت. اگر کمک های استاد نباتی و استاد باباخانی و استاد آرامفر نبود نمی دونستیم که امسال رو چطور رد کنیم. لطفا پدر و مادرها در انتخاب مدرسه دقت کنند تا دچار مشکل ما نشوند که بعد از یک سال دوباره مجبور به تغییر مدرسه شوند.

  • شیروانی

   همه جای دنیا بهترین و قویترین استادا تو مدارس درس میدن اونوقت تو ایران هم به خاطر اینکه حقوق کم بدن یه مشت استاد بی سواد رو ریختن تو مدارس اسمشم گذاشتن مدارس خاص و غیرانتفاعی. ما اگه میدونستیم که قراره موقع کنکور اینقدر استرس داشته باشیم و دخترمون دوباره مجبور باشه از نو برای کنکور بخونه و دنبال استاد باسواد بگردیم تو همون دولتی ثبت نام می کردیم.

 125. مهتاب فیضی

  شاید برای خیلی ها معلمی شغل باشد، اما برای معلم بزرگوار ما اینطور نیست. معلمی برای استاد نباتی زندگی است. در این روزهای کرونایی که همه کلاسای دخترم آنلاین شده و کمتر کسی جرات می کند که کاری که استاد انجام می دهد را انجام بدهد و با قبول خطرات کرونا، با تدریس حضوریشون استرس رو از ما خوانواده ها دور کند. خداوند به استاد عمر باعزت بدهد.

 126. من پارسال بعد از سالها دوری از کنکور مجدد کنکور دادم الان پزشکی میخونم
  من پارسال معلم هام اینها بودن البته حضوری میرفتم. جزوه و کتاب و فیلم و دی وی دی برای بچه های شهرستانی خوبه که امکانات تهران رو ندارن اگه تهران هستین کلاس حضوری برین خیلی بهتره

  بهترین دبیران کنکور از نظر من:

  شیمی با دکتر نباتی داشتم که نیازی به گفتن نیست چقدر استاد پرفکتی هستن
  فیزیک با مهدی باباخانی داشتم، وحشتناک عالی درس میداد از ۱۰۰ نمره ۱۰۰ میدم بهش
  ریاضی با مجتبی دادبام داشتم اونم فوق العاده بود
  زیست و درس های عمومی رو هم خودم خوندم

  دست تک تک این سه استاد رو میبوسم که کمکک کردن و به آرزوم رسوندن

 127. محمد یگانه

  سلام من رتبه ۱۲۷ آوردم و الان دندان پزشکی میخونم. البته میخواستم پزشکی بخونم که آقای دکتر پیشنهاد دادن دندان رو بخونم. بهترین استاد شیمی که میشناسم استاد نباتی هستند سوالات درس شیمی کنکور پارسال عینا از جزوه و تست های ایشون بود. همه مباحث رو خوب درس میدن ولی قسمت مسائلش یه چیز دیگس اونم چون استاد علاوه بر شیمی به مباحث ریاضی هم تسلط کافی دارند. دست استاد رو میبوسم و افتخار می کنم که دانش آموزش بودم.

 128. بچه مثبت

  درود بر دوستان
  بروبچ کسی اگه جزوه های کنکوری امسال و جواب تشریحی تست های استاد نباتی رو داره به من هم بده

 129. سلام من امسال یازدهم را تمام می کنم با اینکه نمراتم خوب است ولی واقعا خودم می دانم که ریاضی و فیزیک و شیمی هیچی بلد نیستم. سوالات کنکور را اصلا یکیشم نتوانستم حل کنم. آیا واقعا میشه توی یک سال از صفر شروع کنم و در کنار دروس دوازدهم، دهم و یازدهم را هم بخوانم و رتبه خوبی در کنکور بیاورم یا باید پشت کنکور بمانم؟ چون می خواهم مثل دانش آموزان شما پزشکی تهران قبول شوم. لطفا راهنماییم کنید استاد

  • Iranian Chemist

   سلام نگارجان بله به راحتی می تونی خودت رو برسونی. از الان تا آخر فروردین فصل اول شیمی دهمت رو بخون و اردیبهشت هم فصل دوم شیمی دهمت رو بخون. امتحانای یازدهمت رو که دادی فصل سوم شیمی دهم و همینطور شیمی یازدهمت رو دوباره بخون و تست های شیمی دهم و یازدهم رو بزن. سال دوازدهم هم تو نیمسال اول سعی کن شیمی دوازدهمت رو تموم کنی و تستاش رو بزنی. بعد امتحانای نیمسال اول شروع کن به مرور و جمع بندی و تست های زمان دار.
   دروس تخصص دیگه ات رو هم همین جوری پیش برو. انشالا که نتیجه می گیری. حالا من کلی گفتم ولی خودت دقیق برنامه ریزی کن.

   موفق باشی عزیزم

 130. سلام بر استاد گرانقدر
  استاد نباتی پسرم امسال هشتم را تمام می کند و از آنجایی که به درس شیمی بیشتر علاقه دارد و همچنین متوجه شدیم که با قبولی در المپیاد شیمی پسرم می تواند بدون کنکور در رشته پزشکی در دانشگاه های سراسری معتبر درس بخواند برای همین تصمیم گرفتیم که در کنار کنکور، المپیاد را هم در نظر بگیریم. از نظر شما استاد گرانقدر ما از چه موقعی باید به طور جدی برای درس شیمی برنامه ریزی کنیم؟

  • Iranian Chemist

   سلام شیمی دبیرستان دوره اول (هفتم و هشتم و نهم) در حقیقت پایه شیمی دبیرستان دوره دوم (دهم و یازدهم و دوازدهم) است پس باید به صورت جدی پیگیر باشید. ولی چون المپیاد در دهم و یازدهم برگزار میشه یعنی زمان آماده سازیش کمتر از کنکوره و هم اینکه چند درس دانشگاهی (شیمی عمومی و شیمی آلی و شیمی تجزیه) رو هم باید بخونه به همین خاطر باید حداقل برای المپیاد از الان برنامه بریزین.
   به امید موفقیت فرزند عزیزتان

 131. با سلام به بهترین استاد زندگیم آقای دکتر نباتی. با کمک های اساتید تونستم پزشکی اراک قبول بشم درصد درسامو مینویسم تا شاید کمکی برای دانش اموزان باشد
  ادبیات: ۵۱٫۳
  عربی: ۵۴٫۱
  دین و زندگی: ۷۸
  زبان انگلیسی: ۹۱
  زمین شناسی: ۰
  شیمی: ۸۲٫۱
  زیست شناسی: ۸۶٫۷
  فیزیک: ۶۸
  ریاصی: ۴۸

 132. سجاد زارع

  آقای نباتی
  به معنای واقعی کلمه
  فوق العادست
  همین

 133. آمنه حامدی

  استاد نباتی جزو اساتیدی هستند که به راحتی تونستند با فرزند من ارتباط برقرار کنند. به راحتی مسائل شیمی رو بفهمونن. واقعا در طی این جلسات از تدریسشون رضایت کامل رو داریم. علاوه بر آن استاد بسیار منظمی هستند و به موقع سر جلسات حاضر میشن

 134. محمد نجمی

  با تشکر از استادان عزیزم آقایان دکتر نباتی، حیدری و مسعودی که دروس شیمی و ریاضی و فیزیک را به من آموختند. ترم چهارم مهندسی مکانیک خواجه نصیر هستم و درصدهایی که کسب کردم: شیمی ۸۲ فیزیک ۶۷ ریاضی ۷۵ زبان ۶۸ معارف ۶۵ عربی ۵۴ ادبیات فارسی ۶۳

 135. من رشته م ریاضی بود دیفرانسیل مهرداد طاهری – هندسه و گسسته نادر تهرانی – شیمی مهدی نباتی – فیزیک کیوان فتوحی – زیست امین امین الرعایا – ادبیات سعید بهابادی – عربی حامد قدیمی – دینی سید هادی سرکشیک زاده – زبان رضا علیزاده
  اینا استادای خودم بودن سال کنکور (از سال یازدهم شروع کردم به کنکور) خیلییی خوبن واقعا استادای فوق العاده این

 136. بینا زمردی

  از سواد و شخصیت آقای دکتر هرچی بگیم کم گفتیم تنها میتونم ازش تشکر کنم که برام زحمت کشیدن و باعث شدن به آرزوم برسم و پزشکی قبول بشم. من شیمی رو با استاد ۷۸٫۶ درصد زدم و پزشکی کاشان قبول شدم. بقیه درس هام هم زیست شناسی ۷۵٫۴ درصد فیزیک ۶۶٫۴ درصد ریاضی ۵۳٫۵ درصد ادبیات ۴۹٫۲ درصد عربی ۶۱٫۹ درصد زبان انگلیسی ۶۴٫۴ درصد زمین شناسی ۷٫۳ درصد

 137. سارا اخوان

  استاد نباتی بسیار منظم، و بااخلاق هستند. در امر تدریس کاملا حرفه ای، باسواد و مسلط هستند. زمان بندی و برنامه ریزی دقیقی برای مباحث درسی و آزمون ها دارند. دخترم از ابتدای سال تحصیلی با ایشون کلاس شیمی دهم دارن از زحماتشون متشکریم.

 138. نادیا منتظری

  سلام من شیمی رو با استاد نباتی زیست با دکتر آرامفر فیزیک استاد مسعودی و ریاضی دکتر حیدری خوندم و داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شدم
  زیست شناسی ۸۲٫۱ درصد
  شیمی ۸۵٫۷ درصد
  فیزیک ۶۵٫۳ درصد
  ریاضی ۸۶٫۲ درصد
  ادبیات ۵۸٫۵ درصد
  عربی ۷۸٫۸ درصد
  زبان انگلیسی ۸۹٫۱ درصد
  دین و زندگی ۸۸٫۹
  زمین شناسی ۱۰٫۷
  با تشکر از همه استادان عزیزم در تمام سال های تحصیلیم مخصوصا این ۴ استاد بزرگوار که خیلی برایم زحمت کشیدند.

 139. استاد کتاب جمع بندی شیمی کنکور خیلی سبز خوبه بخونم واسه کنکور؟؟

  • Iranian Chemist

   سلام یارگل عزیز
   عزیزم کتاب خیلی سبز کتاب خوبیه برای مرور و آشنایی با کلیات مباحث کنکور ولی برای مسلط شدن روی مباحث کتاب خوبی نیست. چون سعی کرده به صورت مختصر و مفید همه مطالب شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم رو یه جا جمع کنه و صرفا برای دوران جمع بندی طراحی شده که باز به نظرم کافی نیست. بهتر است از کتاب هایی استفاده کنید که مباحث را باز کرده و سوالات و تست های آموزشی زیاد و نکات کاملشو داشته باشه. پیشنهادم اینه که از روی جزوات کنکوری بخوانید چون خیلی از نکات کنکوری و تستی و مباحث تحلیلی در این کتاب ها آورده نمی شود و این کتاب ها صرفا جهت آموزش مباحث کتاب ها هست نه برای ترکیب مباحث با یکدیگر. سوالات در کنکور هم به صورت جداگانه نمی آید و به صورت ترکیبی از مباحث فصول مختلف میاد. لذا در انتخاب منبع کنکورت دقت لازم رو داشته باش.
   موفق باشی عزیزم

 140. مادر نیلوفر

  سلام بر استاد عزیز
  استاد عزیز دخترم در دروس شیمی و فیزیک و ریاضی مشکل دارد و می گوید در کلاس ها هیچ چیزی نمی فهمد و امسال هم به خاطر آنلاین بودن کلاس ها معلم های مدرسشون هم نتوانستند آنطور که باید و شاید با بچه ها کار کنند. استاد مانده ایم که الان آیا فقط به امتحانات فکر کند و از تابستان دوباره کلاس کنکوری برای دخترمان بگیریم یا از الان هم زمان برای کنکور شروع کند. استاد دخترم دهم است و در یکی از مدارس غیرانتفاعی منطقه ۱ (با عرض پوزش نمی توانم اسم مدرسه را بگویم) درس می خواند. ممنون می شوم شما استاد بزرگوار ما را راهنمایی بفرمایید. متشکرم

  • Iranian Chemist

   سلام بله متاسفانه امسال به طور میانگین سطح آموزش و یادگیری بچه ها به خاطر آنلاین بودن تدریس و همچنین امتحانات پایین اومده و تنها مشکل دخترخانم شما نیست.
   خیلی خوب است که از سال دهم به این مهم می پردازید و حل مشکلات را نمی گذارید برای سال آخر.
   اما با توجه به زمان کمی که تا امتحانات نیمسال دوم مانده بهتر است که چه با مدرس و چه بی مدرس، همه دروس را خوب خوانده و برای امتحانات آماده شوند و بعد از پایان امتحانات، از تابستان شروع به آموزش اصولی و تحلیلی دروس تخصصی بکنند و نگذارند که دروس سال های یازدهم و دوازدهم روی آن ها تلنبار شوند و در سال کنکور با کوهی از مطالب یاد نگرفته روبرو شود.
   با آرزوی موفقیت برای دخترخانم شما
   شاد باشید

 141. دنیز حبیبی

  من امسال رشته پزشکی دانشگاه تبریز قبول شدم
  شیمی: ۸۱٫۲ درصد
  زیست شناسی: ۸۴٫۵ درصد
  فیزیک: ۵۸٫۵ درصد
  ریاضی : ۶۳٫۴ درصد
  ادبیات: ۷۰٫۲ درصد
  عربی: ۸۹٫۴ درصد
  زبان: ۷۸٫۹ درصد
  معارف: ۹۲٫۳ درصد
  زمین شناسی: ۶٫۷ درصد
  وظیفه خودم میدونم از استادان عزیزم مخصوصا آقای دکتر نباتی تشکر کنم
  انشالا که وضعیت درصدهای من بتونه به بچه ها و والدین کمکی کنه تا خوب برنامه ریزی کنند

 142. فرشته لطیفیان

  آقای نباتی معلم خیلی خوش اخلاق و باحوصله ای هستند که در ایام عید نوروز با جلسات هر روزه سخت ترین مباحث شیمی دهم را با روش و مثال های مختلف به من یاد دادند و قرار شد که از تابستان کلاس های کنکوری ام را با ایشان شروع کنیم. خیلی از استاد راضی هستم

 143. با سلام و احترام
  استاد گرامی من پشت کنکوری هستم چه کتاب هایی برای شروع خوب است و آیا کلاسهای آنلاین هم دارید چون من تهرانی نیستم. در شهر ما برای دروس تخصصی استاد خوبی نیست پارسال نتیجه نگرفتم البته رتبه آوردم ولی برای پزشکی قبول نشدم امسال هم مشکلات پیش آمد و نتوانستم برای کنکور آماده شوم و می خواهم برای کنکور ۱۴۰۱ برنامه بریزم. اگر من را راهنمایی کنید ممنون می شوم.

