آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : آموزش شیمی آلی

تراکم آسیلوئین (Acyloin Condensation)

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

تراکم آسیلوئین کوپلینگ کاهشی دو مولکولی استرهای کربوکسیلیک توسط واکنش با سدیم فلزی در یک حلال بی اثر تحت شرایط رفلاکس، ترکیبات آلفا هیدروکسی کتونها را میدهد که به نام آسیلوئین شناخته میشود. با آلکیلهای زنجیری بزرگتر، حلالهای با نقطه جوشهای بالاتر استفاده میشود. شکل درون مولکولی این واکنش منجر …

بیشتر بخوانید »

سنتز استواستیک استر

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

سنتز استواستیک استر زمانی که آلفاکتو استیک اسید با یک مول باز ترکیب میشود، گروه متیلن به خاطر اینکه بسیار اسیدی است با باز وارد واکنش میشود. و در ادامه، واکنش با یک معرف آلکبله کننده، محصولات آلکیل متصل به متیلن را میدهد. وقتی که این واکنش برای مرتبه بعدی …

بیشتر بخوانید »

واکنش تراکم کلایزن (تراکم استواستیک-استر)

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

تراکم کلایزن (تراکم استواستیک-استر) تراکم کلایزن بین ترکیبات استری (از جمله آلفا-هالوژنها) توسط یک باز مثل سدیم هیدروکسید رخ میدهد و محصول بتاکتواسترها را ایجاد میکند. نیروی پیش برنده این واکنش، تشکیل آنیون پایدار بتاکتواستر میباشد. توجه شود که اگر از دو نوع ترکیب استری متفاوت استفاده شود، مخلوطی از …

بیشتر بخوانید »