آخرین خبرها

معادله های شیمیایی بسیار مهم که حتما باید برای درس شیمی کنکور بدانید

تدریس خصوصی شیمی با بهترین استاد شیمی کنکور و المپیاد تهران

آموزش نکته دار شیمی کنکور دکتر مهدی نباتی

آموزش تمام نکات شیمی کنکور استاد دکتر مهدی نباتی

دانش آموزان عزیزم، یک سری واکنش ها و معادله های شیمیایی در کتاب های درسی شیمی هست که طراحان کنکور در سوالات مربوط به مباحث موازنه و استوکیومتری، واکنش آن ها را نمی دهند و خود شما باید کاملا واکنش ها را بلد باشید.

خب کاملا مشخصه اگه این واکنش ها رو بلد نباشید پس نخواهید توانست که به سوالات مربوطه هم جواب بدهید.

اما سوال اینجاست که چه واکنش هایی را حتما باید بلد باشید؟؟؟!!!

امروز در این مقاله می خواهم لیستی از واکنش های بسیار مهم را به شما بگویم که بارها در آزمون های کنکور سراسری سال های گذشته مورد طرح سوال واقع شده اند…

 

واکنش اول: واکنش سوختن کامل هیدروکربن ها

بخار آب + کربن دی اکسید    اکسیژن + هیدروکربن

CH4 + 2O2     CO2 + 2H2O

 

واکنش دوم: واکنش سوختن ناقص هیدروکربن ها

بخار آب + کربن مونو اکسید    اکسیژن + هیدروکربن

۲CH4 + 3O2     ۲CO + 4H2O

 

واکنش سوم: واکنش سوختن برخی نافلزات

اکسید نافلزی    اکسیژن + نافلز

C + O2     CO2

 

واکنش چهارم: واکنش سوختن برخی فلزات

اکسید فلزی    اکسیژن + نافلز

۴Na + O2     ۲Na2O

 

واکنش پنجم: واکنش سوختن هیدروژن سولفید

آب + گوگرد دی اکسید    اکسیژن + هیدروژن سولفید

۲H2S + ۳O2     ۲SO2 + 2H2O

 

واکنش ششم: واکنش سوختن اتانول

بخار آب + کربن دی اکسید    اکسیژن + اتانول

C2H5OH + 3O2     ۲CO2 + 3H2O

 

واکنش هفتم: واکنش تجزیه C3H5N3O9

آب + نیتروژن + اکسیژن + کربن دی اکسید    C3H5N3O9

۴C3H5N3O9      ۱۲CO2 + 10H2O + 6N2 + O2

 

واکنش هشتم: واکنش فرایند هابر

آمونیاک     نیتروژن + هیدروژن

N2 + 3H2      ۲NH3

 

واکنش نهم: واکنش اکسایش چربی موجود در کوهان شتر

آب (مایع) + کربن دی اکسید    اکسیژن + چربی کوهان شتر

۲C57H110O6 + 163O2     ۱۱۴CO2 + 110H2O

 

واکنش دهم: واکنش اکسایش گلوکز در بدن

آب (مایع) + کربن دی اکسید    اکسیژن + گلوکز

C6H12O6 + 6O2     ۶CO2 + 6H2O

 

واکنش یازدهم: واکنش تخمیر گلوکز

اتانول + کربن دی اکسید     گلوکز

C6H12O6      ۲CO2 + 2C2H5OH

 

واکنش دوازدهم: واکنش تشکیل اکسیدهای نیتروژن

اکسیدهای نیتروژن    اکسیژن + نیتروژن

N2 + O2     ۲NO

۲NO + O2     ۲NO2

 

واکنش سیزدهم: واکنش تشکیل ازون تروپوسفری

ازون + نیتروژن مونو اکسید    اکسیژن + نیتروژن دی اکسید

NO2 + O2     O3 + NO

 