  • Iranian Chemist

   سلام گلشن عزیز در مورد کتاب های کمک آموزشی و تستی مقالات کاملی نوشته شده و در بخش کنکوری ها در سایت موجود است. انشالا اگر کلاس آنلاین بخواهیم تشکیل دهیم در تابستان این امر امکان پذیر خواهد بود که در صورت برگزاری حتما نحوه ثبت نام و نوع برگزاری و زمان جلسات اطلاع رسانی خواهد شد.
   انشالا امسال مشکلاتتان حل شود و با مطالعه و برنامه ریزی خوب بتوانید در آزمون کنکور سراسری شرکت کرده و موفق شوید.
   با آرزوی بهترینها برای شما دوست عزیز

 144. ساسان الهیاری

  تدریس حرفه ای و دسته بندی مسایل شیمی و آموزش تحلیل سوالات. توی اخلاق و شخصیت و برخورد هم که حرف ندارن. در کل استاد عالی و درجه یک هستن

 145. سلام خسته نباشید آیا امکان دارد زمان کنکور تجربی امسال هم مانند پارسال عوض شود؟؟؟

  • Iranian Chemist

   سلام عزیزم مشخص نیست. بستگی به شرایط کرونا دارد که ستاد کرونا و مجلس چه تصمیمی بگیرند. با توجه به تجربه پارسال، هر نوع تصمیم گیری در مورد برگزاری یا تعویق آزمون کنکور سراسری در هفته های آخر اعلام می شود. پس لذا به مطالعه درس هایتان مطابق برنامه ریزیتان ادامه دهید.
   موفق باشید

 146. امیرعلی

  به نظر من جزوه های استاد اینقد کامله که اگه کلاس هم نگرفتین مشکلی نی بچه ها. من جزوه ها و تست های استاد رو از دوستم گرفتم اونارو خوندم و تست های مبتکران و کنکور رو هم زدم

 147. مریم واعظی

  سلام استاد گرامی برای ثبت نام سال آینده دخترم پایه دهم تجربی نیاز به راهنمایی شما دارم. با تجربه ای که شما استاد گرانقدر در تربیت دانش آموزان مختلف دارید اگر دبیرستان های غیر انتفاعی منطقه های ۱ و ۲ را بخواهیم مقایسه کنیم کدام مدرسه را از لحاظ کیفیت تدریس دبیران و برنامه ریزی مدرسه و آماده سازی برای کنکور پیشنهاد میکنید؟؟

  • Iranian Chemist

   درود بر شما خانم واعظی عزیز
   واقعیت این است که ملاک ها برای انتخاب یک مدرسه خوب فرق می کند. البته لیست مدارس پربازده و دارای امکانات قابل قبول در مناطق مختلف شهر تهران را قبلا به صورت جداگانه هم برای دختران و هم برای پسران تهیه کردیم و مقالات آن در سایت موجود است. می توانید بر اساس نوع منطقه ای که مد نظرتان است لیست مدارس خوب را ببینید. اما اینکه حتما بگوییم کدام مدرسه!!! پیشنهادم این است که از اولیای دانش آموزانی که در سال های قبل در آن مدارس درس خوانده اند بپرسید بالطبع آنها اطلاعات جامع تری دارند.
   اما فرمودید که از لحاظ برنامه ریزی کنکور! باید بگویم که هر مدرسه ای ادعا کرد که برای کنکور برنامه مدونی دارد، حرف ناصحیحی می گوید چون سیستم کنکور با سیستم مدرسه متفاوت است. اگر سیستمشان یکی بود آن وقت بایستی تمامی این مدارسی که چنین ادعاهایی را دارند، دانش آموزانشان بدون رفتن به کلاس های کنکوری یا کلاس های خصوصی بالاترین و بهترین نتیجه را می گرفتند!!! در حالی که این چنین نیست!! و تمامی دانش آموزانی که در کنکور درصد بالایی زده اند بدون شک در کلاس های خصوصی و کنکوری شرکت کرده اند (البته کاری با اشتثناها ندارم). دلیل آن هم واضح است چون در مدارس کتاب های درسی به صورت پایه های جدا و صرفا فقط مباحث کتاب آموزش داده می شود ولی در حالی که در کنکور، مباحث هر کدام از درس ها در هر سه پایه دهم و یازدهم و دوازدهم با هم ترکیب شده و سوالات به صورت نکته دار طرح می شود.
   در کل، موقع انتخاب مدرسه به اغراق ها توجه نکنید و صرفا بر اساس تحقیقی که انجام می دهید ملاکتان را بر روی امکانات آموزشی و اخلاق و برخورد دبیران و مدرک تحصیلی و میزان محبوبیت آن ها در بین دانش آموزان فارغ التحصیل شده بگذارید.
   با آرزوی موفقیت برای فرزند عزیز شما
   شاد باشید

 148. مرتضی حلیمی

  خیلی ارادت دارم استاد. ممنون هستم ازتون که گذشته از اینکه درس شیمی رو باهام کار کردین راه و روش فکر کردن و درست زندگی کردن رو هم بهم آموختین. من با استاد شیمی رو ۹۱ درصد زدم و الان هم دندان پزشکی میخونم. استاد نمونه یک انسان عالم و بااخلاق و فداکار هست.

 149. وایییییی استاد خیلی دلمممممممم براتون تنگ شدههههههه
  روزایی که بهم گیر میدادید خیلی ازتون عصبانی میشدم اما الان دلم میخواد دقیقا همون روزا تکرار شهههه??
  استاد به جان خودم شما اولین معلمی هستید که انقدر ازش راضیمو دوسش دارم???????

 150. شقایق سنقری

  سلام خواستم بابت زحماتتون تشکر کنم واقعا فوق العاده هستيد. در کنار تدریس بي نظير در کلاس اینکه به همه ما به یک اندازه توجه می کنید تشکر میکنم❤
  اميدوارم بتونيم زحماتتون رو جبران کنيم آقاي نباتی عزيز❤

 151. ریحانه غفوری

  سلام خسته نباشید و وقت بخیر
  در حال جستجو در اینترنت برای دیدن نظرات اولیا و دانش آموزان در مورد مدارس دوره دوم بودم که با شما استاد بزرگوار آشنا شدم و در سایت های مختلف دیدم که دانش آموزان زیادی از شما تعریف کرده اند. استاد عزیز دخترم در حال تمام کردن پایه نهم است و برای چند مدرسه خوب هم برای پایه دهم پیش ثبت نام کرده ایم که انشالا ببینیم در کدام یک پذیریش خواهد شد.
  از اینکه دیدم دانش آموزانتان از شما راضی هستند و همچنین دانش آموزان زیادی با شما موفق شده اند خوشحالیم چند برابر شد که با شما آشنا شدم. استاد عزیز من خیلی دلم می خواهد که دخترم در آینده پزشک بشود ولی نمی دانیم که دقیقا مسیر قبولی در کنکور چگونه است. خیلی از شما ممنون خواهم شد که دختر من را نیز مانند دانش آموزانتان بدانید و راهنماییمان بکنید. پیشاپیش سپاس از لطف شما

  • Iranian Chemist

   درود بر شما خانم غفوری عزیز
   خیلی خوب است که از الان به فکر آینده تحصیلی و کاری فرزندتان هستید. اولا اینکه سعی کنید حتما در یک مدرسه خوب با امکانات آموزشی قابل قبول و کادر آموزشی خوب ثبت نام کنید. ثانیا بهتر است که از الان روی دروس تخصصی (شیمی و زیست شناسی و ریاضی و فیزیک) سرمایه گذاری کنید و با یک برنامه ریزی خیلی خوب پیش بروید و اصلا این ۴ درس را نگذارید برای سال کنکور. چون جمع کردن دروس تخصصی برای کنکور خیلی سخت است. حتما این ۴ درس را با اساتید مجرب بردارید و حداقل از همین تابستان با ۲ درس شروع کنید. سعی کنید در کنار آموزش و یادگیری کتابهای درسی در مدرسه، مباحث را به صورت کنکوری هم یاد بگیرد و تست های آموزشی را کار کند. در کنار کلاس و مطالعه کنکوری و تست زنی حتما نکات را هم یادداشت برداری کند که این دفتر نکات شدیدا در دوره جمع بندی کنکور به دردش خواهد خورد.
   به امید موفقیت فرزند عزیز شما و برآورده شدن آرزویتان
   شاد باشید

 152. فاطمه احمدی

  استاد نباتی جان شما بهترین و عشقترین و بامعرفتترررینین. یادش بخیر کلاسهامون…
  ممنون بخاطر اونهمه انرژی و وقتی که برای ما گذاشتین
  امیدوارم همیشه سلامت باشین و خدا نگهدارتون باشه همه جا

 153. امیر سالاروند

  سلام دانشجوی ترم ۶ دندان پزشکی هستم از سال دهم با استاد کلاس گرفتم و در حقیقت من شیمی را کلا از استاد نباتی یاد گرفتم در کنکور هم شیمی را حدودا ۹۲ درصد زدم. به نظرم بهترین استاد شیمی ایران هستند خیلی باسواد و جدی و پیگیر. البته شرط موفقیت با استاد اینه که جزوه ها رو چندین بار بخونین و تست هایی که می دهند را خوب کار کنید و نکته هاش را یادداشت کنید. توی جلسه کنکور وقتی سوالات شیمی را دیدم فکر کردم که طراح سوالات خود استاد هستش. البته جا داره از استادان دیگه ام استاد مسعودی و استاد آرام فر هم تشکر کنم که برای درس های فیزیک و زیست هم کلاس های آن ها شرکت کرده بودم.

 154. با سلام خدمت استاد نباتی زحمتکش
  امروز کلاس به طرز بسیار فوق العاده ای برگزار شد و همه مادرها از تدریستان به بچه ها راضی بودند و همه بچه ها مخصوصا دخترم خیلی خوشحال بودند
  استاد اینجا پیام گذاشتم که اولیای دیگر نیز ببینند و در انتخاب استاد برای بچه هایشان دقت کنند
  استاد عزیز به خاطر انرژی زیاد در کلاس بسیاررررر ممنون

 155. زهرا صالحی

  سلام خدمت استاد بزرگوار من خیلی خوشحالم که پارسال کلاس شما بودم و مرا راهنمایی میکردین. صحبت های شما و دلگرمیاتون مسیر زندگی منو عوض کرد. به داشتن یه همچین استاد باسواد و دلسوزی افتخار میکنم. بابت تمام زحمتتاتون ازتون ممنونم

 156. صبا بغدادی

  عشق ترین استاد دنیا ?

 157. سلام استاد عزیزم از کمکایی که بهم کردین و زحمتایی که برام کشیدین تشکر میکنم. بالاخره بعد دو سال پشت کنکور موندن امسال تونستم که به هدفم برسم و رشته داروسازی قبول بشم. شیمی رو سال اول ۱۸ درصد سال دوم ۵۱ درصد زده بودم امسال ۸۷ درصد زدم. زیست و فیزیک و ریاضی رو هم ۸۴ درصد، ۷۹ درصد و ۶۸ درصد زدم.

 158. سلام و خسته نباشید استاد بزرگوار. ما بیرجند هستیم دخترمان سال دیگر کنکور دارد لطفا ما را راهنمایی بفرمایید که چه کتاب هایی برای درس شیمی خوب هستند که تهیه کنیم با تشکر

  • Iranian Chemist

   درود بر شما خانم/آقای جوادی عزیز
   کتاب های زیادی در بازار موجود هستند که بسته به سطح دختر خانم شما باید انتخاب بشوند. ولی در کل کتاب های خیلی سبز و مبتکران برای درس شیمی کتاب های خوبی هستند ولی کافی نیستند. حتما بایستی تست های کنکورهای سال های قبل خوب زده بشه و تحلیل شوند. کتاب درسی هم خوب خوانده شوند. در صورت امکان حتما یک جزوه خوب کنکوری هم در کنار این کتاب ها و تست ها مطالعه شود.
   به امید موفقیت دخترختنم شما

 159. کلاسای استاد یکی از کلاساییه که حتی خستگی اصلا وجود نداشت و همیشه پر انرژی بود اصلا دلم نمیخواست این روزا تموم شه
  هیچوقت خاطرات و ساعاتی که سر کلاستون رقم خورد رو فراموش نمیکنم بی شک کلمات نمیتونن زحمات شمارو جبران کنن استاد ولی بی اندازه بازم ازتون ممنونم
  و همچنین یه عذرخواهی واسه شیطونیای سر کلاس و اذیت کردنامون…

 160. سلام تورو خدا کمکم کنید موندم تو دوراهی خیلی سخت من باید حتما سال بعد پزشکی قبول شم چون سال پیش شکست خوردم امسال هم باز مسیرو اشتباهی رفتم و فرصت از دستم رفت. دوست ندارم سال دیگه ام اون طوری بشه بچه درس خونیم ولی موندم که چیکار کنم؟

  • Iranian Chemist

   درود پری عزیز
   انشالا که سال دیگه کنکور قبول میشی و به آرزو و هدفت می رسی. خب برنامه درسی و نحوه مطالعه شما رو نداریم که بخواهیم نظر دقیقی بدهیم که چه کاری انجام دهی. ولی خب بهترین کار این هست که این دو سالت رو آنالیز کنی ببینی که چه کارهایی باعث عدم موفقیتت شده تا دیگه از انجام اون کارها پرهیز کنی. حالا چون تو برای سال بعد هدفت هست که کنکور بدی برای همین زمان به اندازه کافی داری. بهتر است یا کلاس های خوبی برای دروس تخصصی ترتیب بدهی و یا اینکه جزوه های کنکوری خوب و کامل و همین طور کتاب های تستی و آموزشی خوبی تهیه کنی و در کنار آن ها آزمون های آزمایشی ایده آلی رو شرکت کنی.
   انشالا که با یک برنامه ریزی خوب امسال موفق بشی عزیزم.

