آخرین خبرها

سوالات المپیاد شیمی آمریکا ۲۰۲۲ حل تکنیکی سوال ۱ – المپیاد شیمی استاد نباتی

استاد نباتی - مدرس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

سوال ۱ المپیاد شیمی آمریکا سال ۲۰۲۲

۱٫

۰٫۱۲۵ g of strontium metal reacts with excess liquid ammonia to form strontium amide and hydrogen gas. How many moles of hydrogen are produced?

[Ar: Sr = 87.62 g/mol]

A: 7.13 × ۱۰ mol

B: 1.43 × ۱۰ mol

C: 2.14 × ۱۰ mol

D: 2.85 × ۱۰ mol

ترجمه سوال ۱ المپیاد شیمی آمریکا سال ۲۰۲۲

۰٫۱۲۵ گرم فلز استرانسیم با مقدار کافی از آمونیاک مایع واکنش داده و تولید استرانسیم آمید و گاز هیدروژن می کند. چند مول هیدروژن تولید می شود؟

[جرم مولی استرانسیم برابر با ۸۷٫۶۲ گرم بر مول می باشد.]

الف: ۴-۱۰×۷٫۱۳

ب: ۳-۱۰×۱٫۴۳

ج: ۴-۱۰×۲٫۱۴

د: ۳-۱۰×۲٫۸۵

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ:

خب در ابتدای امر باید واکنش بین فلز فعال استرانسیم و آمونیاک مایع را بنویسیم و موازنه کنیم:

Sr  +  ۲ NH3    Sr(NH2)2  +  H2

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

حالا باید داده های مساله را نوشته و تعداد مول گاز هیدروژن تولیدی را به دست آوریم.

ضریب

۱

ضریب × جرم مولی

۸۷٫۶۲ × ۱

H2 Sr
مقدار ماده (مول)

x

جرم

۰٫۱۲۵

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

حالا با یه طرفین وسطین کردن ساده، مول گاز هیدروژن تولیدی به دست می آید:

۸۷٫۶۲ × x = 0.125

x = 1.427 × ۱۰ mol

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

گزینه صحیح:

با توجه به محاسبات تکنیکی انجام شده، گزینه دوم (B) پاسخ صحیح سوال ۱ المپیاد شیمی آمریکا سال ۲۰۲۲ می باشد.

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی استاد نباتی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

پاسخ سوال ۸ المپیاد شیمی آمریکا ۲۰۱۹ – مقایسه قدرت اسیدی محلول نمک ها با غظت یکسان

تدریس شیمی کنکور و المپیاد شیمی استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

÷ یک = دو