آخرین خبرها

پاسخ سوال ۲۴۰ کنکور تجربی خارج ۱۴۰۱ | اعداد اکسایش یون های چند اتمی

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – دبیر شیمی رتبه های تک رقمی و دو رقمی

تدریس خصوصی شیمی کنکور در همدان تدریس شیمی کنکور در همدان تدریس خصوصی شیمی در همدان تدریس شیمی در همدان

سوال ۲۴۰ کنکور تجربی ۱۴۰۱ خارج از کشور

جمع جبری بار یون های نیترات، سیلیکات، فسفات و هیدروژن کربنات و عدد اکسایش اتم مرکزی آن ها کدام است؟

الف: ۱۰

ب: ۹

ج: ۱-

د: ۲-

استاد خصوصی شیمی کنکور در همدان استاد شیمی کنکور در همدان استاد خصوصی شیمی در همدان استاد شیمی در همدان

پاسخ:

بار الکتریکی یون های چند اتمی نیترات NO3 و سلیکات SiO44 و فسفات PO43 و هیدروژن کربنات HCO3 به ترتیب برابر با ۱- و ۴- و ۳- و ۱- می باشد. بنابراین مجموع بار الکتریکی این چهار آنیون چند اتمی برابر با ۹- می باشد.

– ۱ – ۴ – ۳ – ۱ = – ۹

معلم خصوصی شیمی کنکور در همدان معلم شیمی کنکور در همدان معلم خصوصی شیمی در همدان معلم شیمی در همدان

اتم نیتروژن در یون نیترات NO3، اتم مرکزی است و برای به دست آوردن عدد اکسایش آن کافی است که عدد اکسایش اکسیژن را ۲- در نظر گرفته و مجموع اعداد اکسایش تمامی اتم ها را برابر با بار یون قرار دهیم:

OxN + (-2 × ۳) = -۱     OxN = +5

دبیر خصوصی شیمی کنکور در همدان دبیر شیمی کنکور در همدان دبیر خصوصی شیمی در همدان دبیر شیمی در همدان

اتم سیلیسیم در یون سلیکات SiO44، اتم مرکزی است و برای به دست آوردن عدد اکسایش آن کافی است که عدد اکسایش اکسیژن را ۲- در نظر گرفته و مجموع اعداد اکسایش تمامی اتم ها را برابر با بار یون قرار دهیم:

OxSi + (-2 × ۴) = -۴     OxSi = +4

آموزش خصوصی شیمی کنکور در همدان آموزش شیمی کنکور در همدان آموزش خصوصی شیمی در همدان آموزش شیمی در همدان

اتم فسفر در یون فسفات PO43، اتم مرکزی است و برای به دست آوردن عدد اکسایش آن کافی است که عدد اکسایش اکسیژن را ۲- در نظر گرفته و مجموع اعداد اکسایش تمامی اتم ها را برابر با بار یون قرار دهیم:

OxP + (-2 × ۴) = -۳     OxP = +5

کلاس خصوصی شیمی کنکور در همدان کلاس شیمی کنکور در همدان کلاس خصوصی شیمی در همدان کلاس شیمی در همدان

اتم کربن در یون هیدروژن کربنات HCO3، اتم مرکزی است و برای به دست آوردن عدد اکسایش آن کافی است که عدد اکسایش اتم های هیدروژن و اکسیژن را به ترتیب برابر با ۱+ و ۲- در نظر گرفته و مجموع اعداد اکسایش تمامی اتم ها را برابر با بار یون قرار دهیم:

OxC + (-2 × ۳) + (+۱ × ۱) = -۱     OxC = +4

تدریس خصوصی شیمی کنکور در همدان تدریس شیمی کنکور در همدان تدریس خصوصی شیمی در همدان تدریس شیمی در همدان

بنابراین مجموع اعداد اکسایش تمام اتم های مرکزی در هر چهار یون برابر با ۱۸+ می شود.

OxN + OxSi + OxP + OxC = + 5 + 4 + 5 + 4 = + 18

تدریس خصوصی شیمی کنکور در همدان تدریس شیمی کنکور در همدان تدریس خصوصی شیمی در همدان تدریس شیمی در همدان

مجموعه بار یون ها و اعداد اکسایش اتم های مرکزی آن ها:

– ۹ + ۱۸ = + ۹

تدریس خصوصی شیمی کنکور در همدان تدریس شیمی کنکور در همدان تدریس خصوصی شیمی در همدان تدریس شیمی در همدان

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل ها و محاسبات انجام شده، گزینه ب پاسخ صحیح سوال ۲۴۰ کنکور تجربی خارج از کشور ۱۴۰۱ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در همدان تدریس شیمی کنکور در همدان تدریس خصوصی شیمی در همدان تدریس شیمی در همدان

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در همدان تدریس شیمی کنکور در همدان تدریس خصوصی شیمی در همدان تدریس شیمی در همدان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 واتساپ

گونه های یونی اکسیژن : اکسید، هیدروکسید، پراکسید، سوپراکسید، دی اکسیژنیل

تدریس خصوصی شیمی دهم مدرس شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) دکتر مهدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

96 − = هشتاد نه