آخرین خبرها

المپیاد شیمی استاد نباتی – سوالات المپیاد شیمی کانادا ۲۰۲۰ – حل سوال a از پارت ۱

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

سوال a پارت ۱ المپیاد شیمی کانادا سال ۲۰۲۰

۱٫a. Two moles of liquid water initially at 273 K are mixing with three moles of liquid water at 363 K in a perfectly insulated container. Calculate the final equilibrium temperature of the water after mixing.

A: 298 K

B: 307 K

C: 318 K

D: 327 K

E: 358 K

ترجمه سوال a پارت ۱ المپیاد شیمی کانادا سال ۲۰۲۰

۲ مول آب مایع در دمای ۲۷۳ کلوین با ۳ مول آب مایع در ۳۶۳ کلوین درون یک ظرف عایق باهم مخلوط شده اند. دمای تعادل آب بعد از اختلاط را محاسبه کنید.

الف: ۲۹۸ کلوین

ب: ۳۰۷ کلوین

ج: ۳۱۸ کلوین

د: ۳۲۷ کلوین

ه: ۳۵۸ کلوین

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ:

رابطه فوق تکنیکی:

هر موقع دو ماده از یک جنس با هم مخلوط شود، از رابطه تکنیکی زیر برای محاسبه سریع دمای تعادل مخلوط استفاده می کنیم.

فقط توجه شود که دو ماده هم نوع باشند. آن موقع می توانیم بدون انجام محاسبات طولانی و پیچیده و تبدیلات مول (n) به جرم (m) و همچنین تبدیلات دمایی کلوین (T) به سلسیوس (θ) و سلسیوس به کلوین و همچنین بدون نیاز به دانستن ظرفیت گرمایی ویژه (c) ماده، فقط از یک جاگذاری ساده در فرمول فوق تکنیکی زیر به جواب برسیم:

θe = (n1T1 + n2T2) / (n1 + n2)

θe = [(2 × ۲۷۳)+ (۳ × ۳۶۳)] / (۲ + ۳)

θe = 327 K

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

گزینه صحیح:

با توجه به محاسبات تکنیکی انجام شده، گزینه D پاسخ صحیح سوال a پارت ۱ المپیاد شیمی کانادا سال ۲۰۲۰ می باشد.

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی استاد نباتی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد نباتی – مدرس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

پاسخ سوال ۱۱ از سوالات المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول – استوکیومتری المپیاد

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

÷ 1 = سه