آخرین خبرها

تحلیل سوال ۵ شیمی المپیاد ۱۴۰۲ مرحله اول دوره ۳۴ – انرژی تفکیک پیوند – شیمی یازدهم

شیمی کنکور و المپیاد شیمی استاد مهدی نباتی

تدریس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

سوال ۵ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۲

کدام گزینه در مورد ترتیب انرژی تفکیک پیوندهای زیر صحیح نیست؟

الف: H-H > Cl-Cl > Br-Br

ب: Si-Si > P-P > Cl-Cl

ج: N≡C > N=N > C-O

د: H-Cl > H-Br > H-I

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ:

تحلیل گزینه الف:

این ترتیب کاملا درست است. چون از لحاظ شعاع اتمی Br>Cl>H است پس طول پیوند Br-Br>Cl-Cl>H-H می باشد.

از آنجایی که انرژی تفکیک پیوند با طول پیوند رابطه عکس دارد پس ترتیب انرژی تفکیک پیوندها به صورت H-H > Cl-Cl > Br-Br می باشد.

تحلیل گزینه ب:

این ترتیب کاملا اشتباه است و پاسخ صحیح سوال ۵ هم همین گزینه است. چون از لحاظ شعاع اتمی Si>P>Cl است پس طول پیوند Si-Si>P-P>Cl-Cl می باشد.

از آنجایی که انرژی تفکیک پیوند با طول پیوند رابطه عکس دارد پس ترتیب انرژی تفکیک پیوندها به صورت Si-Si < P-P < Cl-Cl می باشد.

تحلیل گزینه ج:

این ترتیب کاملا درست است.

چون انرژی تفکیک پیوند با مرتبه پیوندی رابطه مستقیم دارد پس ترتیب انرژی تفکیک پیوندها به صورت N≡C > N=N > C-O می باشد.

تحلیل گزینه د:

این ترتیب کاملا درست است. چون از لحاظ شعاع اتمی I>Br>Cl است پس طول پیوند H-I>H-Br>H-Cl می باشد.

از آنجایی که انرژی تفکیک پیوند با طول پیوند رابطه عکس دارد پس ترتیب انرژی تفکیک پیوندها به صورت H-Cl > H-Br > H-I می باشد.

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

گزینه صحیح:

با توجه به محاسبات تکنیکی انجام شده، گزینه ب پاسخ صحیح سوال ۵ المپیاد شیمی مرحله اول سال ۱۴۰۲ می باشد.

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیم مرحله اول

المپیاد شیمی استاد نباتی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

دانلود دفترچه سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول دانلود دفترچه سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول دانلود دفترچه سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

دانلود دفترچه سوالات المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۲ دانلود دفترچه سوالات المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۲ دانلود دفترچه سوالات المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۲

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد نباتی – مدرس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

دانلود سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول دانلود سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول دانلود سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول دانلود سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

دانلود سوالات المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۲ دانلود سوالات المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۲ دانلود سوالات المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۲ دانلود سوالات المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۲

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول پاسخ سوال ۱۶ – مقایسه شعاع یونهای دوره دوم و سوم

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست شش − بیست یک =