آخرین خبرها

پاسخ سوالات آیمت ایتالیا ۲۰۲۲ – تحلیل سوال ۳۸ آزمون آیمت IMAT درس شیمی

دوره های آمادگی شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا - دکتر مهدی نباتی

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲

دکتر مهدی نباتی – استاد برند شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ۳۸ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲

Q38:

Equal volumes of liquids are mixed as the following pairs:

۱  heptane and hexane

۲  water and methanol

۳  hexane and water

Which of the pairs form(s) a homogeneous mixture?

A: 1 and 2 only

B: 1 only

C: 3 only

D: 2 and 3 only

E: 1, 2 and 3

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال ۳۸ آزمون IMAT ایتالیا ۲۰۲۲:

دانشجویان عزیزم برای پاسخ به این سوال، بایستی به این قانون بسیار مهم در شیمی توجه کنیم:

“شبیه شبیه را در خود حل می کند.”

بنابراین بایستی قطبیت مواد داده شده را در هر مورد، تعیین کنیم.

در مورد اول، هگزان C6H14 و هپتان C7H16 هر دو هیدروکربن هستند بنابراین ناقطبی هستند پس این دو آلکان مایع در هم حل می شوند. بنابراین مخلوط همگن می باشد.

در مورد دوم، آب H2O و متانول CH3OH هر دو قطبی هستند پس این دو ترکیب در هم حل می شوند. بنابراین مخلوط همگن می باشد.

در مورد سوم، هگزان C6H14 ناقطبی ولی آب H2O قطبی است. پس این دو ماده در هم حل نمی شوند. بنابراین مخلوط ناهمگن می باشند.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۳۸ آزمون ورودی رشته های پزشکی دانشگاه های ایتالیا سال ۲۰۲۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برتر شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09011828140 واتساپ
تدریس خصوصی درس شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا – آموزش شیمی آی مت دکتر مهدی نباتی

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09011828140 واتساپ

پاسخ سوالات آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲ – تحلیل سوال ۴۲ شیمی آزمون IMAT

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲ دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × = هفت