آخرین خبرها

تدریس خصوصی شیمی ارگانیک – حل نمونه سوال شیمی آلی داروسازی دانشگاه سگد مجارستان

تدریس خصوصی شیمی آلی - شیمی عمومی - شیمی دارویی - تدریس شیمی آلی داروسازی

Organic Chemistry tutor in Iran

تدریس شیمی ارگانیک رشته داروسازی

تدریس شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آلی و شیمی عمومی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

در این مقاله یکی از سوالات آزمون Organic Chemistry یکی از دانشجویان عزیزم در رشته داروسازی دانشگاه سگد مجارستان را قرار است که با هم بررسی کنیم.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

Question:

Explain why reaction of cyclohexanone with hydroxylamine yields a single product. However, cyclopentanecarbaldehyde yields two isomeric oximes.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

پاسخ

دانشجویان عزیزم برای پاسخ به این سوال ابتدا بایستی واکنش سیکلوهگزانون و سیکلوپنتان کربالدئید را با هیدروکسیل آمین بنویسیم (شکل زیر).

نکته بسیار مهمی که باید توجه داشته باشیم این است که اگر دو گروه متصل به کربن پیوند دوگانه کربن-نیتروژن متفاوت باشد، ایزومرهای سیس و ترانس مشاهده خواهد شد.

a: در واکنش سیکلوهگزانون با هیدروکسیل آمین اگر به محصول یعنی اکسیم سیکلوهگزانون توجه داشته باشیم می بینیم که دو گروه متصل به کربن پیوند دوگانه کربن-نیتروژن مشابه است به همین خاطر یک محصول واحد مشاهده می کنیم و ایزومری در محصول دیده نمی شود.

b: در حالی که در محصول واکنش سیکلوپنتان کربالدئید با هیدروکسیل آمین، دو گروه متفاوت (اتم هیدروژن و حلقه سیکلوپنتان) به اتم کربن پیوند دوگانه کربن-نیتروژن متصل است بنابراین دو ایزومر سیس و ترانس مشاهده می کنیم.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

لذا دانشجویان عزیزم شما بایستی به این سوال دو قسمتی این گونه جواب بدهید:

Geometric isomers are possible about the carbon-nitrogen double bond if the two groups bonded to the sp2-hybridized carbon atom are nonequivalent.

a: The two methylene groups of the ring in cyclohexanone oxime are equivalent.

b: In the oxime of cyclopentanecarbaldehyde, there is a hydrogen atom and a cyclopentane ring, so cis and trans isomers can form.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو
پاسخ سوال شیمی آلی رشته داروسازی دانشگاه سگد مجارستان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آلی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دارویی رشته های شیمی و داروسازی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دارویی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو

تدریس خصوصی Organic Chemistry – حل نمونه سوال شیمی آلی داروسازی دانشگاه زاگرب کرواسی

Organic Chemistry tutor in Iran تدریس شیمی آلی و شیمی عمومی رشته داروسازی تدریس شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × = هفت