آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آموزش شیمی آلی

واکنش بیشلر-ناپیرالسکی (Bischler-Napieralski Cyclization)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران 09011828140

Bischler-Napieralski Reaction واکنش بیشلر-ناپیرالسکی، سنتز ۴،۳-دی هیدرو ایزوکینولینها از آرنهای غنی از الکترون بتا اتیل آمیدها با استفاده از معرفهای تراکم کننده مثل P2O5، POCl3 و یا ZnCl2 میباشد. مکانیسم واکنش بیشلر-ناپیرالسکی مطابق مطالعات دقیق انجام شده توسط فودور و ناگوباندی، واکنش بیشلر-ناپیرالسکی با مرحله دهیدارتاسیون درونی آمید و حلقه …

بیشتر بخوانید »

واکنش همولوگاسیون سیفرس-گیلبرت (Seyferth-Gilbert Homologation)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران 09011828140

Seyferth-Gilbert Homologation Bestmann-Ohira Reagent واکنش همولوگاسیون سیفرس-گیلبرت واکنش تحت باز است که سنتز آلکینها را از طریق واکنش دی متیل (دی آزومتیل)فسفونات با آلدئیدها و آریل کتونها در دماهای پایین انجام میدهد. اصلاح اُهیرا-بستمان با استفاده از دی متیل-۱-دیازو-۲-اکسوپروپیل فسفونات زمینه تبدیل مواد با باز مزدوج پایدار مثل آلدئیدهای قابل …

بیشتر بخوانید »

واکنش بیگینلی (Biginelli Reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی رشته داروسازی در تهران

Biginelli Reaction واکنش بیگینلی واکنش کاتالیز شده اسیدی سه جزئی بین یک آلدئید، بتاکتواستر و اوره برای سنتز سریع و آسان دی هیدروپیریمیدونها است که ترکیبات جالبی با پتانسیل بالایی از لحاظ کاربردهای دارویی میباشد. مکانیسم واکنش بیگینلی اولین مرحله در این مکانیسم، تراکم بین آلدئید و اوره میباشد که …

بیشتر بخوانید »

حلقه زایی برگمن (Bergman Cyclization)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

Bergman Cycloarmatization حلقه زایی برگمن اجازه ساخت آرنهای استخلاف شده از طریق حلقه زایی-آروماتیک شدن گرمایی یا فتوشیمیایی اِن دی اینها در حضور یک دهنده رادیکال هیدروژنی مثل ۴،۱-سایکلوهگزادی انها را میدهد. مکانیسم حلقه زایی برگمن حلقه زایی به روشهای گرمایی یا فتوشیمیایی القا و انجام میشود. بسیاری از حلقه …

بیشتر بخوانید »

واکنش تراکم بنزوئین (Benzoin Condensation)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

Benzoin Condensation تراکم بنزوئین، یک واکنش مزدوج شدن بین دو ترکیب آلدئیدی است که تولید آلفا هیدروکسی کتونها میکند. نخستین روشها تنها برای تبدیل آلدئیدهای آروماتیک مناسب بودند. مکانیسم تراکم بنزوئین افزودن یون سیانید باعث تولید سیانوهیدرین میشود که نتیجتا باعث عوض شدن افینیته بار کربونیل شده و کربن الکترون …

بیشتر بخوانید »

نوآرایی بنزیلیک اسید (Benzilic acid Rearrangement)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

Benzilic acid Rearrangement ۲،۱-دی کتونها در حضور یک باز قوی متحمل یک نوآرایی میشوند که نتیجتا آلفا هیدروکسی کربوکسیلیک اسیدها را میدهند. بهترین راندمانها برای این واکنش زمانی حاصل میشود که دی کتونهای مد نظر که هیچ نوع پروتون قابل انولیزه شدن را نداشته باشند. واکنش دی کتونهای حلقوی به …

بیشتر بخوانید »

واکنش بایلیس-هیلمان (Baylis-Hillman)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

Baylis-Hillman Reaction این کوپلینگ یک مشتق آلکن فعال شده با یک آلدئید میباشد که توسط یک آمین نوع سوم (برای مثال: DABCO) کاتالیز میشود. فسفینها نیز میتوانند در این واکنش استفاده بشوند، و واکنشهای انانتیوگزین نیز امکان انجام گرفتن را در صورت استفاده از کاتالیزور  آمین یا فسفین نامتقارن دارند. …

بیشتر بخوانید »

واکنش بارتون-مکامبی (Barton-McCombie Reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

Barton-McCombie Reaction Barton Deoxygenation این واکنش یک روش برای دِاُکسیژناسیون الکلها میباشد. ابتدا الکل تبدیل به مشتق تیوکربونیل شده و سپس با هیدرید تری بوتیل قلع وارد واکنش میشود. وقتی که یک زنجیره رادیکالی آغاز میشود، حمله روی حامل Bu3Sn توسط گوگرد، آغاز تخریب را با تولید رادیکال آلکیل استارت …

بیشتر بخوانید »

واکنش دکربوکسیلاسیون بارتون (Barton Decarboxylation)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

واکنش دکربوکسیلاسیون بارتون کربوکسیل زدایی رادیکالی استر بارتون منجر به تولید آلکان متناظر بعد از برهمکنش با هیدرید تری بوتیل قلع یا ترشیوبوتیل مرکاپتان میشود: یک واکنش جایگزین احتمالی، وارد کردن یک استخلاف از طریق واکنش یا یک معرف ترپ کننده رادیکالی مناسب است: مکانیسم دکربوکسیلاسیون بارتون شروع دکربوکسیلاسیون بارتون …

بیشتر بخوانید »

شیمی کلیک؛ حلقه زایی آزید-آلکین

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

شیمی کلیک عبارتی است که برای نخستین بار توسط کی بی شارپلس در سال ۲۰۰۱ برای واکنشهای با راندمان بالا اختصاص داده شد. محصولات این نوع از واکنشها بدون نیاز به کروماتوگرافی خالص سازی گشته و استرئوویژه هستند. محصولات جانبی به آسانی از واکنش قابلیت حذف شدن را دارند. این …

بیشتر بخوانید »