آخرین خبرها

شیمی IMAT ایتالیا – حل سوال ۹۳۲ از کتاب AlphaTest Medicina in inglese

تدریس خصوصی درس شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا - آموزش شیمی آی مت

تدریس خصوصی شیمی آی مت IMAT و تولک اف TOLC-F

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آزمون های ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال از مبحث تعیین تعداد ذرات ماده

Q:

Which one of the following samples of gases contains the most particles?

All gases are at 0 ºC and 1 atm pressure, when 1 mole of gas has a volume of 22.4 L.

[Relative atomic mass: H=1 ; He=4 ; C=12 ; O=16 ; Cl=35.5]

A: 10.0 g of helium gas

B: 64.0 g of oxygen gas

C: 66.0 g of carbon dioxide gas

D: 22.4 L of hydrogen gas

E: 33.6 L of chlorine gas

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال:

دانشجویان عزیزم در حل این سوال توجه داشته باشید که منظور از ذره (particle)، اتم نیست بلکه تعداد همان ماده ای است که در سوال داده شده، حالا آن ماده به صورت اتمی باشد یا به صورت مولکولی.

*** توجه داشته باشید در محاسبات زیر:

m جرم

M جرم مولی

N تعداد ذره

NA عدد آووگادرو

V حجم

Vn حجم مولی

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

محاسبه تعداد ذرات گاز هلیم:

NHe = (m × NA) / M

NHe = (10 × NA) / 4

NHe = 2.5 NA

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

محاسبه تعداد ذرات گاز اکسیژن (O2):

NO2 = (m × NA) / M

NO2 = (64 × NA) / 32

NO2 = 2 NA

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

محاسبه تعداد ذرات گاز کربن دی اکسید (CO2):

NCO2 = (m × NA) / M

NCO2 = (66 × NA) / 44

NCO2 = 1.5 NA

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

محاسبه تعداد ذرات گاز هیدروژن (H2):

NH2 = (V × NA) / Vn

NH2 = (22.4 × NA) / 22.4

NH2 = NA

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

محاسبه تعداد ذرات گاز کلر (Cl2):

NCl2 = (V × NA) / Vn

NCl2 = (33.6 × NA) / 22.4

NCl2 = 1.5 NA

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل های انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح این سوال تکنیکی از مبحث Particles number می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آزمون IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه های خارج از کشور

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

شیمی IMAT 2024 دکتر نباتی – Density of mixture of solutions

روش های تکنیکی پاسخ به سوالات آیمت ایتالیا تدریس خصوصی شیمی آی مت IMAT و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + هفت =