آخرین خبرها

استاد شیمی آلی – حل نمونه سوال شیمی آلی داروسازی دانشگاه تارتو استونی

تدریس خصوصی شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دارویی رشته های شیمی و داروسازی

Organic Chemistry tutor in Iran

تدریس شیمی ارگانیک و شیمی عمومی رشته داروسازی

تدریس شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آلی (Organic Chemistry)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

در این مقاله یکی از سوالات آزمون Organic Chemistry یکی از دانشجویان عزیزم در رشته داروسازی دانشگاه تارتو کشور استونی را قرار است که با هم بررسی کنیم.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

Question:

Which equilibrium constant for the following reactions is larger, KI or KII?

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو
واکنش های سوال شیمی آلی رشته داروسازی دانشگاه تارتو استونی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

پاسخ

دانشجویان عزیزم در حقیقت برای پاسخ به این سوال باید پایداری محصولات را نسبت به واکنش دهنده ها بسنجیم.

بررسی انجام شدن واکنش ها: با توجه به اینکه در هر دو واکنش، استر به آمید تبدیل می شود و از آنجایی که چون در آمیدها جفت الکترون ناپیوندی اتم نیتروژن می تواند با گروه کربونیل وارد رزونانس شود، لذا آمیدها پایداری بیشتری نسبت به استرها دارند.

به خاطر پایداری بیشتر محصولات نسبت به واکنش دهنده ها، هر دو واکنش انجام می شوند و لذا هر دو واکنش گرمازا (exothermic) می باشد.

بررسی ثابت تعادل واکنش ها: با توجه به اینکه در واکنش اول یکی از محصولات تولید شده، ترکیب فنول می باشد که جفت الکترون ناپیوندی اتم اکسیژن در آن می تواند با پیوندهای دوگانه داخل حلقه آروماتیک رزونانس دهد. در حالی که در حلقه سیکلوهگزانول چنین رزونانسی وجود ندارد. بنابراین چون پایداری فنول بیشتر از سیکلوهگزانول می باشد، لذا واکنش اول مساعدتر بوده و ثابت تعادل بزرگتری دارد.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

لذا دانشجویان عزیزم شما بایستی به این سوال، این گونه جواب بدهید:

In both reactions, a more stable amide is formed from an ester. The resonance interaction of the nonbonded electrons of the oxygen atom with the aromatic ring of the phenolic moiety of the aromatic ester decreases the electron density at oxygen. Thus, there is a decreased availability of electrons to the carbonyl group. Therefore, the carbonyl group is not as stable for the phenyl ester. Thus, equilibrium constant is larger for the reaction of the phenyl ester than for the cyclohexyl ester.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آلی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آلی – شیمی عمومی – شیمی دارویی – شیمی معدنی – شیمی فیزیک – تدریس شیمی آلی داروسازی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دارویی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو

تدریس Organic Chemistry – حل نمونه سوال شیمی آلی داروسازی دانشگاه لیدز انگلستان

Organic Chemistry tutor in Iran تدریس شیمی آلی رشته داروسازی تدریس شیمی آنلاین (همه شهرها) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× یک = ده