آخرین خبرها

المپیاد شیمی استاد نباتی – پاسخ سوال ۴ المپیاد شیمی آمریکا ۲۰۲۳

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

سوال ۴ المپیاد شیمی آمریکا سال ۲۰۲۳

۴٫ How much Sr(OH)2. 8 H2O (Mr = 265.76) is needed to prepare 150.0 mL of solution in which [OH] = 0.100 M?

A: 1.99 g

B: 3.98 g

C: 5.98 g

D: 7.98 g

ترجمه سوال ۴ المپیاد شیمی آمریکا سال ۲۰۲۳

چند گرم از ترکیب Sr(OH)2.8H2O با جرم مولی ۲۶۵٫۷۶ گرم بر مول برای تهیه ۱۵۰ میلی لیتر محلول حاوی یون هیدروکسید با غلظت ۰٫۱ مول بر لیتر نیاز است؟

الف: ۱٫۹۹

ب: ۳٫۹۸

ج: ۵٫۹۸

د: ۷٫۹۸

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ:

با توجه به اینکه هر مول از ترکیب استرانسیم هیدروکسید ۸ آبه موقع انحلال در آب تولید ۲ مول یون هیدروکسید می کند، بنابراین به راحتی می توانیم با یک تناسب ساده به سوال ۵ المپیاد شیمی آمریکا سال ۲۰۲۳ پاسخ بدهیم.

ضریب

۲

ضریب × جرم مولی

۲۶۵٫۷۶

۲ OH Sr(OH)2. 8 H2O
حجم × غلظت مولار

۰٫۱ × ۰٫۱۵

جرم

x

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

حالا با یه طرفین وسطین کردن ساده، جرم ترکیب مورد نیاز به دست می آید:

۲ × x = 265.76 × ۰٫۱۵ × ۰٫۱

x = 1.9932 g

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

گزینه صحیح:

با توجه به محاسبات تکنیکی انجام شده، گزینه اول پاسخ صحیح سوال ۴ المپیاد شیمی آمریکا سال ۲۰۲۳ می باشد.

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی استاد نباتی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد نباتی – مدرس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی ۱۴۰۲ تحلیل سوال ۱۹ – خواص شیمیایی عناصر

تدریس شیمی کنکور و المپیاد شیمی استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + چهار =