 161. mahsa ghalimi

  سلام خیلی ویژه خدمت بهترین استاد شیمی. من از اول تابستون با استاد کلاس داشتم. باید بگم که استاد خیییلی خوبین و علاوه بر درس دادن به ما یاد دادن چجوری جلو موانع سر راهمون وایستیم و بهشون بفهمونیم که ما باید به آرزو هامون برسیم. استاد خیلی مهربون هستن امیدوارم همیشه همین طوری باشن و هر روز سرحال تر و خوش حال تر از روز قبل باشن.

 162. با سلام خدمت استاد نباتی عزیز
  تا ۳ هفته قبل فقط تعریف شما را شنیده بودیم ولی در این چند جلسه میزان تسلطتان به مباحث درسی و روش زیبای تدریستان به ما خانواده ها نشان داد که شانس آورده ایم با حضرتعالی آشنا شدیم. واقعا تاثیرگذاریتان روی بچه ها مثال زدنی است. امیدوارم همه شاگرداتون از جمله بچه های ما هم در کنکور باعث افتخارتون بشوند. ممنون از زحمات زیادی که میکشید جدا از اینکه بهترین استاد هستید انسان بسیار شریفی هستید. سایتون بر سر ما خانواده ها مستدام.

 163. هامون جعفری

  من پارسال با استاد نباتی (شیمی) استاد میوه چی (زیست) استاد حیدری (ریاضی) استاد یحیوی (فیزیک) رو کلاس برداشته بودم که از هر ۴ استاد عزیز بسیار راضی بودم و با اینکه سوالات کنکور نسبت به سالهای قبل سخت بود ولی تونستم کنکور رو خوب بدم و امسال هم دانشجوی پزشکی شهید بهشتی تهران هستم امیدوارم همه این اساتید موفق باشن

 164. سلام آقای دکتر هیچ وقت محبتاتون فراموشم نمیشه و اگرچه زحمتایی که برامون کشیدین قابل جبران نیست ولی امیدوارم روزی بتونم گوشه ای از زحمتاتونو جبران کنم. شما بهترین معلم زندگی من هستین. باعث شدین که به تنها آرزوی زندگیم برسم و الان رشته مورد علاقمو بخونم.
  انشالا همیشه سلامت باشین و سایه تون بالا سر ما شاگرداتون باشه

 165. پوریا نامی

  وقتی سر کلاسای دکتر نباتی میشینی تازه میبینی تا حالا هرچی به اسم شیمی بهت گفتن داستان بوده

 166. الهام فرخی

  سلام استاد نباتی تدریستون واقعا عالی و بی نظیر و محشره. من واقعا عاشق شیمی شدم وقتی تست میزنم جوابا درست میشه خیلی حالم خوب میشه و اعتماد به نفسم میره بالا. فداتون بشم استاد. واقعا از صمیم قلب ازتون ممنونم.
  قطعا یکی از الگو های زندگی من شما هستید.
  استاد واقعا بهترین مدرس شیمی هستید، من قبل کلاسای شما اشتباه کردم دی وی دیای یه استاد دیگه رو نگاه میکردم اما سردرگم میشدم. الان به هرکی میگم که مسائل استوکیومتری و موازنه ها رو زیر ۲۰ ثانیه حل میکنم باورشون نمیشه.
  مطمئنم که ادامه کلاسامونم فوق العاده خواهد بود و سال دیگه بهترین نتیجه رو خواهم گرفت.
  الان که همه تستاتونو درست زدم اینقد خوشحال شدم که گفتم بیام اینجا کامنت بذارم که همه بدونن چه استاد گلی دارم من. قربونتون برم استاد مهربانم

 167. سلام ببخشید من شیمیم خیلی افتضاحه و چند روز دیگه دارم سال دهم رو تموم میکنم. امروزم امتحان شیمی داشتم که گند زدم. آخه واقعا معلم مدرسمون خیلی بد تدریس کرد و فقط ویس میفرستاد تو کلاس های آنلاین. تازشم خیلی وقتا از دوران دانشجوییش خاطره تعریف میکرد. میخوام بگم که من هیچی از شیمی بلد نیستم
  کتاب تست خیلی سبز رو هم گرفتم درس نامه رو خوندم یه کمی متوجه میشم خود درس رو ولی اصلا نمیتونم تست بزنم و حل کنم. تورو خدا کمکم کنین و راهنماییم کنین بگین که چیکار کنم؟؟ آخه نمیخوام درسام همینجوری رو هم جمع بشن. میخوام قبل یازدهم هرجور شده شیمی دهم رو تو تابستون کامل یاد بگیرم. ممنونم

  • Iranian Chemist

   سلام دوست عزیزم در یادگیری شیمی دوتا نکته خیلی مهمه. اول اینکه شیمی مثل ریاضی و فیزیک درس فرمولی محض نیست و مثل زیست شناسی حفظی نیست. به همین خاطر شیمی را نمی توان مثل ریاضی و فیزیک و زیست شناسی یاد گرفت. شیمی تحلیلیه و برای همین حتما باید کسی باشه که روش تحلیل مباحث شیمی و همین طور فرمول ها و تکنیک های کنکوری رو بهتون یاد بده. برای همین یا از کلاسهای خصوصی یا گروهی و یا کلاس های آنلاین استفاده کن یا حداقل فیلمهای آموزشی خوب تهیه کن و یا یک جزوه کنکوری خوب پیدا کن و بخون. چون صرفا از روی درسنامه ها و کتاب های کار نمیتونی یاد بگیری. این کتاب ها اسمشون روشونه: کتاب های کمک آموزشی. یعنی اینکه شما مطلب رو یاد گرفتید و حالا این کتاب ها میخوان تثبیتش کنند.
   اما نکته دوم بحث تست زنیه. همچنان که عرض کردم شیمی علم تحلیله، برای همین نباید انتظار داشته باشید که با یک بار مطالعه از همون روز اول بتوانید خوب تست بزنید. مهارت تست زنی در طول زمان به دست می آید. خیلی از دانش آموزان ما بوده اند که در روزهای اول حتی درصد منفی می زدند. ولی وقتی خوب تکنیک های تست زنی رو یاد گرفتند و هم اینکه هر روز تست زدند و نکات رو یادداشت کردند، آرام آرام این قدرت تست زنی در آن ها تقویت شد و به طوری که در کنکور بالای ۸۰ درصد هم زدند. به همین خاطر نباید با چند جلسه تست زنی و عدم نتیجه گیری دلسرد بشوید. پس با قدرت ادامه دهید…
   موفق باشید دوست من. با آرزوی قبولی در کنکور سراسری

 168. ملیکا علائیان

  من پارسال با دکتر نباتی خصوصی شیمی داشتم حدود ۸۱ درصد زدم با اینکه شیمی پارسال خیلی سخت بود واقعا استاد نباتی هم از لحاظ اخلاقی نمونه است و هم تدریس خیلی عالی دارند. اصلا نمیتونین سبک تدریس عالی استاد نباتی و میزان سواد و قدرت فن بیانش رو با هیییچ کسی دیگه ای مقایسه کنین. با تدریس ایشون بی شک عاشققق شیمی میشین. به نظر من بهترین استاد شیمی ایران هستند ایشون. تشکر میکنم از زحماتشون

 169. آیدا غزنوی

  دکتر نباتی استادی باسواد و فعال هستند و کاربلد. واقعا خیال منو از فهم و حل سوالات شیمی راحت کردند. می توانم بگویم در حال حاضر باسوادترین مدرس شیمی کنکور تهران هستند. به مباحث کاملا تسلط دارند و مخصوصا نکته ها و تکنیک هایی که برای هر مبحث میگن فوق العاده است

 170. استاد باسواد و خوش اخلاق و منظم که به جز شیمی به من یاد داد که چظور با انگیزه و تلاش بالا می توانم به همه چیز برسم. موفقیتم را بعد از خدا مدیون استاد نباتی هستم. به همه توصیه می کنم که شیمی را با استاد یاد بگیرند. آرامشی را که پارسال سر جلسه کنکور داشتم هیچ وقت فراموش نمی کنم. بعد از کنکور همه از درس شیمی می نالیدند اما من خیلی راحت به سوالات جواب داده بودم. استاد نباتی بهترین و دلسوزترین استاد شیمی کنکور تهران هستند که هیچ وقت نه شیمی را فراموش خواهم کرد و نه نصیحت ها و توصیه های دلسوزانه استاد را. امیدوارم استاد هر روز بیش از پیش بدرخشند و حمایت های علمی و انگیزشی شان همیشه شامل حال ما دانش آموزانش باشد.

 171. غزاله برزومند

  سلام استاد عزیز و گرانقدر
  پسرم امسال در حال تمام کردن پایه هشتم است و سال دیگر نهم خواهد خواند. پسرم علاقه زیادی به مباحث شیمی درس علومش دارد و بنا به گفته های معلم علوم مدرسه مان المپیاد شیمی مزیت های زیادی مثل معافیت از سربازی و همین طور قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های تهران بدون کنکور می باشد. به همین خاطر می خواهیم که روی شیمی المپیاد سرمایه گذاری کنیم. ولی متاسفانه چون ما شهرستانیم و نمی توانیم از وجود ارزشمند شما استفاده کنیم. از طرفی متاسفانه در شهر ما امکانات آموزشی و معلم خوب برای کنکور و المپیاد نیز وجود ندارد. می خواستم از شما خواهش کنم که ما را راهنمایی بفرمایید که چه کار کنیم. متشکرم استاد

  • Iranian Chemist

   درود بر شما خانوم برزومند عزیز. خیلی خوبه که به المپیاد شیمی فکر میکنین. بله قبولی در المپیاد شیمی مزایای زیادی داره که در صورت محقق شدنش، پسرتون میتونن خیلی از مسیر موفقیت رو راحت تر پیش برن. بهترین منبع کتاب شیمی عمومی هست که چندین کتاب برای این درس در بازار هست که معروفترینشون شیمی عمومی چارلز مورتیمر هست که البته خود من کتاب شیمی عمومی زومدال رو بیشتر می پسندم. چون متن کتابش نسبت به چارلز موتیمر روانتره. به تازگی شیمی عمومی زومدال توسط دانشگاه شیراز ترجمه شده و توی بازار هم هست. منبع دوم که در المپیاد شیمی خیلی سوال طرح میشه درس شیمی آلی هست (البته نه همه مباحث بلکه کلیات شیمی آلی) بهترین منبعی هم که کلیات شیمی آلی رو بتونه برسونه کتاب شیمی آلی جامع مک موری هست که دکتر عیسی یاوری ترجمه کرده اند.
   ولی در کل مباحث خیلی سخت هستند و بعید میدونم که آقاپسرتون خودش بتونه درک کنه و بفهمه. و باید حتما یک مدرس باشه که آموزش بده. و چون فرمودید معلم خوب و امکانات توی شهرتون نیست پیشنهاد میکنم که اصلا سراغ معلم های مدارس نروید چون مباحث شیمی المپیاد مثل مباحث شیمی کنکور نیست و غالب مطالب، مطالب دانشگاهی هستند بنابراین به دنبال مدرس دانشگاه باشید و یا حداقل از کتاب های کمک آموزشی در این خوزه استفاده کنید. یا اگر در نزدیکی محل زندگیتان دانشگاهی باشد بهتره که بروید و با استادای شیمیشون صحبت کنید که آقاپسرتون بروند تو کلاساشون حاضر باشند. و اگر دانشگاهی هم نبود بهتر هست با دانشجویان رشته شیمی صحبت کنید تا آن ها آموزش بدهند.
   به هر حال آرزوی موفقیت برای شما و پسر گلتون دارم

 172. فاطمه رضایی

  واقعا تکنیک ها و فرمول های کنکوری شیمی استاد نباتی عالیه به نظرم در حال حاضر بهترین معلم شیمی کنکور تهران هستند. پیشنهاد می کنم کسایی که موفق نمیشن با استاد کلاس بگیرند جزوه هاشو گیر بیارن و حداقل تست های تالیفی استاد رو از بچه های سال های قبل بگیرند و کار کنند چون دقیقا یادمه دو سال پیش که ما کنکور دادیم سوالات دقیقا شبیه سوالات استاد بودند حتی یادمه یکی از سوالات که از استوکیومتری اکسیژن و نوترون بود (دقیقا خود سوال یادم نیس) عینا از سوالات استاد بود و واسه همین ما فکر میکردیم که استاد نباتی طراح سوالات بوده ولی بعدا که پرسیدیم خودشون گفتن نه!! ولی واقعا تعجب کردیم که سوال عینا اومده بود و فقط عدداش تغییر کرده بود. به هر حال الان که دوباره با استاد برای درس شیمی آلی ۲ ترم چهارمون کلاس دارم و همچنان دارم از علم استاد استفاده می کنم. امیدوارم که استاد نباتی همچنان موفق باشند و بتونن بچه های زیادی رو کمک کنند

 173. من از سال دهم تا یه ماه پیش با استاد نباتی میخوندم و الانم آماده آماده ام واسه کنکور. با اینکه استاد درس دادنشون خیلی عالیه و خیلی هم خوش اخلاقن ولی یکمی سختگیرن و خیلی از آدم کار میکشن اینکه هر روز باید جزوشو بخونی و تست بزنی. شیمیشون فوق العاده عالیه استاد نباتی و من خیلییی قبولش دارم. اگه سال دیگه کنکوری توصیه میکنم با استاد نباتی بخونی مفهومی و عمیق یاد بگیری و همین که تستای مبتکران و خیلی سبز هم به جز تستای تالیفی خود استاد کار کنی

 174. مهسا میرزایی

  واقعا استاد نباتی بینظیر هستند. من باهاشون پارسال کلاس خصوصی داشتم واقعا روش تدریسشون عالیه. شک نکنین آقای نباتی بهترین دبیر شیمی ایران هستند. من هیچی شیمی حالیم نبود و منو از صفر به ۷۸ درصد رسوند. مخصوصا جزوشون فوق العاده است برای جمع بندی واقعا شاهکاره

 175. هادی حسن پور

  تو سال کنکور من فقط دو نفر بودن باعث موفقیت من شدن یکی استاد عمارلو برای زیست شناسی هست که بینظیرن و اون یکی استاد هم استاد نباتی بودن که خدایی شیمی رو خیلی عالی تدریس میکنن ایشالله هر جا هستن موفق باشن

 176. استاد فوق العاده هستن علاوه بر شیمی در هر زمینه ای. نمی دونید چه مشکلاتی از من حل شدن. من زندگیمو مدیون استاد نباتی هستم. یه استاد شریف و انسان به معنی واقعی. باید استاد رو بشناسین تا بدونین چی میگم. عااااشقش میشین. خیلی متشکرم استاد.

