آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : واکنش شیمی آلی

نوآرایی کلایزن (Claisen Rearrangement)

آموزش رایگان شیمی آلی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

نوآرایی کلایزن نوآرایی کلایزن آلیفاتیک یک نوآرایی سیگماتروپی ۳ و ۳ میباشد که طی آن، یک آلیل وینیل اتر تحت گرما به یک ترکیب کربونیلی غیر اشباع تبدیل میشود. نوآرایی کلایزن آروماتیک با یک آروماتیک شدن دوباره همراه است: اتردار کردن الکلها یا فنولها و نوآرایی کلایزن انجام شده بر …

بیشتر بخوانید »

نوآرایی بروک (Brook Rearrangement)

مشاور صنعتی پروژه های شیمی و گوسین و آموزش کسب و کارهای خانگی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

نوآرایی بروک نوآرایی [۲،۱]-بروک آلفا سیلیل کاربینولها، یک مهاجرت ۲،۱-آنیونی درون مولکولی یک گروه سیلیل از کربن به اکسیژن در حضور مقدار کاتالیتیکی یک باز مثل دی اتیل آمین، سدیم هیدرید یا سدیم هیدروکسید میباشد. مکانیسم نوآرایی بروک مکانیسمی که در سال ۱۹۷۴ توسط بروک ارائه شد شامل تشکیل گونه …

بیشتر بخوانید »

واکنش کاهش بوویلت-بلان (Bouveault-Blanc Reduction)

مشاور صنعتی پروژه های شیمی و گوسین و آموزش کسب و کارهای خانگی دکتر مهدی نباتی Mehdi Nabati 09011828140

Bouveault-Blanc Reduction این روش یک جایگزین ارزان برای احیاهای LAH استرها در تولید صنعتی میباشد، و تنها آلترناتیو مناسب برای توسعه معرفهای کاهنده هیدرید فلزی میباشد. این کاهش فلزی همچنین مربوط به کاهش بیرچ (Birch Reduction) میشود. مکانیسم کاهش بوویلت-بلان سدیم به عنوان معرف کاهنده تک الکترونی و اتانول به …

بیشتر بخوانید »

واکنش بلان (Blanc Reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران Mehdi Nabati

کلرومتیلاسیون بلان (Blanc Chloromethylation) در مقایسه با واکنش آلکیلاسیون فریدل کرافتس، این واکنش برای تهیه آرنهای کلرومتیله شده از آرنهای مادر با فرمالدئید، اسیدهیدروکریک و روی کلرید بسیار کارآمد میباشد. مکانیسم واکنش بلان اسید لوئیس روی کلرید بر تشکیل یون اکسونیوم که در جانشینی الکتروفیلی آروماتیک واکنشپذیر میباشد موثر است. …

بیشتر بخوانید »

واکنش بلیز (Blaise Reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی در تهران

Blaise Reaction واکنش بلیز، سنتز بتاانامینواسترها یا بتاکتواسترها (بسته به شرایط ورکاپ) از طریق واکنش نیتریلها با آلفاهالواسترها را توسط فلز روی (Zn) امکانپذیر میسازد. مکانیسم واکنش بلیز حد واسط بلیز از تشکیل یک ترکیب اُرگانوزینک از آلفا هالواستر و سپس اضافه شدن به نیتریل به دست می آید. حد …

بیشتر بخوانید »

واکنش اپل (Appel Reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

واکنش اپل واکنش تری فنیل فسفین و تتراهالومتانها با الکلها یک روش آسان برای تبدیل یک الکل به آلکیل هالید مربوطه تحت شرایط ملایم میباشد. راندمان این واکنشها معمولا بالا میباشد. این واکنش شبیه به واکنش میتسونوبو میباشد که ترکیب یک فسفین، یک ترکیب دی آزو به عنوان معرف کوپلینگ، …

بیشتر بخوانید »

واکنش تراکم آلدولی (Aldol Condensation)

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

تراکم آلدولی در بعضی از مواقع، محصولات به دست آمده از واکنش افزایش آلدولی به آسانی میتوانند تحت گرما یا شرایط کاتالیزوری اسیدی یا بازی به طور خود به خود تبدیل به ترکیبات کربونیلی آلفا و بتا غیر اشباع شوند. نیروی پیش برنده برای این آبگیری آنی، تشکیل سیستم کانژوگه …

بیشتر بخوانید »

واکنش آلدر-اِن (Alder-ene reaction)

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

واکنش آلدر-اِن (Alder-Ene Reaction) سیستم ۴ الکترونی شامل یک آلکن دارای پیوند پی و یک باند سیگمای C-H آلیلی میتوانند در یک واکنش پریسایکلیک شرکت کنند که در آن، پیوند دوگانه شیفت پیدا کرده و باندهای سیگمای جدید C-C و C-H تشکیل خواهند شد. این سیستم آلیلی دقیقا مشابه یک …

بیشتر بخوانید »

سنتز استواستیک استر

تدریس خصوصی شیمی آلی دکتر مهدی نباتی در تهران

سنتز استواستیک استر زمانی که آلفاکتو استیک اسید با یک مول باز ترکیب میشود، گروه متیلن به خاطر اینکه بسیار اسیدی است با باز وارد واکنش میشود. و در ادامه، واکنش با یک معرف آلکبله کننده، محصولات آلکیل متصل به متیلن را میدهد. وقتی که این واکنش برای مرتبه بعدی …

بیشتر بخوانید »