آخرین خبرها

پاسخ سوال ۷۶ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت اول | تحلیل سوالات شیمی استاد نباتی

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – دبیر شیمی رتبه های تک رقمی و دو رقمی

تدریس خصوصی شیمی کنکور در کرمان تدریس شیمی کنکور در کرمان تدریس خصوصی شیمی در کرمان تدریس شیمی در کرمان

سوال ۷۶ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت اول

چند مورد از مطالب زیر درست است؟

– مجموع عددهای کوانتومی n و l، برای زیرلایه های ۴f، ۵d و ۶p برابر است.

– واکنش پذیرترین فلز و نافلز در هر دوره جدول تناوبی به ترتیب در گروه ۱ و گروه ۱۷ جای دارند.

– اتم هر یک عنصرهای خانه های ۱۹ و ۲۴ و ۲۹ جدول تناوبی، در آخرین لایه الکترونی اشغال شده خود، یک الکترون دارند.

– بیست و ششمین عنصر جدول تناوبی در گروه ۸ جای دارد و در لایه سوم الکترونی اتم آن، شمار الکترون های دارای l=1 با شمار الکترون های دارای l=2 برابر است.

الف: ۱

ب: ۲

ج: ۳

د: ۴

استاد خصوصی شیمی کنکور در کرمان استاد شیمی کنکور در کرمان استاد خصوصی شیمی در کرمان استاد شیمی در کرمان

پاسخ:

تحلیل مطلب اول:

اعداد کوانتومی اصلی و فرعی n و l به ترتیب نشان دهنده لایه و زیرلایه است.

۴f : n = 4 , l = 3    n + l = 7

۵d : n = 5 , l = 2    n + l = 7

۶p : n = 6 , l = 1    n + l = 7

بنابراین مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی این سه زیرلایه باهم برابرند. پس مطلب اول صحیح است.

معلم خصوصی شیمی کنکور در کرمان معلم شیمی کنکور در کرمان معلم خصوصی شیمی در کرمان معلم شیمی در کرمان

تحلیل مطلب دوم:

واکنش پذیری فلزات در یک گروه از بالا به پایین افزایش یافته و در یک دوره از چپ به راست کاهش می یابد. بنابراین در هر دوره از جدول تناوبی، واکنش پذیرترین فلزات مربوط به فلز گروه ۱ (فلز قلیایی) می شود.

واکنش پذیری نافلزات در یک گروه از بالا به پایین کاهش یافته و در یک دوره از چپ به راست افزایش می یابد. بنابراین در هر دوره از جدول تناوبی، واکنش پذیرترین نافلزات مربوط به نافلز گروه ۱۷ (هالیدها) می شود. (توجه شود که گازهای نجیب با اینکه نافلز هستند ولی واکنش پذیری بسیار ناچیزی دارند.)

بنابراین مطلب دوم صحیح است.

دبیر خصوصی شیمی کنکور در کرمان دبیر شیمی کنکور در کرمان دبیر خصوصی شیمی در کرمان دبیر شیمی در کرمان

تحلیل مطلب سوم:

آرایش الکترونی سه عنصر پتاسیم، کروم و مس به صورت زیر است:

۱۹K :  ۱s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

۲۴Cr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

۲۹Cu : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

بنابراین هر سه عنصر در آخرین لایه الکترونی اشغال شده خود دارای یک الکترون هستند. (توجه کنید که در کروم، ۵ الکترون زیرلایه ۳d مربوط به لایه سوم می شود نه لایه آخر.)

بنابراین مطلب سوم صحیح است.

آموزش خصوصی شیمی کنکور در کرمان آموزش شیمی کنکور در کرمان آموزش خصوصی شیمی در کرمان آموزش شیمی در کرمان

تحلیل مطلب چهارم:

آرایش الکترونی عنصر مربوط به خانه ۲۶ به صورت زیر است:

۲۶X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

بنابراین این عنصر مربوط به دوره ۴ و گروه ۸ (شماره گروه از جمع تعداد الکترون های ظرفیتی یعنی ۴s و ۳d به دست می آید) است.

از طرفی تعداد الکترون های زیرلایه های l=1 و l=2 لایه سوم یعنی زیرالیه های ۳p و ۳d برابر ۶ می باشند.

بنابراین مطلب چهارم صحیح است.

کلاس خصوصی شیمی کنکور در کرمان کلاس شیمی کنکور در کرمان کلاس خصوصی شیمی در کرمان کلاس شیمی در کرمان

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل ها و محاسبات انجام شده، گزینه د پاسخ صحیح سوال ۷۶ کنکور تجربی داخل کشور ۱۴۰۲ نوبت اول (دی ماه ۱۴۰۱) می باشد.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در کرمان تدریس شیمی کنکور در کرمان تدریس خصوصی شیمی در کرمان تدریس شیمی در کرمان

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در کرمان تدریس شیمی کنکور در کرمان تدریس خصوصی شیمی در کرمان تدریس شیمی در کرمان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تحلیل سوال ۹۸ شیمی کنکور تیرماه ۱۴۰۲ تجربی – شیمی دهم (قطبیت، ساختار هندسی و بارهای جزئی مثبت و منفی) – استاد نباتی

سوال تحلیلی از قطبیت مولکولی و الکترونگاتیوی تدریس خصوصی شیمی دهم کنکور دکتر مهدی نباتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

42 ÷ = شش