آخرین خبرها

روش تستی تشخیص سریع رادیکال ها در شیمی کنکور – فصل ۲ شیمی یازدهم کنکور

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

روش تکنیکی شناسایی رادیکال های معدنی و آلی کنکور

تدریس خصوصی شیمی یازدهم کنکور

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی رتبه های برتر ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

دانش آموزان عزیزم سلام …

در انتهای فصل ۲ شیمی یازدهم مبحثی به نام رادیکال ها و بازدارنده ها آورده شده که باز هم مانند سایر مباحث کتاب های درسی به صورت خلاصه و مبهم توضیح داده شده است.

متاسفانه در کتاب درسی به صورت خیلی مختصر گفته شده که رادیکال های گونه های بسیار واکنش پذیر هستند و با آوردن یک مثال، سر و ته قضیه را جمع کرده است!!

امروز در این مقاله می خواهم به شما عزیزان یک روش تستی و فوق حرفه ای آموزش دهم تا بدانید که چگونه می توان در کمتر از ۱۰ ثانیه گونه های رادیکالی را در سوالات کنکور و المپیاد تشخیص دهید.

*** فقط توجه داشته باشید که این روش یک روش علمی نیست که در کتاب ها آورده شده باشد، صرفا یک تکنیک من در آوردی خودم است که در کلاس هایم به بچه ها آموزش می دهم تا بدون اینکه چندین دقیقه وقت صرف رسم ساختار لوئیس بکنند تا تشخیص بدهند آیا این ترکیب رادیکال است یا نه، خیلی راحت در کمتر از ۱۰ ثانیه بتوانند به چنین سوالاتی در آزمون ها جواب بدهند.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

تکنیک تستی تشخیص رادیکال ها

رادیکال ها به گونه های شیمیایی پرانرژی و ناپایدار گفته می شود که در ساختار خود، الکترون جفت نشده دارند. در واقع می شود گفت که رادیکال ها حاوی اتم هایی هستند که به قاعده هشتایی (قاعده اوکتت) نرسیده اند. همچنین، رادیکال ها واکنش پذیری بالایی دارند.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

روش کتابی تشخیص رادیکال ها: ابتدا بایستی ساختار لوئیس گونه های داده شده را رسم کنید و تک به تک اتم ها را از لحاظ قاعده هشتایی بررسی کنید و تا ببینید که کدام ترکیب دارای الکترون جفت نشده است. گونه ای که الکترون جفت نشده داشته باشد رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

روش تستی تشخیص رادیکال ها: گونه هایی که در آن ها تعداد اتم های گروه های فرد، فرد باشد رادیکال هستند.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال اول:

بررسی ترکیب NO

در این ترکیب فقط اتم نیتروژن متعلق به گروه فرد (گروه ۱۵ جدول تناوبی) است و چون تعدادش هم فرد است، پس این ترکیب یک رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال دوم:

بررسی ترکیب NO2

در این ترکیب فقط اتم نیتروژن متعلق به گروه فرد (گروه ۱۵ جدول تناوبی) است و چون تعدادش هم فرد است، پس این ترکیب یک رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال سوم:

بررسی ترکیب N2O4

در این ترکیب فقط اتم نیتروژن متعلق به گروه فرد (گروه ۱۵ جدول تناوبی) است و چون تعدادش هم زوج است (دو اتم نیتروژن در ترکیب وجود دارد)، پس این ترکیب یک رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال چهارم:

بررسی ترکیب SO3

در این ترکیب هم اتم گوگرد و هم اتم های اکسیژن متعلق به گروه زوج (گروه ۱۶) هستند، پس این ترکیب رادیکال نیست.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال پنجم:

بررسی ترکیب OH

در این ترکیب فقط اتم هیدروژن متعلق به گروه فرد (گروه ۱ جدول تناوبی) است و چون تعدادش هم فرد است، پس این ترکیب یک رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال ششم:

بررسی ترکیب ClO

در این ترکیب فقط اتم کلر متعلق به گروه فرد (گروه ۱۷ جدول تناوبی) است و چون تعدادش هم فرد است، پس این ترکیب یک رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال هفتم:

بررسی ترکیب CFCS

در این ترکیب فقط اتم فلوئور متعلق به گروه فرد (گروه ۱۷ جدول تناوبی) است و چون تعدادش هم فرد است، پس این ترکیب یک رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال هشتم:

بررسی ترکیب CH2Cl

در این ترکیب اتم های هیدروژن و کلر متعلق به گروه های فرد (گروه های ۱ و ۱۷ جدول تناوبی) هستند. ۲ اتم هیدروژن و ۱ اتم کلر در این ترکیب وجود دارد و چون مجموع تعدادشان فرد است، پس این ترکیب یک رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال نهم:

بررسی ترکیب SO2ClBr

در این ترکیب اتم های برم و کلر متعلق به گروه فرد (گروه ۱۷ جدول تناوبی) هستند. ۱ اتم برم و ۱ اتم کلر در این ترکیب وجود دارد و چون مجموع تعدادشان زوج است، پس این ترکیب رادیکال نیست.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

مثال دهم:

بررسی ترکیب CHN4Cl2

در این ترکیب اتم های هیدروژن و نیتروژن و کلر متعلق به گروه های فرد (گروه های ۱ و ۱۵ و ۱۷ جدول تناوبی) هستند. ۱ اتم هیدروژن و ۴ اتم نیتروژن و ۲ اتم کلر در این ترکیب وجود دارد و چون مجموع تعدادشان فرد است، پس این ترکیب یک رادیکال است.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

فکرشو میکردین که بتونین تو چند ثانیه بدون رسم ساختار لوئیس،

ترکیبات دارای الکترون جفت نشده (رادیکال ها) رو تشخیص بدین!!! 😆 

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

وقت آزمون ….

حالا ببینید این سوال رو میتونین حل کنین!!

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

سوال آزمون ورودی رشته های پزشکی دانشگاه های مجارستان سال ۲۰۲۳

چند مورد از ترکیات زیر در ساختار خود دارای الکترون جفت نشده هستند و واکنش پذیری بالایی دارند؟

S2O2I2 ; CH2CH2CH2CH2NO ; CH3NCH2CHO ; N2O3

P2O5 ; CHBrCICl ; Cl2O ; SH ; FO2 ; N5H2ClBr

الف: ۵

ب: ۶

ج: ۷

د: ۸

تدریس خصوصی شیمی کنکور در شیراز تدریس شیمی کنکور در شیراز تدریس خصوصی شیمی در شیراز تدریس شیمی در شیراز تدریس آنلاین شیمی کنکور در شیراز

با آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیز

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران تدریس شیمی کنکور در تهران تدریس خصوصی شیمی در تهران تدریس شیمی در تهران تدریس آنلاین شیمی کنکور در تهران

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
استاد خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تکنیک های تست زنی شیمی کنکور استاد نباتی – روش حل سریع مسائل جرم پرتوزایی کرده رادیوایزوتوپ ها

روش تکنیکی محاسبه جرم واپاشی شده رادیوایزوتوپ ها آموزش روش های تکنیکی و تحلیلی شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × هفت =