آخرین خبرها

سوالات المپیاد ملی شیمی آمریکا سال ۱۹۹۹ – حل سریع سوال ۸ به روش تکنیکی

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور

استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – مدرس شیمی رتبه های برتر ایران

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

سوال ۸ المپیاد شیمی آمریکا سال ۱۹۹۹

۸٫

۰٫۲۵۰ g of an element, M, reacts with excess fluorine to produce 0.547 g of the hexafluoride, MF6. What is the element? [Ar: F = 19 amu]

A: 52Cr

B: 96Mo

C: 32S

D: 128Te

ترجمه سوال ۸ المپیاد شیمی آمریکا ۱۹۹۹

۰٫۲۵۰ گرم از یک عنصر M با مقدار کافی فلوئور واکنش داده و تولید ۰٫۵۴۷ گرم MF6 می کند. عنصر M کدام است؟

الف: Cr

ب: Mo

ج: S

د: Te

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

پاسخ:

فلز M با ۳ مول گاز فلوئور واکنش داده و تولید یک مول MF6 می کند:

M  +  ۳ F2    MF6

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

حالا باید داده های مساله را برای عنصر M و ترکیب MF6 نوشته و جرم مولی عنصر مربوطه را به دست آوریم و از روی جرم مولی تشخیص دهیم که عنصر M کدام است.

ضریب × جرم مولی

(M+114)×۱

ضریب × جرم مولی

M × ۱

MF6 M
جرم

۰٫۵۴۷

جرم

۰٫۲۵۰

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

حالا با یه طرفین وسطین کردن ساده، جرم اتمی عنصر مربوطه به دست می آید:

۰٫۵۴۷ × M = 0.250 × (M + 114)

M = 95.96 g/mol

M = Mo

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

گزینه صحیح:

با توجه به محاسبات تکنیکی انجام شده، گزینه دوم (B) پاسخ صحیح سوال ۸ المپیاد شیمی آمریکا سال ۱۹۹۹ می باشد.

المپیاد شیمی مرحله اول المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس المپیاد شیمی مرحله اول تدریس المپیاد شیمی مرحله دوم تدریس خصوصی المپیاد شیمی مرحله اول

المپیاد شیمی استاد نباتی

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیزم

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد نباتی – مدرس شیمی کنکور و المپیاد شیمی

المپیاد شیمی استاد نباتی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

المپیاد شیمی استاد نباتی

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

المپیاد شیمی استاد نباتی – پاسخ سوال ۴ المپیاد شیمی آمریکا ۲۰۲۳

تدریس المپیاد شیمی و شیمی کنکور استاد شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + = بیست چهار