آخرین خبرها

ظرفیت پذیرش دانشگاه های ایتالیا، تعداد شرکت کننده ها و آخرین نمره قبولی آزمون آیمت ۲۰۲۲

تدریس خصوصی شیمی آیمت IMAT ایتالیا

حداقل نمرات قبولی، تعداد شرکت کننده ها و ظرفیت پذیرش

دانشگاه های ایتالیا در آزمون آیمت ۲۰۲۲

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی IMAT ایتالیا

تدریس آیمت استاد آی مت آموزش IMAT استاد آیمت آموزش آی مت تدریس IMAT آموزش آیمت تدریس آی مت استاد IMAT تدریس خصوصی شیمی آیمت ایتالیا

آزمون ورودی رشته های پزشکی ایتالیا ۲۰۲۲

آزمون آیمت ایتالیا از سال ۲۰۱۱، هر سال به طور منظم یک بار برگزار می شود.

تقریبا می توان گفت که آزمون آیمت هر سال تغییراتی را با آزمون سال قبلش داشته است. اما میزان امتیاز کلی این آزمون در تمامی سال های اخیر ثابت و بدون تغییر بوده و برابر با ۹۰ بود.

۹۰ امتیاز از پاسخگویی به ۶۰ سوال (هر سوال یک و نیم امتیاز) کسب می شود.

یک چهارم سوالات یعنی ۱۵ سوال از ۶۰ سوال مربوط به سوالات درس شیمی می شود.

یکی از مواردی که به داوطلبان این آزمون بین المللی می تواند کمک بسیاری جهت برنامه ریزی خوب کند، آگاهی از حداقل نمرات قبولی دانشگاه های مختلف ایتالیا، ظرفیت پذیرش دانشگاه های ایتالیا و همچنین تعداد کل شرکت کننده ها در این آزمون است.

به همین خاطر در این مقاله، حداقل نمره قبولی دانشگاه های مختلف ایتالیا، ظرفیت پذیرش دانشگاه های ایتالیا و همچنین تعداد کل شرکت کننده ها در آزمون آیمت ۲۰۲۲ برایتان آورده شده است.

تدریس آیمت استاد آی مت آموزش IMAT استاد آیمت آموزش آی مت تدریس IMAT آموزش آیمت تدریس آی مت استاد IMAT تدریس خصوصی شیمی آیمت ایتالیا

حداقل

نمره قبولی

درصد قبولی

شرکت کننده ها

تعداد شرکت کننده های

غیر اروپایی

ظرفیت پذیرش University
۴۴٫۱ % ۱۵٫۴۹ ۷۱ ۱۱ Bari
۵۱٫۵ % ۸٫۶۲ ۲۳۲ ۲۰ Bologna
۴۱٫۹ % ۱۱٫۴۹ ۳۴۸ ۴۰ Luigi
۴۲٫۹ % ۸٫۱۲ ۵۱۷ ۴۲ Messina
۵۱٫۸ % ۱۱٫۰۶ ۲۲۶ ۲۵ Milan
۴۹٫۲ % ۱۰٫۰۶ ۱۵۹ ۱۶ Bicocca
۴۴٫۴ % ۹٫۷۳ ۲۵۷ ۲۵ Federico II
۵۲٫۶ % ۷٫۳۸ ۲۷۱ ۲۰ Padova
۴۳٫۸ % ۱۲٫۵ ۳۲۰ ۴۰ Pavia
۵۲٫۶ % ۱۱٫۶۳ ۸۶ ۱۰ Sapienza
۴۴٫۶ % ۱۰ ۱۰۰ ۱۰ Torvergata
۴۵٫۲ % ۱۰٫۵۳ ۱۷۱ ۱۸ Siena – Dentistry
۵۰٫۱ % ۱۰٫۱۶ ۳۱۵ ۳۲ Turin
۴۱٫۹ % ۱۰٫۳۴ ۳۸۷ ۴۰ Parma
۴۶٫۳ % ۱۳٫۶۴ ۴۴ ۶ Sapienza – Dentistry
۳۴٫۵ % ۲۶٫۶ ۹۴ ۲۵ Marche

 

تدریس آیمت استاد آی مت آموزش IMAT استاد آیمت آموزش آی مت تدریس IMAT آموزش آیمت تدریس آی مت استاد IMAT تدریس خصوصی شیمی آیمت ایتالیا

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان عزیز

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آیمت ایران

تدریس آیمت استاد آی مت آموزش IMAT استاد آیمت آموزش آی مت تدریس IMAT آموزش آیمت تدریس آی مت استاد IMAT تدریس خصوصی شیمی آیمت ایتالیا

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آزمون ورودی رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه های خارج از کشور

تدریس آیمت استاد آی مت آموزش IMAT استاد آیمت آموزش آی مت تدریس IMAT آموزش آیمت تدریس آی مت استاد IMAT تدریس خصوصی شیمی آیمت ایتالیا

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی شیمی آزمون آیمت ایتالیا

تدریس آیمت استاد آی مت آموزش IMAT استاد آیمت آموزش آی مت تدریس IMAT آموزش آیمت تدریس آی مت استاد IMAT تدریس خصوصی شیمی آیمت ایتالیا

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

حداقل نمرات قبولی آزمون آیمت دانشگاه های ایتالیا از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲

حداقل نمرات قبولی آزمون ورودی پزشکی دانشگاه های ایتالیا دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

56 ÷ هفت =