آخرین خبرها

تدریس شیمی ارگانیک – حل نمونه سوال شیمی آلی دانشگاه ساپینزا ایتالیا

تدریس خصوصی شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دارویی رشته های شیمی و داروسازی

Organic Chemistry tutor in Iran

تدریس خصوصی شیمی ارگانیک

تدریس شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی آلی و شیمی عمومی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

در این مقاله یکی از سوالات آزمون Organic Chemistry یکی از دانشجویان عزیزم در رشته داروسازی دانشگاه ساپینزا ایتالیا را قرار است که با هم بررسی کنیم.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

Question:

a: 2-Chloroethanol is most stable in the gauche conformation. Suggest a reason for this fact.

b: 1-Chloropropane is most stable in the gauche conformation. What does this fact indicate about the interaction of chlorine and a methyl group in this compound?

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

پاسخ

دانشجویان عزیزم اگر ساختار ۲-کلرواتانول را رسم کنیم (مطابق شکل زیر)، متوجه می شویم که وقتی به کنفورماسیون گوچ می رسیم یک نیروی جاذبه قوی بین اتم کلر و گروه هیدروکسیل از نوع نیروی بین مولکولی دوقطبی – دو قطبی تشکیل می شود. این نیروی بین مولکولی قوی دو قطبی – دو قطبی بین اتم کلر و گروه هیدروکسیل باعث پایداری بیشتر ساختار گوچ ۲-کلرواتانول می شود.

لذا دانشجویان عزیزم شما بایستی به قسمت a این سوال دو قسمتی این گونه جواب بدهید:

There is an attractive interaction between chlorine and the hydroxyl group. The interaction is a dipole-dipole attraction that resembles a hydrogen bond.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

اما اگر ساختار ۱-کلروپروپان را رسم کنیم (مطابق شکل زیر)، متوجه می شویم که اتم کلر به خاطر اینکه خاصیت قطبش پذیری بالایی دارد به همین خاطر در کنفورماسیون گوچ، یک نیروی بین مولکولی وان دروالسی بین اتم کلر و گروه متیل ایجاد می شود که باعث پایداری بیشتر کنفورماسیون مولکول ۱-کلروپروپان می شود.

لذا عزیزان من شما بایستی برای قسمت b این سوال بایستی اینگونه پاسخ دهید:

There is an attractive van der Waals interaction between chlorine and the methyl group that results from the polarizability of the chlorine atom.

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو
پاسخ سوال شیمی آلی رشته داروسازی دانشگاه ساپینزا رم ایتالیا

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی آلی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو
تدریس خصوصی شیمی آلی – شیمی عمومی – شیمی دارویی – تدریس شیمی آلی داروسازی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی، شیمی عمومی و شیمی دارویی

تدریس خصوصی آنلاین شیمی آلی شیمی معدنی شیمی عمومی شیمی دارویی شیمی ارگانیک دانشگاه های داخل و خارج کشور

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی آلی و شیمی عمومی و شیمی دارویی داروسازی ایران 09053190439 ایمو

تدریس شیمی عمومی – حل نمونه سوال شیمی جنرال داروسازی دانشگاه آکسفورد انگلستان

General Chemistry tutor in Iran تدریس شیمی عمومی و شیمی آلی رشته داروسازی تدریس شیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سی ÷ = 3