 177. استاد نباتی خیلی عااالی هستن. من دانش آموزش بودم شیمی رو خیلی تحلیلی و مفهومی و قشنگ تدریس میکنن کافیه جزوشو خوب بخونی و تستاشو خوب بزنی و تحلیل کنی دیگه هیچوقت شیمی یادت نمیره. از اون استادایی که کلی فرمول بدردنخور میگن نیست فقط روشا و فرمولایی که مطمئنی سرجلسه بدردت میخوره رو میگه. من عاااااشقشم خیلی مهربون و دوسداشتنی هستن. آرزو میکنم همیشه شاد و موفق باشن

 178. خانزاده

  سلام و عرض ادب خدمت استاد نباتی بزرگوار
  از زحمات خالصانه شما در این دو سال که برای گروه ما متحمل شدید نهایت قدردانی را دارم. به امید خدا بچه های ما با قبولی در کنکور خواهند توانست که گوشه ای از زحمات شما استاد عزیز را جبران کنند.
  به این وسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی در زمینه پیشرفت و شکوفایی فرزندم تقدیم می دارم.
  از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت، تداوم حضور و تاثیر شما استاد بزرگوار را در عرصه علم و تربیت فرزندان ایران مسئلت دارم.

 179. سلام استاد مهربان ما خسته نباشید. استاد میدونم سرتون شلوغه ولی میشه خواهش کنم جواب تشریحی سوالات شیمی آزمون تیزهوشان ورودی نهم به دهم را در سایت قرار بدهید. ممنون

  • Iranian Chemist

   سلام محمدجان دیشب بهت گفتم که سوالات شیمی رو درست جواب دادی آفرین.
   همون دیشب جواب تشریحی و تحلیل دقیق سوالات شیمی آزمون تیزهوشان ۱۴۰۰ رو تو قسمت شیمی دبیرستان دوره اول سایت قرار دادم.
   موفق باشی عزیزم.

 180. سلام به استاد تکرارنشدنی شیمی آقای دکتر نباتی. من رشته ام تجربی بود و کنکوری ۹۷ و دانشجوی پزشکی هستم الان. به نظر من برای قبولی در کنکور اول از همه تلاش خود شخصه اما استادای من اینا بودن و عالی بودن شیمی استاد نباتی ادبیات استاد مهران شرفی ریاضی استاد حیدری عربی استاد علیزاده زیست استاد امین امین الرعایا فیزیک استاد شهریاری دینی استاد سید هادی سرکشیک زاده زبان خودم خوب بودم از بچگی چون کلاس زبان میرفتم واسه همین کلاس زبان نگرفته بودم. من از همه استادام راضی بودم خیلی پرس وجو کرده بودم و با وسواس استادارو انتخاب کرده بودم

 181. ساره محمودزاده

  سلام استاد بی نظیرید شما. اینقد زیبا و با انرژی تدریس کردید امروز که اصلا متوجه آنلاین بودن کلاسمون نبودم انگار کلاسمون حضوری بود خیلی خوشحالم که با شما تونستم کلاس بگیرم از زحماتتان سپاسگزارم استاد

 182. صفورا آقاجانزاده

  با درود فراوان خدمت شما استاد بزرگوار
  دبیر فیزیک دخترم شما را به بنده معرفی کردند. غرض از مزاحمت، دخترم امسال پایه هشتم دوره اول متوسطه را با معدل ۲۰ به اتمام رساند و از آنجا که می خواهیم در المپیاد شیمی شرکت کند و هدف اصلیمان هم بیشتر قبولی در المپیاد شیمی است تا کنکور. به همین خاطر استاد فیزیکمان شما را معرفی کردند تا ما را راهنمایی بقرمایید که از الان باید برای المپیاد شیمی شروع کنیم یا بگذاریم برای سال بعد. ممنون میشویم که ما را راهنمایی بفرمایید و بر اساس تجربه فراوانی که دارید هرجور دستور بفرمایید ما آنطور عمل می کنیم.
  با تشکر از شما

  • Iranian Chemist

   درود بر شما سرکارخانم
   اگر هدف اصلی شما قبولی حتمی در المپیاد شیمی است، واقعیتش اینه که همین الان هم دیر کردید و خیلی زمان از دست داده اید چون مطالب و مباحث شیمی المپیاد خیلی زیاده و علاوه بر کتاب های درسی شیمی دهم و شیمی یازدهم و شیمی دوازدهم بایستی کتاب های شیمی عمومی و مقدمات شیمی آلی دانشگاه نیز آموزش ببینند فرزند شما. شما می بایست از همون پایه هفتم و یا نهایتا بعد از اتمام پایه هفتم و ورود به پایه هشتم شروع می کردید.
   به هر حال توصیه می شود که زمان را بیش از این از دست ندهید و با یک برنامه ریزی خوب وارد دوران آماده سازی المپیاد شیمی بشوید.
   شاد باشید و با آرزوی موفقیت برای فرزند عزیزتان

 183. مجتبی خلیلی

  استاد نباتی فوق العادست همین و بس. تدریسی پرانرژی و استثنایی همراه با تکنیک های ناب و خاص و کاربردی خودشون و همینطور پیش بینی و حل تست‌های احتمالی کنکور و بیان مطالبی که در هیچ کجا یافت نمیشن. آقای نباتی واقعاً توی درس شیمی عالی هستن و اونقدر خوب همه چیزو میگن که به صورت مفهومی شیمی رو یاد میگیرین و اگه به حرفاشون گوش بدین و خوب جزواتشون رو بخونید، این درس رو صد در صد میزنید. بدون شک بهترین دبیر شیمی کنکور تهران هستند.

 184. سلام ببخشین استاد کلاساتون فقط برای دانش آموزان تهرانیه؟ من ارومیه هستم و حتما میخواستم که با شما کلاس شیمی کنکور بگیرم

  • Iranian Chemist

   سلام معصومه جان برای دانش آموزان در شهرستان ها هم کلاس شیمی کنکور به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود.
   موفق باشی عزیزم

 185. زهرا صفایی

  جناب استاد نباتی سلام خسته نباشید ما برای درس شیمی مقطع دهم دخترمان می خواستیم با شما کلاس گروهی آنلاین برداریم شرایط تشکیل کلاس های مجازی جنابعالی به چه صورتی هست و اینکه با حداکثر چند نفر می توانیم کلاس تشکیل دهیم. البته کلاسمان میخواهیم به صورت کنکوری باشد و مطالب به صورت کنکوری تدریس شود. با تشکر

  • Iranian Chemist

   سلام معمولا در کلاس های گروهی حالت ایده آل که بهترین راندمان رو میده ۴ تا ۵ نفره. بستگی به هماهنگ بودن دانش آموزان و نزدیک بودن سطح یادگیریشون به هم هستش. کلا در کلاس های ما مطالب کنکوری گفته میشه هم روش تحلیل مباحث و سوالات کنکور آموزش داده میشه و هم تکنیک ها و فرمول های کنکوری برای حل سریع مسائل شیمی آموزش داده میشه.
   با آرزوی موفقیت برای دخترخانومتان

 186. با سلام استاد محترم برای دانش آموزی که پایه نهم هست پیشنهاد میکنین برای المپیاد شیمی آماده بشه بهتره یا برای کنکور؟؟

  • Iranian Chemist

   سلام
   مباحث شیمی المپیاد همون مباحث شیمی کنکور رو باضافه سی الی چهل درصد مباحث اضافه رو داره. یعنی دانش آموزی که برای المپیاد شیمی آماده میشه در حقیقت به کلیه مباحث شیمی کنکور نیز تسلط داره. به نظر من بهتره برای المپیاد شیمی آماده بشه اگه قبول شد که چه عالی، ولی اگه خدای نکرده قبول نشد چیزی رو از دست نمیده که! چون تمامی مباحث شیمی کنکور رو هم خونده دیگه.
   با آرزوی موفقیت

 187. سلام استاد ثبت نام کلاس های شیمی آنلاین گروهیتون برای ۱۴۰۱ مشخص نشده؟

  • Iranian Chemist

   سلام وسمه جان کلاس های خصوصی و گروهی تشکیل شده و احتمالا یک کلاس گروهی دیگه هم تشکیل بشه که در صورت تشکیل شدن حتما از طریق سایت و صفحات اینستاگرام و تلگرام اطلاع رسانی خواهد شد.
   موفق باشی عزیزم

 188. سلام استاد نباتی من خیلی خوشحالم با شما آشنا شدم امسال قراره برم دهم و خب باید یجورایی واسه کنکور شروع کنم اما نمی دونم باید چیکار کنم میشه بهم کمک کنید

  • Iranian Chemist

   سلام عزیزم اول یا خودت یا توسط یه مشاور حرفه ای یه برنامه خوب واسه دروس تخصصیت (شیمی و زیست و فیزیک و ریاضی اگه تجربی هستی و اگه هم رشته ات ریاضیه دروس شیمی و ریاضی و فیزیک) بریز و مطابق اون عمل کن. سعی کن از کلاس های کنکوری اساتید کنکوری حرفه ای مستقل (نه وابسته به موسسات یا گروه های خاص) استفاده کنی و از کتاب های تستی استاندارد هم استفاده کن. بقیه دروس چون تخصصی ندارم نظر نمی دهم ولی برای درس شیمی هر روز یک مبحث خاص و مشخص از یک فصل (نه کل فصل بلکه فقط یک مبحث مشخص و کامل) رو با دقت بخون و حداقل ۳۰ تا تست آموزشی و کنکوری بزن. چه درست جواب داده باشی و چه نادرست، مهم نیست، بلکه نکات همه سوالات رو تحلیل کن و تو یه دفترچه ای بنویس که بعدا در دوران تست زنی به دردت خواهند خورد.
   ضمن اینکه چون شیمی تعیین کننده ترین درس برای قبولی در کنکوره، هر روز حداقل ۲ ساعت تایم براش در نظر بگیر.
   موفق باشی عزیزم

 189. سلام استاد شما برای کنکور تجربی ۱۴۰۱ کلاس آنلاین گروهی شیمی برگزار می کنید؟

  • Iranian Chemist

   سلام عزیزم بله کلاسها هم به صورت خصوصی تک نفره و چند نفره و هم گروهی تشکیل میشه هم کلاس های آنلاین داریم هم کلاسهای حضوری. موفق باشید.

 190. یوسفیان

  استاد نباتی چنان مباحث مختلف و مرتبط شیمی رو به هم وصل می‌کنه که فکر نکنم کس دیگری قادر به این کار باشد. کلا من قبل از استاد نباتی نمیتونستم با شیمی ارتباط خوبی برقرار کنم و همیشه لنگ می زدم. من سال ۹۸ نتونستم کنکور قبول بشم و یه سال موندم سال ۹۹ کنکور دادم و دندان پزشکی قبول شدم. در کنکور ۹۸ من درصدم تو شیمی ۴۷ درصد بود، اما با کمک استاد نباتی تونستم پارسال شیمی رو ۸۶ درصد بزنم. استاد نباتی رو میشه در چهار کلمه خلاصه کرد کامل، دقیق، منظم و خوش اخلاق. ایشون واقعا می‌دونستن کنکور چه شکلیه و سوالا چه جوریه. سر جلسه کنکور فکر می کردم استاد خودشون طراح سوالاته. انشالا که همیشه سلامت باشند که به من خیلی خیلی کمک کردند و هیچ وقت فراموششون نخواهم کرد

 191. امیرعباس راهداری

  سلام استاد وقتتون بخیر ببخشید میشه در این یک سال برای المپیاد شیمی آماده شد؟ یک سوال دیگر داشتم اینکه شما از کدام کتاب های کار تدریس می کنید؟

  • Iranian Chemist

   سلام عزیزم. اگرچه سخته تو یه سال جمع کردن شیمی المپیاد ولی خب کار نشد نداره! ولی باید هر روز براش تایم بذاری.
   به جز کتاب های درسی که در حقیقت همون مباحث شیمی کنکور هست و باید گفته بشه و هم کتاب های شیمی عمومی چارلز مورتیمر و کتاب های شیمی عمومی زومدال و هم مبانی شیمی آلی مک موری گفته میشه. در کنار این کتاب ها، سوالات المپیاد شیمی دوره های قبل نیز تحلیل و انالیز میشه.
   موفق باشید.

