آخرین خبرها

تحلیل سوال ۱۰۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت اول از نمودار انرژی – پیشرفت واکنش فصل ۴ شیمی دوازدهم

معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی شیمی دوازدهم کنکور

دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی رتبه های برتر ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در بابل تدریس شیمی کنکور در بابل تدریس خصوصی شیمی در بابل تدریس شیمی در بابل تدریس خصوصی شیمی کنکور بابل

استاد خصوصی شیمی کنکور در بابل استاد شیمی کنکور در بابل استاد خصوصی شیمی در بابل استاد شیمی در بابل استاد خصوصی شیمی کنکور بابل

سوال ۱۰۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت اول

با توجه به نمودار انرژی-پیشرفت واکنش فرضی AD+E کدام مطلب درباره آن نادرست است؟

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
نمودار انرژی پیشرفت واکنش سوال ۱۰۸ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت اول

الف: واکنش گرماگیر و ΔH آن مثبت است.

ب: سرعت واکنش در مسیر ۱ کمتر است.

ج: مسیر ۲ در دمای بالاتری انجام می گیرد و گرمای بیشتری آزاد می شود.

د: مسیر ۲ به کاربرد کاتالیزگر مربوط است و انرژی فعالسازی کمتری نیاز دارد.

مدرس خصوصی شیمی کنکور در بابل مدرس شیمی کنکور در بابل مدرس خصوصی شیمی در بابل مدرس شیمی در بابل مدرس خصوصی شیمی کنکور بابل

پاسخ:

تحلیل گزینه الف:

با توجه به اینکه سطح انرژی فراورده ها بیشتر از سطح انرژی واکنش دهنده است، بنابراین واکنش گرماگیر است و علامت آنتالپی مثبت است.

Hفراورده ها > Hواکنش دهنده

ΔH = Hفراورده ها – Hواکنش دهنده

ΔH > 0

بنابراین مطلب گزینه الف درست است.

دبیر خصوصی شیمی کنکور در بابل دبیر شیمی کنکور در بابل دبیر خصوصی شیمی در بابل دبیر شیمی در بابل دبیر خصوصی شیمی کنکور بابل

تحلیل گزینه ب:

با توجه به اینکه انرژی فعالسازی این واکنش فرضی در مسیر ۱ بیشتر است پس سرعت واکنش در این مسیر کمتر است.

توجه داشته باشیم که سرعت واکنش با انرژی فعالسازی واکنش رابطه عکس دارد.

بنابراین مطلب گزینه ب درست است.

معلم خصوصی شیمی کنکور در بابل معلم شیمی کنکور در بابل معلم خصوصی شیمی در بابل معلم شیمی در بابل معلم خصوصی شیمی کنکور بابل

تحلیل گزینه ج:

با توجه به اینکه سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده ها در دو مسیر تفاوت نکرده و یکسان است، پس آنتالپی واکنش در هر دو مسیر یکسان است.

بنابراین مطلب گزینه ج نادرست است.

آموزش خصوصی شیمی کنکور در بابل آموزش شیمی کنکور در بابل آموزش خصوصی شیمی در بابل آموزش شیمی در بابل آموزش خصوصی شیمی کنکور بابل

تحلیل گزینه د:

در مسیر ۲ نسبت به مسیر ۱، انرژی فعالسازی کمتر است پس مسیر ۲ مربوط به استفاده از کاتالیزگر است.

توجه داشته باشیم که در اثر جرقه و یا افزایش دمای واکنش، انرژی فعالسازی واکنش تغییر نمی کند.

بنابراین مطلب گزینه د درست است.

کلاس خصوصی شیمی کنکور در بابل کلاس شیمی کنکور در بابل کلاس خصوصی شیمی در بابل کلاس شیمی در بابل کلاس خصوصی شیمی کنکور بابل

گزینه صحیح:

با توجه به تحلیل های انجام شده، گزینه ج پاسخ صحیح سوال ۱۰۸ کنکور تجربی نوبت اول ۱۴۰۲ می باشد.

تدریس خصوصی شیمی کنکور در بابل تدریس شیمی کنکور در بابل تدریس خصوصی شیمی در بابل تدریس شیمی در بابل تدریس خصوصی شیمی کنکور بابل

استاد خصوصی شیمی کنکور در بابل استاد شیمی کنکور در بابل استاد خصوصی شیمی در بابل استاد شیمی در بابل استاد خصوصی شیمی کنکور بابل

دکتر مهدی نباتی

استاد شیمی کنکور و المپیاد ایران

تدریس خصوصی شیمی کنکور در بابل تدریس شیمی کنکور در بابل تدریس خصوصی شیمی در بابل تدریس شیمی در بابل تدریس خصوصی شیمی کنکور بابل

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
معلم خصوصی شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران مشهد اصفهان کرج شیراز تبریز قم اهواز کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان همدان کرمان یزد اردبیل بندرعباس اراک اسلامشهر ساری بابل

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

تحلیل سوال ۱۰۲ شیمی رشته تجربی کنکور تیر ۱۴۰۲ – مبحث آنتالپی فروپاشی شبکه بلور ترکیب های یونی

پاسخ سوال ۱۰۲ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی کنکور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− دو = دو