آخرین خبرها

پاسخ سوالات IMAT ایتالیا ۲۰۲۳ درس شیمی سوال ۳۹ – استاد مهدی نباتی

کلاس IMAT ایتالیا - تدریس خصوصی شیمی آیمت ایتالیا دکتر مهدی نباتی

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت ۲۰۲۳ ایتالیا

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

سوال ۳۹ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۳

Q39-IMAT2023 : Which of the following statements about 1 kg of water is correct?

A: Ice has a greater volume than liquid water as the particles are further apart

B: Liquid water has a greater volume than ice as the particles are further apart

C: Liquid water has a greater volume than ice as the particles have more kinetic energy

D: Liquid water and ice have the same volume, which explains why ice partially floats in water

E: Ice has a greater volume than liquid water as the particles have more kinetic energy

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

آدرس صفحه رسمی شیمی آیمت در اینستاگرام: @imat.chem لینک مستقیم ورود به صفحه اینستاگرام شیمی آزمون IMAT ایتالیا: www.instagram.com/imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل سوال:

دانشجویان عزیزم در این سوال از ما خواسته شده که تحلیل کنیم که کدام یک از مطالب عنوان شده در گزینه های A تا E درباره یک کیلوگرم آب صحیح است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه A:

این گزینه می گوید که یخ حجم بیشتری نسبت به آب در حالت فیزیکی مایع دارد.

دوستان عزیزم توجه داشته باشید که آب در حالت بخار به صورت ذرات جدا از هم بوده و فاقد هرگونه پیوند هیدروژنی می باشد.

در حالت مایع، بین مولکول های مختلف آب شاهد ۱، ۲، ۳ و یا ۴ پیوند هیدروژنی هستیم یعنی به عبارتی تعداد متفاوتی از پیوندهای هیدروژنی را بین مولکول های آب در حالت مایع می بینیم و دقیقا دلیل سُر خوردن مولکول آب بر روی هم در حالت فیزیکی مایع عم همین است.

ولی در حالت جامد، تمام مولکول های آب حداکثر تعداد پیوندهای هیدروژنی را تشکیل می دهند. به عبارتی هر مولکول آب با ۴ پیوند هیدروژنی به ۴ مولکول آب دیگر متصل است و این تعداد بالای پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب باعث می شود تمامی مولکول های آب در یک شبکه سه بعدی و به صورت حلقه های ۶ ضلعی به هم متصل شوند. این ساختارهای شبکه ای باعث می شود که یخ افزایش حجم پیدا می کند. این افزایش حجم در دماهای زیر ۴ درجه سانتی گراد اتفاق می افتد.

بنابراین مطلب گزینه A کاملا صحیح بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه B:

این گزینه می گوید که آب در حالت مایع حجم بیشتری نسبت به یخ دارد.

با توجه به تحلیل هایی که در گزینه قبل کردیم مشاهده کردیم که آب در حالت فیزیکی مایع حجم کمتری نسبت به یخ دارد.

بنابراین مطلب گزینه B کاملا اشتباه بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه C:

این گزینه می گوید که آب در حالت فیزیکی مایع به خاطر انرژی جنبشی زیادش نسبت به یخ حجم بیشتری دارد.

دوستان عزیزم توجه داشته باشید که آب در حالت مایع چون مولکول هایش به خاطر تعداد پیوند هیدروژنی کمتر نسبت به یخ، جنبش های نامنظم زیادی دارد بنابراین دارای انرژی جنبشی زیادی است. پس این بخش از مطلب گزینه سوم کاملا درست است.

اما با توجه به تحلیل گزینه A دیدیم که آب در حالت مایع حجم کمتری نسبت به یخ دارد.

بنابراین مطلب گزینه C کاملا اشتباه بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه D:

این گزینه می گوید که برابر بودن حجم آب در حالت مایع و یخ، شناور بودن قطعات یخ بر روی آب مایع را توجیه می کند.

دوستان عزیزم اولا تحلیل کردیم که یخ حجم بیشتری دارد. بنابراین این بخش از مطلب کاملا اشتباه عنوان شده که یخ و آب مایع حجم برابری دارند.

ثانیا شناور بودن قطعات یخ بر روی آب به خاطر چگالی کم یخ (۰٫۹ گرم بر میلی لیتر) نسبت به چگالی آب خالص (۱ گرم بر میلی لیتر) می باشد.

بنابراین مطلب گزینه D کاملا اشتباه بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

تحلیل گزینه E:

این گزینه می گوید که یخ به خاطر انرژی جنبشی زیادش نسبت به آب در حالت فیزیکی مایع، حجم بیشتری دارد.

دوستان عزیزم توجه داشته باشید اینکه یخ حجم بیشتری دارد درست است اما مولکول های آب در یخ چون ماکزیمم تعداد پیوند هیدروژنی موجود را تشکیل می دهند بنابراین جنبش های نامنظم کمتری دارند پس انرژی جنبشی کمتری دارند.

بنابراین مطلب گزینه E کاملا اشتباه بیان شده است.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

گزینه صحیح:

با توجه به توضیحات داده شده و تحلیل انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۳۹ آزمون IMAT ایتالیا سال ۲۰۲۳ می باشد.

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیزم

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آزمون IMAT

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

آدرس صفحه رسمی شیمی آیمت در اینستاگرام:

@imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

لینک مستقیم ورود به صفحه اینستاگرام شیمی آزمون IMAT ایتالیا:

www.instagram.com/imat.chem

کلاس IMAT ایتالیا استاد IMAT ایتالیا مدرس IMAT ایتالیا تدریس IMAT ایتالیا آموزش IMAT ایتالیا معلم IMAT ایتالیا کلاس IMAT ایتالیا

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
کلاس IMAT ایتالیا – دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آیمت ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

پاسخ سوالات IMAT 2023 ایتالیا – سوال ۳۸ – Molecular Geometry – کلاس IMAT ایتالیا ۲۰۲۴

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت ۲۰۲۳ ایتالیا دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی IMAT ایتالیا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شصت یک + = 63