 192. دوستان سلام امیدوارم حالتون عالی باشه. من از دانش آموزان استاد نباتی هستم و واقعا می تونم بگم استاد بی نظیره بی نظیر!!! الان هم اگر این کامنت رو می نویسم حس کردم اگر نگم بی معرفتی کردم. چون واقعا شیمی کنکور رو طوری آموزش میدن که عاشق شیمی میشی

 193. سلام استاد از استان چهارمحال مزاحم میشم استاد من امسال میخوام یازدهم بخونم رشتمم تجربیه متاسفانه تو دهم دبیر شیمیمون خوب نبود و شیمی رو به صورت مفهومی یاد نگرفتم فقط نمره گرفتم. استاد میخوام برا کنکور بخونم نمیدونم از کجا شروع کنم. استاد کلاسای گروهیتونو چجوری میتونم شرکت کنم میخوام شیمی خوب بفهمم و بتونم خوب تست بزنم

  • Iranian Chemist

   سلام عرفان جان. عزیزم روش های مطالعه دروس کنکور، خلاصه نویسی و حاشیه نویسی و نکته برداری به طور کامل در مقالات مختلف توضیح داده شده و در بخش کنکوری ها در سایت موجود است و می توانید مطالعه کنید.
   در مورد کلاس های خصوصی تک نفره و چند نفره (حضوری و آنلاین) هم در بالا توضیح داده شده و در مورد کلاس های گروهی هم شرایط ثبت نامش در سایت موجود است.
   موفق باشید عزیزم

 194. شبنم سیدی

  سلام استاد ببخشید شما مسئله های استوکیومتری را از روش کسرهای پیش ساخته درس میدهید یا روش کسر تبدیل؟ آخه من این روش ها را از روی دی وی دی های یکی از دبیران یاد گرفتم ولی هنوز نمیتونم به سوالات کنکور جواب بدهم

  • Iranian Chemist

   سلام شبنم جان. از هیچ کدام از این روش ها. چون روش کسر تبدیل که یک روش تشریحی کتاب درسی است و اصلا مناسب کنکور نیست چون هم تحلیل بالایی می خواهد و هم بسیار زمان بر است.
   روش کسرهای پیش ساخته هم کلا برای واکنش های ساده و واکنش های تک مرحله ای مناسب است و با این روش نمی توان به اکثر سوالات سخت و چند مرحله ای و یا واکنش های دوتایی کاذب به جواب سریع رسید. چون این روش هم مثل روش کسرهای تبدیل بسیار زمانبر هست. در کنکور باید با روشی جلو رفت که بتوان زیر ۳۰ ثانیه به جواب دقیق و قاطع رسید و نیاز به تحلیل مسائل نداشته باشد.
   موفق باشید عزیزم

 195. Behnam Khanmohammadi

  سلام استاد واقعا عالی بودین توی این مدت. امروز که سوالات کنکورو تحلیل کردین و کلاسمون تموم شد هم خوشحال بودم که شیمی رو به آمادگی کامل رسیدم هم ناراحت از اینکه کلاسامون تموم شدن. واقعا لذت بردم از وجود ارزشمندتون بهترین هارو آرزو می کنم و از خدای مهربان می خواهم که همیشه سالم و سربلند باشید. خیلی چیزای فوق العاده ای ازتون یاد گرفتم، من به شما مدیونم استاد ازتون متشکرم

  • Iranian Chemist

   بهنام جان تو و دوستانت امسال جزو بهترین دانش آموزان من بودین و خاطرات خوب کلاس های شما هیچ وقت از یادم نخواهد رفت و مطمئنم که چند روز دیگه کنکور رو میترکونین و باعث افتخارم خواهید شد. من شدیدا به شما ایمان دارم که موفق خواهید شد.
   شاد باشی عزیزم

 196. سلام استاد به نظر شما آزمون های کنکور آنلاین گاف چطوره که بخوایم شرکت کنیم؟

  • Iranian Chemist

   سلام تاراجان. والا عزیزم آزمون های آزمایشی کنکور آنلاین گاف جدیده و زمان خواهد برد که به اون پختگی لازم برسند. من بقیه درساشو نمیدونم ولی سوالای شیمیشو که بررسی کردم سطح سوالاتش متوسط به آسون بود. عرض کردم چون موسسه جدیدیه، زمان خواهد برد تا به اون کیفیت سوالات کنکور برسه. ولی از یکی دو تا سوالش خوشم اومد. ولی متاسفانه پاسخنامه ضعیفی داشت و نمیتونه تو تحلیل سوالات به دانش آموزان کمک کنه.
   یه موضوع دیگه هم که تو بحث آزمون های آزمایشی هست اینه که تنها بحث کیفیت سوالات ملاک نیست و بحث تعداد داوطلبان شرکت کننده در اون آزمونا هست. و چون میگم راجبش اطلاعی ندارم که چند نفر شرکت کننده داره به همین خاطر نمیتونم بگم که شرکت کنین یا نکنین.
   حالا یه چند تا آزمون که بگذره و اطلاعات بیشتری از این مجموعه دریافت کنم حتما یه مقاله مفصل راجب آزمون کنکور آنلاین گاف می نویسم و تحلیلش میکنم.
   موفق باشی عزیزم

   • استاد میشه لطفا نظرتونو راجب آزمونای گاج و قلم چی و گزینه دو هم بفرمایین اینکه کدوم یکیو شرکت کنیم خوبه. ممنون

    • Iranian Chemist

     میلادجان برای انتخاب یه آزمون خوب باید سه تا فاکتور تعداد شرکت کننده ها، سطح سوالات و کامل بودن پاسخنامه تشریحی سوالات رو مدنظر داشت. به نظر من آزمون قلم چی از نظر تعداد شرکت کننده خیلی خوبه و گاج هم از نظر سطح سوالات مناسبه. ولی در کل هر آزمونی که خواستید شرکت کنید پیشنهاد می کنم همه آزمون ها رو شرکت نکنید چون برنامه زمانبندی آزمون ها فشرده است و رسیدن به برنامه آزمون سخته و همچنین باعث میشه که فقط یک بار کتاب ها رو بخونید. به همین خاطر فقط جهت آشنایی با شرایط کنکور، آزمون های جامع رو شرکت کنید. ضمن اینکه توصیه می کنم حتما آزمون های جامع سنجش رو شرکت کنید.
     موفق باشید عزیزم

 197. سلام وقتتون بخیر استاد ببخشید از هر فصل دروس شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم در کنکور چندتا سوال میاد

  • Iranian Chemist

   سلام الهام جان بر اساس آنالیز سوالات شیمی کنکور های ۹۸ و ۹۹ میشه تقریبا بودجه بندی زیر رو برای درس شیمی کنکور در نظر گرفت:
   فصل اول شیمی دهم ۳ سوال
   فصل دوم شیمی دهم ۳ سوال
   فصل سوم شیمی دهم ۲ سوال
   فصل اول شیمی یازدهم ۴ سوال
   فصل دوم شیمی یازدهم ۴ سوال
   فصل سوم شیمی یازدهم ۶ سوال
   فصل اول شیمی دوازدهم ۳ سوال
   فصل دوم شیمی دوازدهم ۴ سوال
   فصل سوم شیمی دوازدهم ۴ سوال
   فصل چهارم شیمی دوازدهم ۲ سوال
   البته نمیشه گفت که بودجه بندی سوالات شیمی کنکور امسال هم همین خواهد بود چون ممکنه بعضی فصل ها یه سوال بیشتر یا کمتر بشه ولی در کل بودجه بندی سوالات شیمی کنکور همینه.
   موفق باشی عزیزم

 198. مهدی یوسف پور

  استاد درجه یک، مسلط، پر انرژی و حرف اول و آخر شیمی کنکور ایران خیلی مخلصیم استاد

 199. سلام استاد من از اصفهان هستم و امسال میخواهم دهم بخوانم و برای ریاضی و فیزیک کلاس گرفته ام خیلی دوست دارم که شیمی را با شما بگیرم و برای پیدا کردن یک استاد خوب برای زیست شناسی کمکم کنید. خیلی دوست دارم که دندان پزشکی قبول بشوم

  • Iranian Chemist

   سلام مانلی عزیز انشالا که با تلاش و مطالعه مستمر حتما به آرزوت خواهی رسید و باعث افتخار خانواده خواهی بود. برای هماهنگی کلاس ها فقط از طریق واتساپ در ارتباط باشید. ضمنا در رابطه با معرفی استاد، پیشنهاد می کنم که رزومه اساتید محترم رو مطالعه کنید و میزان قبولی سال های قبل آن ها و همین طور میزان رضایت دانش آموزان فعلی و قبلی آن ها را بسنجید و با یک دید بازتری انتخاب کنید.
   موفق باشید عزیزم

 200. استاد نباتی واقعا شاهکارن. گذشته از انضباط و برخورد خوب و تسلط بالای درسیشون، فوق العاده پیگیر هستند و به جز جلسات درسی هم به سوالات با دقت و با حوصله پاسخ می دهند و وقت می گذارند. من دخترم امسال کنکور داره ریاضی رو با استاد کاظمی گرفتیم شیمی رو هم با استاد نباتی. واقعا عالی میزنه تستا رو. ای کاش واسه کنکور پارسال گول تبلیغات موسسات رو نمی خوردیم و با اینجور اساتید حرفه ای کلاس برمیداشتیم تا دخترم یک سال بیشتر عذاب نمیکشید اما الانم دیر نیست به قول معروف ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازست انشالله امسال دخترم با قدرت بیشتر بتونه کنکور رو پشت سر بگذاره
  انقد جو کلاس این اساتید خوبه که دخترم هر هفته لحظه شماری میکنه واسه شروع شدنشون

 201. فریناز صالحی

  سلام استاد شما کلاس آنلاین تدریس شیمی المپیاد هم دارید؟ ما تنکابن هستیم دخترم و بچه دوستم برای المپیاد شیمی می خواهیم که با شما کلاس داشته باشند. لطفا آموزش بچه های ما را به عهده بگیرید ما تهران نیستیم و دسترسی به اساتید خوبی مثل شما نداریم

  • Iranian Chemist

   سلام بله کلاس های آنلاین برای دانش آموزان هست هم کلاس های خصوصی و هم گروهی. با آرزوی موفقیت برای فرزندان شما

 202. ببخشید برای قبولی در رشته پزشکی تهران شیمی حتما باید چند درصد بزنیم؟

  • Iranian Chemist

   سیمین جان اگر چه شیمی تعیین کننده ترین درس در قبولی کنکور می باشد ولی صرفا یه درس مبنای قبولی نیست و همه درس ها را بایستی در حد متعادل زد. ولی آمار درصدهای شیمی کنکور تجربی سال ۹۹ نشون میده که فقط ۴۳۰۰ نفر تونسته بودن شیمی رو بالای ۵۰ درصد بزنن. یعنی شما سال ۹۹ برای قبولی در یه رشته خوب در یه دانشگاه برتر شیمی رو باید بالای ۷۰ درصد می زدی. ولی یه موضوعی که هست اینه که درصد بچه ها هر سال بر اساس نوع سوالات متغیره. مثلا همین سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ درصدای شیمی خیلی پایین تر بود. مهم ترازه که باید ترازتون بالا باشه. در کل چون شیمی تعیین کننده ترین درس کنکوره پس باید بیشتر تایم بذارین و بیشتر تست کار کنین. موفق باشی عزیزم

 203. چکامه لهراسبی

  سلام استاد چطور باید کلاس های گروهی آنلاین شیمی کنکورتونو شرکت کنم؟

  • Iranian Chemist

   سلام چکامه جان لینک ثبت نام کلاس های آنلاین شیمی کنکور ۱۴۰۱ رشته های تجربی و ریاضی در بالا هست. تمام شرایط ثبت نام و روش تشکیل و نحوه برگزاری کلاس های آنلاین شیمی کنکور در آن صفحه آورده شده است.
   موفق باشی عزیزم

 204. امید رنجبر

  استاد نباتی هم تدریسشون هم جزوشون و هم تستاشون وحشتناک عالیه. اینقد تو تدریسشون مسلط هستن که حد نداره. از هر موضوعی صدها نکته کنکوری درمیاره که عقل جنم نمی رسه وقتی میری تست بزنی می بینی استاد همه نکات اون تستارو گفته. در کل بگم عالین عالی

 205. بهار نظری

  سلام استاد ببخشید که وسط کلاستون تماس گرفتم و مزاحمتون شدم. به خدا از کنکور که اومدم بیرون اینقدر ذوق داشتم که زنگ بزنم و ازتون تشکر کنم. به خدا انگار سوالارو از جزوه ما برداشته بودن. استاد خیلی ماهین. استاد شما فرشته نجات من بودین امسال. حرفاتون هیچ وقت یادم نمیره. استاد خیلی دوستون دارم. واقا ممنونم که کمکمون کردین

  • Iranian Chemist

   بهارجان عزیزم تو لطف داشتی که بعد کنکور تماس گرفتی. من مطمئن بودم که دیروز و امروز همه بچه هام عالی خواهند بود. از تو و فاطمه و سمیرا که کاملا خیالم راحت بود. گروه فوق العاده ای بود. از مامانتم بپرسی بهت میگه که از روز اول گفتم که من به این ۳ تا بچه ایمان دارم و مطمئنم که باعث افتخارم خواهند بود. خسته نباشید و دستتون درد نکنه که باعث سربلندیم شدید. عزیزم بدونین که شما دانش آموزان عزیزم تا امروز دانش آموزم بودین و از این به بعد دوستان صمیمی من هستید و به داشتن دوستان فرهیخته ای همچون شما افتخار می کنم. سربلند باشید

 206. مژده جهانی

  سلام وقت بخیر.
  دخترم میره کلاس دهم تجربی در مدرسه تیزهوشان هست ما شیراز هستیم و حتما می خواهم که شما معلم شیمی دخترم باشید. به خاطر اینکه در تهران نیستیم مجبوریم که در کلاسهای آنلاین شما استاد باسواد شرکت کنیم. لطفا ما را راهنمایی بفرمایید که چطور باید با شما کلاس بگیریم و آیا کلاس خصوصی بهتر است یا کلاسهای گروهی. میخواهیم تا دیر نشده و از الان برای کنکور آماده شویم و هدف دخترم قبولی در رشته پزشکی است. با تشکر

