آخرین خبرها

استاد خصوصی شیمی المپیاد – پاسخ سوال ۲۸ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ – استوکیومتری تیپ جرم جامد بر جای مانده

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی المپیاد شیمی و شیمی کنکور

آموزش شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی رتبه های برتر ایران

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

سوال ۲۸ المپیاد شیمی ۱۴۰۱ مرحله اول

در کبریت های امروزی از واکنش پتاسیم کلرات و آنتیموان (III) سولفید استفاده می شود:

Sb2S3 (s) + KClO3 (s)    KCl (s) + SO2 (g) + Sb2O3 (s)

۰٫۵۰۰ گرم از یک نمونه ی جامد حاوی ۵۰ درصد پتاسیم کلرات و ۵۰ درصد آنتیموان (III) سولفید است. جرم این نمونه پس از انجام واکنش بالا چند میلی گرم خواهد شد؟

(Sb=121.8 و S=32.1 و Cl=35.5 و O=16 و K=39.1)

الف: ۴۵۶

ب: ۱۰۸

ج: ۳۶۹

د: ۱۳۱

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ:

موازنه واکنش:

Sb2S3 (s) + 3 KClO3 (s)  →  ۳ KCl (s) + 3 SO2 (g) + Sb2O3 (s)

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

استوکیومتری واکنش:

با توجه به اینکه در صورت سوال گفته شده که جرم هر کدام از دو ماده واکنش دهنده ۵۰ درصد جرم کل نمونه (۰٫۵۰۰ گرم) است. بنابراین جرم هر کدام از دو نمونه برابر با ۰٫۲۵۰ گرم می باشد.

نکته بسیار مهم: وقتی سوال جرم باقیمانده در انتهای واکنش را می خواهد، بنابراین خیلی راحت می توانیم جرم ماده گازی را به دست آورده و از جرم کل اولیه کنیم تا جرم مواد جامد بر جای مانده به دست آید.

مرتب سازی داده ها و خواسته مساله:

جرم مولی ضرب در ضریب

۳ × ۶۴٫۱

جرم مولی ضرب در ضریب

۳ × ۱۲۲٫۶

جرم مولی ضرب در ضریب

۱ × ۳۳۹٫۹

۳ SO2 ۳ KClO3 Sb2S3
جرم (گرم)

mSO2

جرم (گرم)

۰٫۲۵۰

جرم (گرم)

۰٫۲۵۰

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

تعیین واکنش دهنده محدود کننده:

کسر معکوس را برای هر کدام از دو واکنش دهنده ها حساب می کنیم، هر کدام که کوچکتر شد، محدود کننده خواهد بود.

کسر معکوس Sb2S3:

۰٫۲۵ / ۳۳۹٫۹ = ۷٫۳۷ × ۱۰

کسر معکوس KClO3:

۰٫۲۵ / ( ۳ × ۱۲۲٫۶) = ۶٫۷۸ × ۱۰

لذا نتیجه می گیریم که پتاسیم کلرات محدود کننده می باشد.

پس برای محاسبات بایستی از پتاسیم کلرات استفاده کنیم.

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

تعیین جرم ماده گازی:

جرم کاسته شده در این واکنش برابر با جرم ماده گازی است که کافی است از طرفین وسطین کردن داده های مربوط به پتاسیم کلرات و گوگرد دی اکسید به دست آوریم:

mSO2 = (0.25 × ۳ × ۶۴٫۱) / (۳ × ۱۲۲٫۶)    mSO2 = 0.131 g

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

تعیین جرم مواد جامد باقیمانده در ظرف:

برای تعیین جرم مواد جامد بر جای مانده (m) در ظرف در انتهای واکنش کافی است جرم ماده گازی را از جرم کل نمونه اولیه کم کنیم:

m = 0.500 – 0.131 = 0.369 g

m = 369 mg

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ صحیح:

با توجه به محاسبات انجام شده متوجه می شویم که گزینه ج پاسخ صحیح سوال ۲۸ المپیاد شیمی مرحله اول ۱۴۰۱ می باشد.

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد خصوصی المپیاد شیمی، شیمی کنکور، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین المپیاد شیمی تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

پاسخ سوال ۱۸ المپیاد شیمی ۱۴۰۲ مرحله اول – زاویه پیوندی – المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس شیمی کنکور و المپیاد شیمی استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفتاد + = 80