آخرین خبرها

پاسخ سوال ۳۷ امتحان آی مت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲ / تحلیل سوالات شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت IMAT ایتالیا

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

سوال ۳۷ آزمون آیمت ایتالیا ۲۰۲۲

Q37:

Which of the following particles has the same number of neutrons as the 7935Br ion?

A: 7834Se

B: 8135Br2+

C: 8135Br

D: 8236Kr

E: 10144Ru+

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ سوال ۳۷ آزمون IMAT ایتالیا ۲۰۲۲:

دانشجویان عزیزم برای پاسخ به این سوال، ابتدا بایستی تعداد یون برمید را به دست بیاوریم و سپس تعداد نوترون ذرات داده شده در گزینه ها را محاسبه کنیم تا ببینیم تعداد کدام ذره با تعداد نوترون یون برمید برابر است.

یادمون باشه که تعداد نوترون برای هر نوع ذره ای از فرمول زیر به دست می آید (کم کردن عدد اتمی از عدد جرمی):

n = A – Z

محاسبه تعداد نوترون ذرات:

۷۹۳۵Br  :  n = 79 – 35 = 44

۷۸۳۴Se  :  n = 78 – 34 = 44

۸۱۳۵Br2+  :  n = 81 – 35 = 46

۸۱۳۵Br  :  n = 81 – 35 = 46

۸۲۳۶Kr  :  n = 82 – 36 = 46

۱۰۱۴۴Ru+  :  n = 101 – 44 = 57

پس در این سوال فقط تعداد نوترون اتم سلنیم با تعداد نوترون یون برمید داده شده در سوال برابر است.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

پاسخ صحیح:

با توجه به تحلیل انجام شده، گزینه A پاسخ صحیح سوال ۳۷ آزمون ورودی رشته های پزشکی دانشگاه های ایتالیا سال ۲۰۲۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته شیمی IMAT

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09011828140 واتساپ
تدریس خصوصی درس شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا – آموزش شیمی آی مت استاد مهدی نباتی

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

تدریس خصوصی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (تهران) شیمی آیمت

تدریس خصوصی شیمی آیمت تدریس خصوصی شیمی آی مت تدریس خصوصی شیمی IMAT تدریس خصوصی آیمت تدریس خصوصی آی مت تدریس خصوصی IMAT

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - اولین، قدیمی ترین، بهترین و برترین استاد شیمی آیمت IMAT ایران 09053190439 ایمو

پاسخ سوالات امتحان IMAT ایتالیا ۲۰۲۲ – تحلیل سوال ۴۶ شیمی آزمون آی مت

تحلیل سوالات شیمی آزمون آیمت IMAT ایتالیا ۲۰۲۲ دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× هفت = سی پنج