آخرین خبرها

روش تکنیکی محاسبه سریع درصد یونش اسید ضعیف از ثابت تعادل با حل سوال ۳۶ المپیاد شیمی آمریکا ۱۹۹۹

استاد نباتی - مدرس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

تدریس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

فرمول تکنیکی درصد یونش اسیدهای ضعیف

برای محاسبه درصد یونیزاسیون (α) اسیدهای ضعیف با غلظت مولاریته (CM) مشخص از ثابت تعادل (Ka) این اسیدها، به جای حل از مسیرهای محاسباتی طولانی می توانیم از فرمول بسیار تکنیکی زیر استفاده کنیم:

Ka = (α۲ × CM) / (1 – α)

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

نکته تکنیکی بسیار مهم:

اگر اعداد داده شده در گزینه ها با هم تفاوت زیادی داشته باشند و یا اعداد داده شده در گزینه ها مضربی از عددی مشخص باشد، می توانیم از فرمول تقریبی استفاده کنیم و خودمان را درگیر محاسبه پیچیده نکنیم.

Ka = α۲ × CM

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

سوال ۳۶ المپیاد شیمی آمریکا سال ۱۹۹۹

۳۶٫

What is the percent ionization of a 0.010 mol/L HCN solution?

[Ka = 6.2 × ۱۰-۱۰]

A: 0.0025%

B: 0.025%

C: 0.25%

D: 2.5%

ترجمه سوال ۳۶ المپیاد شیمی آمریکا ۱۹۹۹

درصد یونش محلول ۰٫۰۱ مولار هیدروسیانیک اسید با ثابت تعادل ۱۰-۱۰ × ۶٫۲ چقدر است؟

الف: %۰٫۰۰۲۵

ب: %۰٫۰۲۵

ج: %۰٫۲۵

د: %۲٫۵

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ:

با توجه به اینکه درصدهای یونش داده شده در گزینه ها مضربی از ۲۵ است بنابراین از فرمول فوق تکنیکی تقریبی استفاده می کنیم و در کمتر از ۱۰ ثانیه به چنین تیپ سوالاتی پاسخ می دهیم:

Ka = α۲ × CM

۶٫۲ × ۱۰-۱۰ = α۲ × ۰٫۰۱

α = ۰٫۰۰۰۲۵

α% = ۰٫۰۲۵%

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

گزینه صحیح:

با توجه به محاسبات تکنیکی انجام شده، گزینه دوم (B) پاسخ صحیح سوال ۳۶ المپیاد شیمی آمریکا سال ۱۹۹۹ می باشد.

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی استاد نباتی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

المپیاد شیمی استاد نباتی – پاسخ سوال ۴ المپیاد شیمی آمریکا ۲۰۲۳

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهل + = چهل دو