آخرین خبرها

پاسخ سوالات آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲ – تحلیل سوال ۴۲ شیمی آزمون IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت IMAT ایتالیا

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ۴۲ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲

Q42:

In which of the following reactions does HCl act as a reducing agent?

A: MnO2  +  ۴ HCl     MnCl2  +  Cl2  +  ۲ H2O

B: Zn  +  ۲ HCl     H2  + ZnCl2

C: Mg(OH)2  +  ۲ HCl     MgCl2  +  ۲ H2O

D: NH3  +  HCl     NH4Cl

E: Al2O3  +  ۶ HCl     ۲ AlCl3  +  ۳ H2O

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال ۴۲ آزمون IMAT ایتالیا ۲۰۲۲:

دانشجویان عزیزم توجه داشته باشید که reducing agent یعنی ماده ای که خودش اکسید می شود و باعث کاهش ماده دیگری می شود.

۱- در واکنش اول عدد اکسایش کلر در طرف اول ۱- می باشد و در طرف دوم صفر است. بنابراین هیدروکلریک اسید در این واکنش اکسید شده است. پس جواب درست همین واکنش است.

۲- در واکنش دوم عدد اکسایش هیدروژن در طرف اول و دوم به ترتیب برابر ۱+ و صفر می باشد. یعنی هیدروکلریک اسید در این واکنش کاهش پیدا کرده است.

۳- واکنش های سوم تا پنجم واکنش های اکسایش کاهشی نیستند. واکنش های سوم و پنجم جزو واکنش های جانشینی دوگانه و واکنش چهارم واکنش ترکیبی می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۴۲ آزمون ورودی رشته های پزشکی دانشگاه های ایتالیا سال ۲۰۲۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09011828140 واتساپ
تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) درس شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا – آموزش شیمی آی مت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

پاسخ سوالات IMAT ایتالیا ۲۰۲۳ درس شیمی سوال ۳۹ – استاد مهدی نباتی

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت ۲۰۲۳ ایتالیا دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی IMAT ایتالیا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

69 − = شصت هفت