آخرین خبرها

پاسخ سوالات امتحان آی مت ایتالیا ۲۰۲۲ – تحلیل سوال ۴۴ شیمی آزمون IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت IMAT ایتالیا

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آی مت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ۴۴ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲

Q44:

Barium sulfate is insoluble in water. Aqueous solutions of barium chloride and sodium sulfate are mixed.

Which of the following equations is the SIMPLEST ionic equation for the reaction that occurs?

A: Ba2+ (aq)   +   SO42- (aq)      BaSO4 (s)

B: 2 BaCl (aq)   +  Na2SO4 (aq)      BaSO4 (s)   +  ۲ NaCl (aq)

C: BaCl2 (aq)   +  Na2SO4 (aq)      BaSO4 (s)   +  ۲ NaCl (aq)

D: 2 Ba+ (aq)   +  SO42- (aq)      Ba2SO4 (s)

E: Ba2+ (aq)   +  ۲ Cl (aq)  +  ۲ Na+ (aq)   +  SO42- (aq)      BaSO4 (s)   + ۲ Cl (aq)  +  ۲ Na+ (aq)

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال ۴۴ آزمون IMAT ایتالیا ۲۰۲۲:

دانشجویان عزیزم توجه داشته باشید که این سوال مربوط به واکنش بین دو محلول می باشد و بایستی بدانیم که واکنش بین محلول ها از نوع واکنش های جابجایی دوگانه یا double replacement و یا double displacement می باشد.

دوستان عزیز توجه کنید که در واکنش های جانشینی دوگانه، هدف اصلی تشخیص یکی از کاتیون ها از طریق تشکیل رسوب می باشد. بنابراین ما حتما در محصولات یک رسوب و یک محلول آبی خواهیم دید.

از طرفی به یون هایی که در تشکیل رسوب شرکت نمی کنند یون های تماشاچی (تماشاگر یا ناظر) و یا spectator گفته می شود.

۱- واکنش اصلی بین باریم کلرید و سدیم سولفات به صورت زیر است:

BaCl2 (aq)   +  Na2SO4 (aq)      BaSO4 (s)   +  ۲ NaCl (aq)

۲- چون ساده ترین واکنش بین باریم کلرید و سدیم سولفات خواسته شده، پس یون های ناظر را حذف می کنیم:

Ba2+ (aq)   +   SO42- (aq)      BaSO4 (s)

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۴۴ آزمون ورودی رشته های پزشکی دانشگاه های ایتالیا سال ۲۰۲۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی درس شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا – آموزش شیمی آی مت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09011828140 واتساپ

پاسخ سوالات آزمون آی مت ایتالیا ۲۰۲۲ – تحلیل سوال ۴۳ شیمی آزمون IMAT

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲ دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × = چهل