آخرین خبرها

تحلیل سوال ۲۴۴ کنکور تجربی ۱۴۰۱ – اصل لوشاتلیه شیمی دوازدهم کنکور

تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

کلاس خصوصی شیمی دوازدهم

تدریس شیمی آنلاین (همه شهرها) و حضوری (فقط تهران)

دکتر مهدی نباتی – استاد برتر شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

سوال ۲۴۴ کنکور تجربی ۱۴۰۱ داخل کشور

با توجه به واکنش داده شده، چند مطلب زیر درباره آن درست است؟

۲A(g)  +  D(g)    ۲X(g)  ,  ΔH < 0

* با کاهش دما، در جهت رفت جا به جا می شود.

* با افزایش دما، ثابت تعادل آن کوچکتر می شود.

* افزایش فشار سبب بزرگتر شدن ثابت تعادل می شود.

* کاهش فشار سبب جا به جا شدن آن در جهت برگشت می شود.

الف: یک

ب: دو

ج: سه

د: چهار

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

پاسخ:

تحلیل مطلب اول:

با توجه به اینکه آنتالپی این واکنش کوچکتر از صفر است پس واکنش گرمازا (گرماده) است. در واکنش های گرمازا در مبحث اصل لوشاتلیه، عامل دما را همانند یکی از فراورده ها در نظر می گیریم. پس با کاهش دما، واکنش بایستی در جهت رفت پیش برود تا طبق اصل لوشاتلیه اثر کاهش دما را جبران کند. بنابراین این مطلب درست مطرح شده است.

تحلیل مطلب دوم:

مطابق توضیحاتی که در مورد مطلب اول داده شد، با افزایش دما، واکنش بایستی در جهت برگشت پیش برود تا طبق اصل لوشاتلیه اثر کاهش دما را جبران کند. وقتی واکنش در مسیر برگشت پیش برود غلظت فراورده و واکنش دهنده ها به ترتیب کاهش و افزایش می یابد. بنابراین ثابت تعادل کاهش خواهد یافت. بنابراین این مطلب درست مطرح شده است.

تحلیل مطلب سوم:

مطلب سوم کاملا اشتباه است چون ثابت تعادل فقط به دما وابسته است و با تغییر فشار هیچ تغییری در مقدار ثابت تعادل نخواهیم داشت. بنابراین این مطلب نادرست مطرح شده است.

تحلیل مطلب چهارم:

کاهش فشار (افزایش حجم) طبق اصل لوشاتلیه، واکنش را در جهت تعداد مول گازی بیشتر جا به جا می کند. با توجه به اینکه در قسمت واکنش دهنده ها و فراورده ها به ترتیب ۳ و ۲ مول داریم، بنابراین واکنش در مسیر برگشت پیش خواهد رفت. بنابراین این مطلب درست مطرح شده است.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

پاسخ صحیح:

با تحلیل انجام شده متوجه می شویم که گزینه ج پاسخ صحیح سوال ۲۴۴ شیمی دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۱ می باشد.

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی

استاد برجسته شیمی کنکور ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو
تدریس شیمی کنکور، المپیاد شیمی، شیمی متوسطه اول (هفتم، هشتم و نهم) و شیمی متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم)

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور و المپیاد شیمی ایران

تدریس خصوصی آنلاین شیمی کنکور تهران کرج تبریز مشهد اصفهان شیراز رشت خرم آباد ارومیه اردبیل کرمان اهواز ساری بابل کرمانشاه قم همدان سنندج زنجان

حتما ببینید

دکتر مهدی نباتی - بهترین و برترین استاد شیمی کنکور، المپیاد و تیزهوشان ایران 09053190439 ایمو

سختترین سوال شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم – سوال ۷۶ – استوکیومتری واکنش های موازی – سوال ترکیبی شیمی دهم و شیمی یازدهم

پاسخ سوال ۷۶ کنکور تجربی ۱۴۰۲ نوبت دوم دکتر مهدی نباتی – استاد شیمی کنکور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

40 ÷ بیست =