واکنش چهاردهم: واکنش فلز روی با هیدروکلریک اسید

گاز هیدروژن + روی کلرید    هیدروکلریک اسید + فلز روی

Zn + 2HCl     ZnCl2 + H2

 

واکنش پانزدهم: واکنش اکسایش آهن

آهن (III) اکسید    اکسیژن + فلز آهن

۴Fe + 3O2     ۲Fe2O3

 

واکنش شانزدهم: واکنش تجزیه سدیم آزید

نیتروژن + سدیم    سدیم آزید

۲NaN3     ۲Na + 3N2

 

واکنش هفدهم: واکنش هیدروژن با اکسیژن

آب    اکسیژن + هیدروژن

۲H2 + O2     ۲H2O

 

واکنش هجدهم: واکنش پتاسیم کلرید با نقره نیترات

پتاسیم نیترات + رسوب نقره کلرید    نقره نیترات + پتاسیم کلرید

KCl + AgNO3     AgCl + KNO3

 

واکنش نوزدهم: واکنش فلز آلومینیوم با هیدروکلریک اسید

گاز هیدروژن + آلومینیوم کلرید    هیدروکلریک اسید + فلز آلومینیوم

۲Al + 6HCl     ۲AlCl3 + 3H2

 

واکنش بیستم: واکنش خنثی شدن

آب + سدیم کلرید    هیدروکلریک اسید + سدیم هیدروکسید

NaOH + HCl     NaCl + H2O

 

واکنش بیست و یکم: واکنش تجزیه پتاسیم کلرات

اکسیژن + پتاسیم کلرید    پتاسیم کلرات

۲KClO3     ۲KCl + 3O2

 

واکنش بیست و دوم: واکنش سدیم با اکسید آهن

آهن + سدیم اکسید    اکسید آهن + سدیم

۶Na + Fe2O3     ۳Na2O + 2Fe

 

واکنش بیست و سوم: واکنش تجزیه منیزیم کربنات

کربن دی اکسید + منیزیم اکسید    منیزیم کربنات

MgCO3     MgO + CO2

 

واکنش بیست و چهارم: واکنش منگنز (IV) اکسید (منگنز دی اکسید) با هیدروکلریک اسید

آب + کلر + منگنز (II)کلرید    هیدروکلریک اسید + منگنز دی اکسید

MnO2 + 4HCl     MnCl2 + Cl2 + 2H2O

 

واکنش بیست و پنجم: واکنش سدیم هیدروژن کربنات با هیدروکلریک اسید

آب + کربن دی اکسید + سدیم کلرید    هیدروکلریک اسید + سدیم هیدروژن کربنات

NaHCO3 + HCl     NaCl + CO2 + H2O

 

واکنش بیست و ششم: واکنش سدیم کربنات با هیدروکلریک اسید

آب + کربن دی اکسید + سدیم کلرید    هیدروکلریک اسید + سدیم کربنات

Na2CO3 + 2HCl     ۲NaCl + CO2 + H2O

 

واکنش بیست و هفتم: واکنش تجزیه سدیم هیدروژن کربنات

آب + کربن دی اکسید + سدیم کربنات     سدیم هیدروژن کربنات

۲NaHCO3    Na2CO3 + CO2 + H2O

 

دکتر مهدی نباتی

 

دکتر مهدی نباتی مدرس شیمی کنکور و دبیرستان متخصص شیمی آلی سنتز و فرمولاسیون دارو و طراحی دارو و محصولات آرایشی بهداشتی
آموزش جامع شیمی کنکور و المپیاد در تهران – تدریس خصوصی صفر تا صد شیمی نباتی چطوره

 

 

تدریس خصوصی و گروهی شیمی کنکور و المپیاد در تهران

 

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

شیمی کنکور استاد نباتی – روش تکنیکی موازنه سریع واکنش سوختن ترکیبات آلی با گروه های عاملی مختلف

موازنه سریع واکنش سوختن ترکیبات آلی متفاوت دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی کنکور و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

÷ یک = هفت