  • Iranian Chemist

   سلام سرکارخانوم جهانی عزیز
   خیلی خوبه که از الان به فکر کنکور هستید و انشالا دخترتون هم حتما با تلاشش باعث خوشحالی و برآورده کردن آرزوتون خواهد شد.
   کلاس های خصوصی و گروهی از لحاظ محتوا هیچ فرقی نمیکنه چون همه مطالب و نکات و فرمول ها در هر دو کلاس گفته میشه. ولی کلاس خصوصی اسمش روشه دیگه یعنی بیشتر پرسش و پاسخ میشه و دانش آموز میتونه بیشتر در ارتباط باشه و همه سوالاشو بپرسه. یکی هم اینکه بعضی بچه ها قدرت گیراییشون تو کلاس های خصوصی بیشتریه و بعضی دیگه از بچه ها توی جمع خیلی بهتر یاد می گیرند. یعنی در کل بستگی به روحیه و میزان یادگیری خود بچه داره که تو چه نوع کلاسی شرکت کنه.
   با آرزوی موفقیت برای دخترخانوم عزیز شما

 207. معصومه لشکری

  سلام دکتر وقتتون به خیر
  در مورد کلاس های آمادگی شیمی کنکور اطلاعات میخوام لطفا

  • Iranian Chemist

   سلام معصومه جان. عزیزم همه اطلاعات و شرایط کلاس در سایت گذاشته شده و لینکش هم در بالای همین صفحه گذاشته شده.
   موفق باشی عزیزم

 208. محسن ربیعی

  استاد امروز تو جلسه کنکور خدایی خیلی حال کردم الحق که بهترین استاد شیمی کنکور ایرانی. استاد تا ابد سربازتم به مولا

  • Iranian Chemist

   محسن جان خیلی خوشحالم که کنکور رو خوب دادی و شیمی رو هم که به قول خودت ترکوندی. شما دانش آموزان عزیزم امروز باعث افتخارم شدین و امروز هر کدومتون که بعد کنکور پیام میدادین تو کلاسام ذوق میکردم و پیاماتونو برای بچه ها میخوندم. ممنون از همه شما دانش آموزان عزیزم که سربلندم کردید. شاد باشی محسن جان

 209. با سلام ببخشید در مورد المپیاد شیمی مشاوره می خواستیم

  • Iranian Chemist

   سلام دوست من. من مشاور نیستم و فقط تدریس می کنم. اما اگر منظورتون راجب کلاس ها و یا منابع سوالات المپیاد شیمی هست، در کامنت های قبلی برای دوستان توضیح دادم. شاد باشید

 210. استاد نباتی ببخشید میشه لطفا تحلیل دقیق سوالات شیمی کنکور تجربی و ریاضی ۱۴۰۰ رو برامون بگین

  • Iranian Chemist

   علی جان تحلیل و پاسخ تشریحی همه سوالات شیمی کنکورهای تجربی و ریاضی در سایت قرار داده شد.
   موفق باشی عزیزم

 211. امیرسام

  سلطان شیمی کنکور ایران بدون ادعا فروتن پرانرژی و باسواد

 212. علیرضا طاهری

  سلام استاد خسته نباشید، استاد خدا را صد مرتبه شکر که ما استادی همچون شما را در سال کنکور داشتیم که با عشق و علاقه درس شیمی را تدریس می کردین و شخصا من خودم تو سال دهم از شیمی متنفر بودم ولی وقتی با شما کلاس گرفتیم خیلی در درس شیمی پیشرفت کردم و البته عاشق شیمی شدم و نتیجشم دیروز تو کنکور موقع جواب دادن به سوالات شیمی کنکور دیدم. باید بگم بهترین استاد شیمی دنیا هستین. خیلی ممنون استاد. یک دنیا ممنون

 213. خالقی راد

  سلام آقای دکتر دخترم امسال کلاس یازدهم تجربی میره چطور باید با حضرتعالی کلاس بگیریم؟ اگر اساتید خوب برای دروس دیگر نیز معرفی کنید ممنون میشوم

  • Iranian Chemist

   سلام
   کلاس های خصوصی تک نفره و چند نفره در تهران هم حضوری هست هم آنلاین بقیه شهرها هم که آنلاین هست و از طریق واتساپ در ارتباط باشید. کلاس های گروهی آنلاین شیمی کنکور هم که لینکش رو در بالا گذاشتیم و از آنجا می توانید شرایط و نحوه تشکیل برگزاری و سرفصل مطالب رو ببینید. شاد باشید

 214. ببخشید قیمت هر جلسه کلاس خصوصی شیمی استاد نباتی چقدره؟

  • Iranian Chemist

   کلاس های خصوصی شیمی بستگی به تعداد نفرات (تک نفره یا چند نفره) و همین طور حضوری یا آنلاین بودن کلاس ها داره. از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   شاد باشید

 215. سلام خوبین شما که استاد معروف شیمی کنکور ایران هستین یه سوال دارم من داخل یه روستا زندگی میکنم معلم امسال شیمی ما اصن سر کلاسای انلاین نمیومد وقتیم میومد فقط جزوه میفرستاد نه توضیح میداد نه هیچ چیز دیگه ای و من و همکلاسیم شیمی هیچی نمی فهمیم خواستم بدونم اگه شیمی سال دهم رو خوب یاد نگیریم شیمی سال یازدهم رو هم یاد نمیگیریم؟

  • Iranian Chemist

   سلام محمدجان به خوبی می دانم که متاسفانه عدالت اموزشی در خیلی از نقاط رعایت نمیشه و مباحث درسی به طور کامل به دانش آموزان آموزش داده نمیشه چه برسه به اینکه نکات کنکوری گفته بشه!
   عزیزم مباحث درسی شیمی دهم و یازدهم و دوزدهم کاملا پیوسته است و به هم مرتبط هستند و اگر شیمی پایه دهمتان را نسازید مطمئنا شیمی یازدهم و دوازدهم رو نیز به خوبی یاد نخواهید گرفت.
   امیدوارم که بتونی بر مشکلات غلبه کنی و بهترین نتایج رو بگیری عزیزم. موفق باشی

 216. ناهید شفیعی

  استاد نباتی از بهترین اساتید شیمی کنکور هستند. بسیار استاد عالی و باسوادی هستند. من برای دخترم از تابستان سال دهم معلم شیمی و ریاضی و فیزیک گرفتم و کلی هزینه کردم. قبل استاد نباتی دو معلم دیگه برای شیمی گرفته بودیم ولی دخترم نمیتونست تست بزنه که مجبور شدیم معلم عوض کنیم و با استاد نباتی کلاس گرفتیم و تونستیم امسال نتیجه بگیریم. فوق العاده باشخصیت و انسان بسیار دلسوزی هستند و با تمام وجود و با انرژی بالا تدریس می کنند. امیدوارم همواره سلامت باشند.

 217. سلام ببخشید استاد گرامی ما مشهد هستیم و دخترم امسال هشتم تیزهوشان خواهد بود برای آمادگی برای المپیاد شیمی بهترین کتاب چیه؟ بسیار ممنون میشوم اگر راهنمایی کنید

  • Iranian Chemist

   سلام دوست عزیز المپیاد شیمی مانند کنکور یک دایره مشخص از مباحث رو نداره که بتوان گفت که چه کتابی برای المپیاد شیمی خوبه. در کنکور مباحث شیمی کاملا مشخص است و دانش آموز صرفا باید تسلط کافی روی آن ها پیدا کند ولی در المپیاد شیمی نه تنها باید تسلط پیدا کند بلکه باید مباحث بیشتری را نیز بلد باشد. به همین خاطر بهتر است علاوه بر مباحث شیمی کنکور مباحث شیمی عمومی و شیمی آلی و شیمی فیزیک دانشگاهی را نیز آموزش ببینید. از نظر من بهترین منابع برای شیمی عمومی کتاب های شیمی عمومی مورتیمر و زومدال می باشد و بهترین کتاب برای مبانی شیمی آلی مک موری و برای شیمی فیزیک هم حل المسائل شیمی فیزیک اتکنیز خوبه. شاد باشید.

 218. سلام استاد نباتی وقتتون بخیر برای شیمی کنکور بهترین کتاب مبتکرانه یا خیلی سبز؟

  • Iranian Chemist

   سلام پریماه عزیز. عزیزم چیزی به نام بهترین کتاب نداریم و صرفا کتاب ها به صورت دسته بندی شده بر اساس راحتی، متوسط و سختی است و هر مدرس هم بنا به نوع تدریسش چند کتاب کار برای تست زنی معرفی می کند. هر دوی این کتاب هایی که نوشتید منابع خوبی برای تست زنی شیمی هستند ولی کامل نیستند. به هر حال تعداد منبع زیاده و شما بر اساس سطحتان کتاب تست شیمی انتخاب کنید. موفق باشید.

 219. عاطفه جولایی

  استاد مسلط و دارای قدرت بیان بالا. بسیار استاد صبور در تدریس و پاسخگو به سوالات دانش آموزان حتی بعد از اتمام درس در هر ساعت از شبانه روز. فوق العاده متشخص و باسواد و دقیق و منضبط در تایم تدریس. واقعا کم نمیذارن

 220. تو خوب بودن و عالی بودن استاد نباتی واقعا شکی نیست واقعا بهترین معلم شیمی هستند که دیدم قابل توصیف نیستند انقدر که خوبن نسبت به سایر اساتید

 221. ویدا اکبری

  سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامیم. اگه بخوام یکی و فقط یک استاد ناب نام ببرم، حتما حتما اسم شما رو میبرم. استاد شما با تلاش بی وقفه و دلسوزانه خودتون منو به درس علاقه مند کردید و نتیجشو امسال دیدم. استاد باورتون نمیشه که سر جلسه کنکور چقدر دعاتون کردم وقتی دیدم همه سوالا از جزوه و تست های تالیفی شماست. شما علاوه بر آموزش شیمی روش صحیح تست زدن و مطالعه رو هم به من یاد دادید. استاد گرامی بدلیل تمام زحماتی و تلاشهای بی دریغتون صمیمانه تشکر می کنم.

 222. سونیا محمدی فر

  من دو سال پیش اشتباه کردم همه درسارو یکجا کلاس آموزشگاه رفتم ولی نزدیکای کنکور فهمیدم که چه اشتباهی کردم ولی امسال این اشتباه رو نکردم و با استادای متفاوتی کلاس گرفتم و نتیجه گرفتم و کنکورو خوب دادم و مطمئنم که رتبمم خوب خواهد شد.
  ریاضی رو با استاد حیدری فیزیک رو با استاد نادری نژاد شیمی رو هم با استاد نباتی گرفتم و همشون عالی بودن
  زیست رو هم امسال کلاس نگرفتم و پیارسال با استاد همدانی گرفته بودم که خیلی عالی بود. از همشون متشکرم واقعا برام زحمت کشیدن. اینها همه دبیرای عالی و درجه یک بودند.

 223. جورابلو

  سلام ببخشید آموزش دروس مربوط به المپیاد شیمی هم میدین؟ واسه المپیاد شیمی چه کتابایی رو تدریس میکنین؟ دخترم باید کتاب خاصی هم داشته باشه یا شما فقط جزوه میگین؟

  • Iranian Chemist

   درود بر شما. بله عزیز شیمی المپیاد در تهران به صورت حضوری و آنلاین، برای بقیه شهرها هم به صورت آنلاین برگزار میشه
   کتابهای درسی شیمی دهم و یازدهم و دوازدهم، کتاب های شیمی عمومی ۱ و ۲ چارلز مورتیمر و شیمی عمومی ۱ و ۲ زومدال، مبانی شیمی آلی مک موری و شیمی فیزیک ات کینز.
   نه نیازی نیست که دانش آموزان کتاب خاصی تهیه کنند. چه تو کلاس های شیمی کنکور و چه کلاس های المپیاد شیمی، جزوه کامل گفته میشه و آزمون های تستی منظم گرفته میشه.
   با آرزوی موفقیت برای دخترخانمتان

 224. ایشون واقعاً بهترین معلم شیمی هستند. ما خیلی راضی هستیم. به خاطر اینکه ما کرمان هستیم با استاد نباتی کلاس آنلاین گرفتیم. ولی اینقدر با انرژی و مسلط درس می دهند که اصلا فرقی با کلاس های حضوری ندارد. با اینکه دخترم و بچه های دیگر گروه کلاس هشتم هستند ولی از الان برای المپیاد شیمی کار می‌کنیم. استاد خیلی خوب تدریس می‌کنند و در این یک ماه واقعا راضی هستیم. یک خوبی که استاد دارند این هست که بر خلاف بقیه مدرس ها که کلاساشون یک و نیم ساعته است کلاس های استاد نباتی ۲ ساعته است و تا بحث را تمام نکنند و بچه ها کامل یاد نگیرند ادامه می دهند تو این یک ماه چند بار شده که از وقت استراحت بین کلاس هاشون زدن تا بحث رو کامل کنند.

