آخرین خبرها

قانون نسبت های معین | تدریس خصوصی شیمی عمومی | General Chemistry

تدریس خصوصی شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دارویی رشته های شیمی و داروسازی

تدریس خصوصی شیمی عمومی General Chemistry

استاد شیمی آلی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آلی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

قانون نسبت های ثابت (معین)

یک ترکیب شیمیایی همیشه دارای عناصر مشابه با نسبت های جرمی مشابه است. این بیان، قانون نسبت های معین یا قانون نسبت اجزاء ثابت است.

سهم نسبی جرم هر کدام از عناصر در ترکیب را به روش های مختلف بیان می کنند که دو نمونه از این روش ها، درصد و نسبت است.

برای مثال هر گونه از ترکیب شیمیایی نقره یدید (AgI) خالص دارای ۴۵٫۹۵ درصد نقره و ۵۴٫۰۵ درصد ید است.

البته این ترکیب عناصر ممکن است به صورت نسبت جرم های ید به نقره نیز بیان شود که برابر با ۱٫۱۷۶ می باشد.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

قانون نسبت های ثابت (معین) درکتاب شیمی عمومی چارلز مورتیمر

یک روش دیگر نیز برای بیان قانون نسبت های معین وجود دارد که آن هم در کتاب شیمی عمومی چارلز مورتیمر جلد اول مطرح شده است.

در این روش فقط نسبت تعداد اتم ها در یک ترکیب شیمیایی بیان می شود.

برای مثال در ترکیب شیمیایی نقره یدید (AgI) خالص، نسبت تعداد اتم های نقره به ید در هر واحد فرمولی برابر با ۱ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی عمومی تدریس شیمی عمومی تدریس خصوصی شیمی عمومی تدریس شیمی عمومی تدریس خصوصی شیمی عمومی تدریس شیمی عمومی

روش صحت سنجی قانون نسبت های معین

فرض بگیریم در سه آزمایش متفاوت، نقره با ید واکنش داده و به نقره یدید تبدیل شده باشد.

جرم نقره در این سه نمونه به ترتیب برابر با ۹٫۹۰ و ۱۰٫۴۴ و ۹٫۵۳ گرم می باشد.

جرم ید هم در این سه نمونه به ترتیب برابر با با ۱۱٫۶۴ و ۱۲٫۲۸ و ۱۱٫۲۱ گرم است.

جرم ترکیب نقره یدید هم به ترتیب برابر با ۲۱٫۵۴ و ۲۲٫۷۲ و ۲۰٫۷۴ گرم می باشد.

اگر درصد جرمی نقره را در هر کدام از نمونه های نقره یدید حساب کنیم، برابر با ۴۵٫۹۵ درصد خواهد بود.

از طرفی درصد جرمی ید هم در هر سه نمونه برابر با ۵۴٫۰۵ درصد خواهد بود.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته شیمی آلی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آلی – شیمی عمومی – شیمی دارویی – تدریس شیمی آلی داروسازی – تدریس شیمی عمومی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دارویی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی

سوال General Chemistry – آموزش شیمی عمومی دانشگاه های خارج از کشور

تدریس مفهومی شیمی عمومی – General Chemistry دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی ایران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 2 = دوازده