 225. مهدی پورمحمد

  اگه تسلط بالای استاد به مباحث شیمی کنکورو فاکتور بگیریم که واقعا نسبت به بقیه دبیران شیمی یه سر و گردن بالاتره، دلیل اینکه دانش آموزاش هر سال بهترین نتیجه رو میگیرن اینه که بخاطر اخلاق خوبش عاشقش میشن واسه همین برای شیمی خیلی وقت میذارن و خیلی تست میزنن. من خودم که اینجور بودم هم صبحا شیمی میخوندم هم قبل خواب تست میزدم و گزارش کارمو واسه استاد میفرستادم وقتی بهم میگفت آفرین عالی بود واقعا خستگیم رفع میشد و خوشحال میشدم. بهترین استادیه که کل عمرم داشتم. تا کسی دانش آموزش نشه نمیفهمه که چی میگم. باید شاگرد استاد شد تا فهمید دل سوزوندن یه دبیر خوب یعنی چییییییی

  • واقعا همینه استاد واقعا یه دونس من و دوستام همه پشت کنکور موندیم از عید با استاد کلاس گرفتیم نه تنها تو شیمی کلی پیشرفت کردیم استاد هر جلسه برنامه هامونو چک میکنه و هر شب ازمون گزارش میخواد و راهنماییمون میکنه واقعا بمب انرژین استاد. اصلا نمیشه با دبیرای دیگه مقایسه کرد. مخصوصا تکنیک های مطالعه و تست زنی رو که بهمون یاد داد تازه فهمیدیم که تا الان هیچی از تست زنی تکنیکی نمیدونستیم

 226. علی رضا

  سلام وقت بخیر
  جزوه مسائل استوکیومتری که داخل سایت هست قابل استفاده برای نظام جدید می باشد؟

  • Iranian Chemist

   سلام وقت بخیر علی جان استوکیومتری جزوه نیست کتابه. ربطی به نظام جدید و قدیم نداره، کلا روش حل مسائل استوکیومتری رو آموزش میده. موفق باشی

 227. واقعا بهترین دبیری که تو عمرم دیدم انگار مثل یه فرشته نجات آمدند که من تو کنکور موفق شم. و من واقعا مدیونشم

 228. سلام وقتتون بخیر استاد ببخشین من شیمیم صفره صفره به نظرتون امسال میتونم بخونم و کنکور قبول بشم یا بمونم سال دیگه؟ آخه نمیخوام هر رشته ای قبول بشم

  • Iranian Chemist

   سلام نگین جان درسته که خیلی از دانش آموزان شروع کردند ولی عزیزم از الان تا کنکور حدودا یازده ماه زمان مونده که اگه یه برنامه خوب و منسجمی داشته باشی مطمئن باش که خیلی راحت میتونی رشته مورد علاقتو تو یه دانشگاه خیلی خوب قبول بشی فقط به شرطی که دیگه زمان از دست ندی و شروع کنی. ثانیا اصلا به پشت کنکور موندن فکر نکن. چون اولا هم از جو کنکور و دوستای کنکوریت دور میشی و انگیزه ات پایین میاد هم اینکه طبق گفته سنجش، از سال ۱۴۰۲ کنکور دو مرحله ای خواهد بود و هنوز هم کاملا مشخص نشده که به چه صورتی برگزار خواهد شد پس اصلا این ریسک رو نکن و تموم انرژیت رو واسه قبولی امسال بذار. برای همه درسات خوب برنامه بچین هر روز سه تا درس تخصصی و حداقل یه درس عمومی بخون و برای هر کدوم از تخصصی ها ۳۰ تا تست و برای هر کدوم از عمومی ها هم ۲۰ تا تست کار کن و خوب تحلیلشون کن و یواش یواش ساعت مطالعه و تعداد تستاتو بالا ببر. نکته بعد اینکه روی زیست شناسی (اگه تجربی هستی) و شیمی و عربی و زبان انگلیسی بیشتر سرمایه گذاری کن.
   با آرزوی موفقیت برای شما دختر گلم

 229. سلام استاد ممنونم که منو به آرزوم رسوندی. اصلا باورم نمیشه که این رتبه رو آوردم. بهترین استاد دنیایین اگر شما نبودین مطمئنم که قبول نمیشدم چه برسه به این رتبه رویایی. ای کاش میتونستم گوشه ای از زحمتاتونو جبران کنم. به خدا استاد هیچ وقت فراموشتون نمیکنم

 230. سلام استادجان نتایج کنکور دو ساعت پیش آمد همون درصدایی که بعد کنکور گرفتیم تقریبا شده. شیمی همون شده ۹۱ درصد. استاد بی نظیر بودید و هستید. خدا خیلی هوامو داشت که با استادای باسوادی مثل شما کلاس گرفتم. باز هم تشکر می کنم از زحماتی که کشیدید.

 231. مامان نگین

  با سلام و خسته نباشید آقای دکتر وظیفه خودم دونستم که علاوه بر تماس اینجا هم پیام بگذارم و از زحمت هایی که در این دو سال برای دخترم متحمل شدید و باعث خوشحالی امروز ما شدید قدردانی کنم. قبولی نگین را مدیون شما استاد بزرگوار هستیم. از خداوند بزرگ برایتان بهترین ها را آرزو می کنم

 232. استااااااااااااااد قبول شدمممممممممممممممم ممنونمممممممممممممم ازتون

 233. Hossein-saber

  سلام خسته نباشید استاد نباتی رتبه م شد ۱۹۳۴ و شیمی رو هم ۷۶ درصد زدم. خیلی مخلصم استاد

 234. امیرحسن

  استاد بهترینین اگه تدریس فوق العاده و حرف های شما نبود و بهم انگیزه نمی دادید امروز نمی تونستم به این موفقیت برسم بهترین استاد کل دوران تحصیلم هستین و قبولی امروزم و رتبه ای که آوردم رو تقدیم شما استاد باسواد می کنم

 235. سلام استاد شیمی ۸۹ درصد زدم امیدوارم از من راضی بوده باشید مچکرم از شما برای تدریس فوق العاده زیباتون و انگیزه ای که به ما می دادید. خیلی خوشحالم که دانش آموز شما بودم و از شما هم شیمی یاد گرفتم هم درس زندگی

 236. سلام به بهترین استاد شیمی دنیا استاد ۷۳۴ شدم شیمی هم ۸۸ درصد زدم. اینقدر خوشحالم که نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم و چی بنویسم فقط میتونم بگم بهترین دبیر شیمی کنکور هستین بی شک

 237. علی سلطانی

  سلام خدمت استاد بزرگوار و عزیز جناب آقای دکتر نباتی
  جناب دکتر خوشحالی بنده و همسرم از قبولی دخترمان بدون شک سهم عمده ای از آن به شما برمی گردد. ما هرگز لطف شما را فراموش نخواهیم کرد.
  به همه اولیا که این پیام را می خوانند عرض می کنم حتما به صحبت ها و فرموده های استاد گوش دهند و عمل کنند مطمئنا مثل ما در نهایت نتیجه رضایت بخش را خواهند گرفت.
  در پناه حق باشید جناب دکتر

 238. سلام ببخشید برای دخترم مزاحم میشم کلاس هشتم هست برای المپیاد شیمی میخواهیم با شما کلاس داشته باشیم. چطور باید با شما کلاس بگیریم؟ استاد از الان که زود نیست؟ آیا دخترم توانش را خواهد داشت؟ البته دخترم مدرسه تیزهوشان درس می خواند

  • Iranian Chemist

   درود بر شما دوست من
   برای هماهنگی کلاس ها فقط از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   نه اصلا زود نیست. بهترین زمان برای شروه آماده سازی المپیاد شیمی از هشتم هست. دخترتان مشکلی نخواهد داشت چون مباحث از پایه شروع می شود. مدرسه تیزهوشان هم که درس میخونه پس بالطبع میتونه با حجم مطالب کنار بیاد.
   با آرزوی موفقیت برای دخترخانمتان

 239. استاد نباتی بهترین دبیر شیمی کنکور ایران هستند خیلی باسواد و خیلی خوش اخلاقند. من دو سال با استاد کلاس داشتم و دیروز هم نتیجه کلاسامونو گرفتم و شیمی رو ۸۳ درصد زدم خیلی از استاد راضیم

 240. کیانا اسدپور

  تا حالا دبیری را ندیدم که اینقدر مثل استاد نباتی برای هر شاگردش حرص و جوش بخوره و وقت بذاره و گزارش کاراشو هر شب چک کنه. واقعا بی نظیرن استاد. من تو خوابمم نمی دیدم که شیمی ۸۰ درصد بزنم… همش زحمات استاده که تا لحظه آخر کنارم بودند ای کاش همه دبیران مثل استاد بودند. هرچقدر از خوبی های استاد بگم کم گفتم فقط تو یه کلمه میشه خلاصه کرد: استاد عاشق…. عاشق دانش آموزان و عاشق شیمی….

 241. حسین کرمی

  من امسال شیمی با استاد نباتی داشتم
  خیلی راضی ام ازشون شیمی ۸۰ درصد تو کنکور زدم
  هرکس میگه معلم نقشی نداره و دانش آموز خودش باید درسخون باشه واقعا بی ربط میگه. من پارسال ۱۸ درصد زده بودم که به کمک استاد شدم ۸۰ . خیلی وقت میذاره و انرژی میذاره برای بچه ها
  کلاس هاشون خیلی منظم هست و هیچ وقت کنسلی نداره یادمه چند بار که شبش بیمارستان بستری شده بود ولی با اون حال و اوضاعش صبح با ما کلاسو تشکیل داد
  به نظر من ایشون در حال حاضر بهترین مدرس شیمی کنکور کشور هستند و واقعا لیاقتشو هم دارند

 242. سلام آقای دکتر تبریک میگم ماشالا دانش آموزانتون رتبه های خوبی آوردن. آقای دکتر من چند سالیه که از درس فاصله گرفتم و شاید سال دیگه بخام کنکور بدم تقریبا همه درسا فراموشم شده و همون دوران مدرسه هم خیلی خیلی پایم توی شیمی زیر صفر بود لطفا راهنماییم کنین که چیکار کنم

  • Iranian Chemist

   سلام ژینوس عزیز ممنون بابت تبریکتون انشالا سال دیگه هم شما قبول میشید حتما.
   ببین عزیزم برای قبولی در کنکور کلا یک مسیر بیشتر وجود نداره و اون مسیر هم از سه تا گذرگاه عبور میکنه: انتخاب منبع درست، برنامه ریزی صحیح و تلاش مستمر. چون شما از دوران تحصیلی فاصله گرفتید پس حتما باید از کلاس های اساتید قوی استفاده کنید. هر کدام از اساتید هر کدام از دروس هم حتما با توجه به شیوه تدریسشون کتاب های تستی معرفی خواهند کرد. برای مطالعه و تست زنی منظم هم یک برنامه درست تنظیم کن یا خودت این کار رو کن یا از یک مشاور باتجربه و حرفه ای استفاده کن. قدم آخر هم میزان تلاشت هست که کاملا به خودت وابسته هست.
   اما برای شیمی که پرسیدید، خودتان حتما می دانید که سرنوشت سازترین و تعیین کننده ترین درس برای قبولی در کنکور (چه رشته ریاضی و چه رشته تجربی) درس شیمی می باشد. درس شیمی تنها درس کاملا تحلیلی کنکور هست یعنی نه حفظیه مثل زیست شناسی و دروس عمومی و نه کاملا فرمولیه مثل ریاضی و فیزیک. به همین خاطر شیمی رو تنها با خواندن کتاب درسی یا کتاب های کار و تستی نمی توانید یاد بگیرید و حتما باید استادی باشه که روش تحلیل و ترکیب مباحث رو بهت آموزش بده. پس حتما از کلاس های خوب و منظم استفاده کن. دومین موضوع برای موفقیت در درس شیمی، میزان ساعت مطالعه هست که هر روز حداقل باید ۳ ساعت زمان بگذاری (البته به جز کلاس های درس). یک ساعت مطالعه منبع یا جزوه، یک ساعت تست زنی و یک ساعت تحلیل پاسخ تست ها.
   با انجام این کارها، مطمئن باشید که می توانید مسیر کنکور رو با موفقیت طی کنید و بهترین رتبه را در کنکور بیاورید.
   با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز

 243. دکتر نباتی فوق العاده فوق العاده استاد منظم، مسئول و دلسوز و پیگیری هستند.
  من که واقعا درصد بالای شیمی و قبولی امسالم رو به ایشون مدیون هستم.
  بسیار پیگیر دانش آموزهاشون هستن و روند پیشرفت درسی و تست زنی رو مرتبا و شخصا پیگیری می کنن و هر شب گزارش کار می گرفتن. من از خیلی ها تعریفشان رو شنیده بودم اما تا خودم شاگردشون شدم تازه فهمیدم که چقدر تدریسشون عالی و کارشون خوبه. به خاطر داشتن اساتیدی امثال ایشون خداوند رو شاکرم. خدا به زندگی شون خیر و برکت بده

 244. سلام من ۵ ماهه از فروردین ماه با استاد کلاس دارم و واقعا راضی ام. ایشان از جمله اساتید و متخصصین بی ادعا و افتاده شیمی کنکور کشور هستند. فوق العاده متبحر و باسواد و خیلی خوش اخلاق. در یک کلام فوق العاده هستند استاد نباتی

 245. افشین محمدعلیزاده

  استاد واقعا تدریسشون حرف نداره عالی و تکرارنشدنی هستند نه تنها شیمی رو خوب بهم یاد دادن و تو کنکور هم ۷۳ درصد زدم بلکه انگیزه هم بهم خیلی میدادن. روزایی که حتی خونوادمم مدام بهم میگفتن که هیچی قبول نمیشی و از این حرفا ولی استاد نباتی همیشه میگفتن که من بهت ایمان دارم که حتما قبول میشی. هر شب همه درسامو چک میکردن. به خدا با اینکه مشاورم نبودن بیشتر از یه مشاور برام وقت گذاشتن و قبولی امسالم رو بدون شک مدیون استاد هستم. به نظرم مدرس برند و تکرارنشدنی شیمی کنکور ایران هستند. مطمئنم هیچ وقت رو دست استاد نخواهد اومد.

 246. مهرانگیز زنگنه

  سلام خسته نباشید آقای دکتر ما اهوازیم دخترم امسال هشتم تیزهوشان خواهد خواند و برای کلاس های آمادگی المپیاد شیمی می خواهیم از وجود ارزشمنتان استفاده کنیم لطفا برای ثبت نام ما را راهنمایی بفرمایید. تشکر

  • Iranian Chemist

   سلام خانم زنگنه عزیز برای آمادگی آزمون المپیاد شیمی از موقع خوبی به فکر هستید. پایه هشتم بهترین زمان برای آغاز دوران آماده سازی المپیاد شیمی دانش آموزی می باشد. برای هماهنگی کلاس ها لطفا از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   با آرزوی موفقیت برای دخترخانوم عزیزتان

 247. مریم دادگر

  سلام و درود استاد گرانقدر دختر من از مهرماه دانش آموز پایه هفتم هست و میخوام از الان برای قبولی پزشکی دانشگاه تهران آماده کنم و هم اینکه دوست دارم در المپیاد شیمی هم شرکت کند و مدال کسب کند. آیا از الان زود است که اقدام کنم؟ هم اینکه باید چه کتابهایی بگیرم و سوال آخرم اینکه حتما باید کلاس بگیرم یا کتاب کافی است؟ ممنون

  • Iranian Chemist

   سلام خانوم دادگر عزیز برای کسب رتبه های خوب (تک رقمی و دو رقمی) و قبولی پزشکی تهران و همین طور المپیاد شیمی حتما باید زودتر اقدام کرد چه برای درس شیمی و چه برای دروس دیگر زیست و ریاضی و فیزیک. مسلما باید در کلاس های این دروس تخصصی که گفتم شرکت کنید چون مباحث سنگینه و هر کدام از مباحث پر از نکات کنکوری می باشد و صرفا از روی مطالعه کتاب نمی توان به آمادگی لازم رسید.
   برای شیمی کنکور که منبع اصلی همان کتاب های درسی است و در کنارش باید کتاب های تستی مهم و همچنین تست های تالیفی نکته دار را کار کرد. اما برای المپیاد شیمی به غیر از تسلط به کتاب های درسی باید کتاب های شیمی عمومی دو جلدی (چارلز مورتیمر یا کتاب های زومدال)، روش حل مسائل المپیاد شیمی، حل مسائل شیمی فیزیک، حل مسائل شیمی تجزیه و همچنین مبانی شیمی آلی مک موری نیز خوانده شود. بعد از این ها، بایستی کل سوالات آزمون های مرحله اول و دوم المپیادهای شیمی سال های اخیر ایران و همچنین سوالات المپیاد شیمی کشور هندوستان بررسی و تحلیل شود.
   با آرزوی موفقیت برای دخترخانوم عزیزتان

 248. محمدرضا ادهمی

  استاد شیمی بسیار با حوصله و با اطلاع و دانش کافی، همچنین عالی در راهنمایی، مشاوره و ایجاد انگیزه. به کلیه سوالات بخوبی پاسخ میدهند و دارای حسن خلق … در این مدت دو ماهی که در خدمت استاد هستیم پیشرفت را به وضوح در دخترم و بقیه دوستانش می بینیم.

 249. پرگل نوروزی

  سلام استاد نباتی من کلاس نهم هستم میخواستم بدونم من اگر المپیاد شیمی شرکت کنم و مدال طلا رو کسب کنم میتونم بدون کنکور و در همون سال در دانشگاهی که دوست دارم درس بخونم

  • Iranian Chemist

   سلام پرگل جان. بله عزیزم المپیاد شیمی یه مزیتی که نسبت به بقیه المپیادها داره اینه که اگه موفق به کسب مدال (طلا، نقره و برنز: کلا ۴۰ نفر) بشی می تونی در رشته های مشخص شده در هر دانشگاهی که مد نظرته بدون کنکور ادامه تحصیل بدی.
   اما اگر رشته مورد نظرت جزو رشته های مشخص شده نباشه باید کنکور بدی و اگه فقط مدال طلا (۸ نفر) کسب کرده باشی اون وقت ۱۰ درصد به تراز کلت توی کنکور اضافه میشه.
   موفق باشی عزیزم

 250. سلام روز بخیر
  من امسال وارد پایه نهم میشم و میخوام توی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی شرکت کنم. من باید از چه کلاس هایی استفاده کنم تا بتونم توی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی قبول بشم؟
  من نمیخوام کلاس های تقویتی شرکت کنم که دروس عادی مدرسه رو کار میکنن من میخوام فراتر از سطح کتاب یاد بگیرم تا بتونم توی این دو آزمون ورودی قبول و رتبه خوبی توی کنکور کسب کنم ممنون میشم منو راهنمایی کنید

  • Iranian Chemist

   سلام عزیزم همه کلاس ها به صورت نکته و تست هست و فرمول ها، روش ها و تکنیک های تستی و کنکوری آموزش داده میشه.
   با توجه به اینکه سال نهم هستی بهتره کل شیمی پایه های هفتم و هشتم و نهم رو آموزش ببینی و همه نکات و روش های تستی رو یاد بگیری که هم بتونی تو آزمون تیزهوشان و یا نمونه دولتی موفق بشی و هم اینکه پایه ای بشه برای کنکورت. یعنی با یه پایه قویتر از تابستان سال بعد شروع به شیمی کنکور کنی. موفق باشی عزیزم

 251. میثم ابراهیم نژاد

  هرچی از تدریس عالی استاد بگم کم گفتم. من ۳ سال پیش با ایشون کلاس داشتم هنوزم جزوشو دارم. جزوش خیلی خداس. تو درسای شیمی عمومی ۱ و ۲ دانشگاه چقدر به دردم خورد. مخصوصا روش میانبرشون برای مسائل استوکیومتری و موازنه ها که بدون فرمول حل میکردیم. در کل خیلی استاد پرفکتین برای هر مبحثی یه روش حل میانبر سریع داره.

 252. سلام وقتتون بخیر شما کلاس خصوصی آنلاین شیمی کنکور هم دارید؟ اگر دارید لطف کنید یک توضیحی بدید درباره نحوه ی کلاستون که به چه صورتیه تست کار میکنید یا نه و یک خلاصه توضیحی بدید ممنون میشم و همچنین در چه فضایی برگزار میشه (یعنی واتساپ یا اسکای روم یا …..)

  • Iranian Chemist

   سلام بله عزیزم هم کلاس های شیمی کنکور هم کلاس های المپیاد شیمی به صورت آنلاین و یا حضوری هست. حضوری فقط برای تهران هست.
   کلاس های آنلاین در فضای کلاس های مجازی اسکای روم برگزار می شود.
   اما در مورد نحوه کلاس که پرسیدید در بالا کاملا توضیح داده شده. مباحث به صورت ترکیبی گفته میشه و کل آموزش بر پایه تحلیل مباحث هست. در قسمت مسائل هم فرمول های کلیدی و میانبر آموزش داده میشه. بعد از اتمام هر مبحث هم یک آزمون تستی گرفته میشه و تمام سوالات تحلیل میشه. در کنار روند آموزشی دو کتاب تستی مهم هم کار میشه و تمام نکات تستی و روش تحلیل آموزش داده می شود.
   موفق باشید عزیزم

 253. شادی علیجانی

  با سلام استاد شما را یکی از آشناهامون در تهران معرفی کردند گویا شیمی را با شما داشتند و الان پزشکی میخوانند. سوالی از خدمت جنابعالی داشتم از همدان مزاحم می شم نزدیک به ۱۰ سال از دیپلم من گذشته و قصد کردم جهت کنکور ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ شرکت کنم به هیچ وجه از دروس چیزی در خاطرم نیست ضمنا فقط رشته دندان پزشکی مد نظرم می باشد آیا به نظر حضرتعالی با این شرایط و پایه ضعیف در دروس امکان قبولی در رشته مورد نظر می باشد و آیا امکان اینکه بتوان درس شیمی را از جنابعالی کمک گرفت هست یا خیر در صورت امکان راهنمائی فرمائید. با احترام

  • Iranian Chemist

   سلام شادی جان از قدیم گفته اند که خواستن توانستن است. اولا برای این تصمیم شجاعانه ای بعد از مدت ها دوری از تحصیل گرفته این تحسینت می کنم. ثانیا اگر خوب تلاش کنی و با برنامه پیش بروی چرا قبول نشوی؟؟!! برای شهرهای به جز تهران کلاس ها به صورت آنلاین برگزار می شو و برای هماهنگی کلاس ها از طریق واتساپ در ارتباط باشید. ضمنا با توجه به اینکه از سال ۱۴۰۲ فقط دروس تخصصی در کنکور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت پس سعی کنید برای دروس تخصصی دیگر نیز از اساتید قوی و خوب بهره بگیرید و در کنار کلاس ها از کتاب های تست استفاده کنید. اگر خوب تلاش کنی حتما قبول می شوی عزیزم. موفق باشید.

 254. الهام طاهروردی

  سلام. وقتتون به خیر. در مورد آموزش خصوصی شیمی کنکور مزاحمتون شدم. دختر من امسال وارد یازدهم میشن. میخواستم از پایه دهم برای کنکورشون کار بشه. اگر محبت کنید بفرمایید هزینه ی کلاسهای آنلاین خصوصیتون چقدر هست ممنون میشم

  • Iranian Chemist

   سلام خانم طاهروردی عزیز برای هماهنگی کلاس ها فقط از طریق واتساپ لطفا در ارتباط باشید. شاد باشید.

 255. اعظم میرزایی

  پارسال با دوستام با استاد نباتی کلاس گرفته بودیم واسه درس شیمی. خدارو شکر که هممونم بهترین رتبه هارو آوردیم و منتظر اعلام نتایج نهایی آخر شهریوریم. واقعا میتونم بگم بهترین استادم بودن ایشون نحوه تدریس و آزموناشون عالیه. مخصوصا روش تست زنی و روش انجام محاسبات سریعشون که بی نظیر بود.

 256. سمیه رحمتی

  سلام آقای نباتی
  وقتتون بخیر باشه
  ببخشید من نمیدونستم باید کجا پیام بدم بهتون برای اطلاعات کلاسا و اینکه جا داره کلاساتون یا ن?

  • Iranian Chemist

   سلام سمیه جان کلاس های گروهی ظرفیتشون تکمیل شده ولی چون هنوز دوستانی مثل شما درخواست دارند شاید یک گروه دیگر نیز تشکیل بدهم که حتما امروز و فردا در سایت اطلاع رسانی خواهم کرد. موفق باشی عزیزم.

 257. مریم نایب زاده

  سلام شبتان بخیر استاد نباتی دخترم سمپادی است و امسال مدرسه تیزهوشان فرزانگان تبریز دهم خواهد خواند اگر با شما کلاس آنلاین المپیاد شیمی بگیریم دخترم باید حتما رتبه ۱ تا ۳ بیاورد که بتواند بدون کنکور پزشکی تهران قبول شود؟ چون متاسفانه اطلاعات زیادی ندارم برای همین پرسیدم و سوال دومم این هست که آیا کلاس های المپیادتان فقط تک نفره برگزار می شود و چطور باید در کلاس هایتان ثبت نام کنیم؟ با تشکر

  • Iranian Chemist

   سلام خانم نایب زاده عزیز در مرحله دوم المپیاد شیمی ۴۰ نفر قبول می شوند که ۸ نفر اول طلا می گیرند و بقیه نقره و برنز. طلایی ها مستقیما بدون کنکور در هر کدام از رشته های مشخص شده می توانند بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند. اما نقره ای ها و برنزها ۱۰ درصد به تراز کلی کنکورشان اضافه می شود، ضمنا طلایی ها نیز اگر بخواهند در رشته های مشخص نشده ادامه تحصیل بدهند آن ها هم باید کنکور بدهند و ۱۰ درصد به تراز کلی کنکورشان اضافه خواهد شد.
   اما سوال دومتان برای دانش آموزان تبریز و بقیه شهرها به جز تهران کلاس ها به صورت آنلاین برگزار می شود و کلاس های خصوصی می تواند بین یک تا شش نفر باشد ولی واضح است که هر چه تعداد دانش آموزان گروه کمتر باشد بهتر رسیدگی می شود و به سوالات و مشکلات دانش آموزان پرداخته می شود. برای ثبت نام کلاس ها و هماهنگی لطفا از طریق واتساپ در ارتباط باشید.
   با آرزوی موفقیت برای دخترخانم عزیزتان

 258. وحید اسماعیلی

  شیمی نباتی فوق العاده اس. تقريبا تمام نكات رو ميگه و خيلي بيشتر از وقت قانوني کلاس برای نكته و تست تایم ميذاره تا همه چيز كامل با مثال و تست حل بشن. اصلا استاد نباتی به نكته و تستاش معروف شده . چون همه چيزو خيلي كامل و جامع توضيح ميده و جا ميندازه.

 259. پوریا رهنما

  سلام
  من میخواستم در کلاسهای المپیاد شیمی ثبت نام کنم
  امسال پایه دوازدهم میرم
  این المپیاد مرحله اولش در کجا برگزار میشه و در چ تاریخی
  ممنون میشم اگه بهم توضیح بدین

  • Iranian Chemist

   سلام پوریاجان المپیاد شیمی رو فقط تو پایه های دهم یا یازدهم میتوان شرکت کرد و شما بنابراین نمی توانید شرکت کنید. لذا تمام انرژیتان را روی کنکور بگذارید تا به امید خدا بتوانید با رتبه ای خوب در رشته مورد علاقه تان قبول شوید. با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموز عزیز

 260. فریبا عظیمی

  استاد ببخشین برای المپیاد شیمی باید کتابای شیمی عمومی چارلز مورتیمر رو بخونیم؟

  • Iranian Chemist

   سلام عزیزم دروس شیمی عمومی ۱ و ۲ جزو منابع المپیاد شیمی هستند ولی به جز آن ها باید دروس شیمی دبیرستان، شیمی آلی، شیمی تجزیه و شیمی معدنی را نیز بخوانید.
   برای مثال بودجه بندی سوالات مرحله اول المپیاد شیمی سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به این صورت بود:
   شیمی عمومی (۳۲ درصد)، شیمی آلی (۲۴ درصد)، شیمی دهم (۸ درصد)، شیمی دوازدهم (۱۲ درصد)، شیمی هسته ای (۴ درصد)، شیمی تجزیه (۱۲ درصد) و شیمی معدنی (۸ درصد).
   با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموز عزیز

 261. طاهر گرگانی

  سلام شیمی سیلبرگ و دانش پژوهان و فاطمی برای المپیاد شیمی چطور است؟ تشکر

  • Iranian Chemist

   سلام طاهرجان المپیاد و کنکور محل آزمون و خطا نیست. به همین خاطر وقتی ملاک طراحان محترم، کتاب های مرجع هست پس باید آن ها را بخوانی. وگرنه در بازار کتاب های زیادی پیدا می شود لزومی نیست که حتما باید خوانده شوند. ابتدا منابع اصلی و مرجع را بخوانید و اگر وقت اضافی داشتید این منابع را نیز مطالعه کنید. ولی اولویتتان منابع اصلی و مرجع المپیاد باشد. موفق باشید عزیزم

 262. الهام مهرآذر

  سلام وقتتون بخیر استاد از کدوم فصل های شیمی در کنکور تجربی بیشترین سوال میاد؟ متاسفانه تابستونو از دست دادم الان خیلی استرس دارم استاد. میخوام از فصل هایی شروع کنم که سوالای بیشتری میاد. لطفا راهنماییم کنین استاد